.. لبیک .. .. .. .. .. .. .. #رهبر #رهبر- asheghe_mahdi_quran