/8/2 💔علي💔 Profile Image - @aliitabatabaeee

پست اينستاگرام /8/2 💔علي💔 (@aliitabatabaeee)

يك شهر پر از آدم و این حجم پر از درد لعنت شود آن شب که تو را برد و نیاورد.... تورا برد و نیاورد😭 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علی

پیج اینستاگرام /8/2 💔علي💔

loading...