🌸حسِ خوب🌸 Profile Image - @hesekhoob9

پست اينستاگرام 🌸حسِ خوب🌸 (@hesekhoob9)

. سعی کن نباشی تا دیگران فقط به بگویند:به به! سعی کن جدول نباشی تا دیگران برای به راحتی تو را حل کنند! و آنگاه خیال برشان دارد که همه چیز می دانند! سعی کن فقط سرشار از نکات ریز خانه داری نباشی که فقط به درد همسایه ت بخوری تا شیوه های نوین پخت غذا را بیاموزد سعی کن دانستنی های مفید نباشی تا به درد هر کسی بخوری به جز دردهای خودت! نه بانو!!! اینها که گفتم همه خوبند ولی نیست باید همه اینها باشی ولی به جای خود! نه همیشه!!! یک زن باید یاد بگیرد باشد به جای خواندن رمان های و شورانگیزی که هر هفته در مجلات دنبال می کنی سعی کن خودت داستانی عاشقانه باشی! یک بلند.. که تو در آن زن باشی!! یک زن تمام عیار! با تمام جنبه های زنانه ت گاه و و گاه و جنگنده گاه و گاه مولد و گاه.. رمانی بنویس عاشقانه! که پای قصه اش نوشته شود و تو تنها این داستان پرشور

پیج اینستاگرام 🌸حسِ خوب🌸

loading...
.
#بانو 
سعی کن #طرح_روی_جلد نباشی 
تا دیگران فقط به #ظاهرت
. #بانو سعی کن #طرح_روی_جلد نباشی تا دیگران فقط به #ظاهرت بگویند:به به! سعی کن جدول #کلاسیک نباشی تا دیگران برای #سرگرمی به راحتی تو را حل کنند! و آنگاه خیال برشان دارد که همه چیز می دانند! سعی کن فقط سرشار از نکات ریز خانه داری نباشی که فقط به درد همسایه ت بخوری تا شیوه های نوین پخت غذا را بیاموزد سعی کن دانستنی های مفید نباشی تا به درد هر کسی بخوری به جز دردهای خودت! نه بانو!!! اینها که گفتم همه خوبند ولی #کافی نیست باید همه اینها باشی ولی به جای خود! نه همیشه!!! یک زن باید یاد بگیرد #جنگنده باشد #جنگ_برای_زندگی_خودش! به جای خواندن رمان های #عاشقانه و شورانگیزی که هر هفته در مجلات دنبال می کنی سعی کن خودت #روایتگر داستانی عاشقانه باشی! یک #رمان بلند.. که تو در آن زن باشی!! یک زن تمام عیار! با تمام جنبه های زنانه ت گاه #زیبا و #ظریف و #عشوه_گر گاه #سرسخت و جنگنده گاه #باهوش و #سازنده گاه مولد و #پرورش_دهنده گاه.. رمانی بنویس عاشقانه! که پای قصه اش نوشته شود #ادامه_دارد.. و تو تنها #قهرمانِ_زنِ این داستان پرشور
103 0 1 سال قبل