اردکان یزد / Ardakan Profile Image - @ardakan._

پست اينستاگرام اردکان یزد / Ardakan (@ardakan._)

سر ميكشيد. را در بسترش ميخواند فرياد ميكرد در گوش رهگذرى كه بود و هيچ مسافرى نخواهد كرد سنگين ترين چهره ى مرگ است و تنها واژه اى كه گلويش مى فشارد و جارى نميشود بر زبان ... نمى جست تشنه تر بود و ستاره اى همنشين من است.....

پیج اینستاگرام اردکان یزد / Ardakan

loading...
#تشنگى
سر ميكشيد.
#خستگی را
در بسترش
#لالایی ميخواند
#سكو
#تشنگى سر ميكشيد. #خستگی را در بسترش #لالایی ميخواند #سكوت فرياد ميكرد در گوش رهگذرى كه #خشكيده بود و هيچ مسافرى #بدرقه نخواهد كرد #جدایی سنگين ترين چهره ى مرگ است و #خداحافظی تنها واژه اى كه گلويش مى فشارد و جارى نميشود بر زبان ... #كوير #دریا نمى جست #آفتاب تشنه تر بود و ستاره اى #آسمان همنشين من است..... #اردكان #اردكان_يزد #خرانق #كوير #كوير #كوير_اردكان
158 7 9 ماه قبل