📖  شمنیزم ... Profile Image - @shamanismtoltec

پست اينستاگرام 📖 شمنیزم ... (@shamanismtoltec)

. متوقف کردن گفتگوی درونی نقطه مشترک تمام کارهایی است که بینندگان انجام می دهند و دون خوان در این مورد از روز اول آشنایی مان با من صحبت کرده است. چند بار تاکید کرد گفتگوی درونی پیوندگاه را در محل اولیه خود ثابت نگه میدارد. دون خوان گفت: . وقتی شخص به سکوت درونی دست یافت، همه چیز ممکن می شود. . گفتگوی درونی به همان ترتیب می ایستد که آغاز می شود: با عمل «اراده». به هر حال آموزگارانمان ما را وادار می کنند که با خود شروع به صحبت کنیم. وقتی که به ما می آموزند، «اراده» خود را به کار می گیرند و ما نیز «اراده» خود را بکار می گیریم. نه ما و نه آنها از این مطلب اطلاعی نداریم. . هنگامی که می آموزیم تا با خود صحبت کنیم، می آموزیم که از «اراده» استفاده کنیم . «اراده» می کنیم که با خود حرف بزنیم. برای متوقف کردن آن باید دقیقا از همان روش استفاده کرد. باید آن را «اراده» کنیم. باید «قصد» آن را کنیم. . . 📔 از کتاب "آتش درون" 📝 نویسنده: کارلوس کاستاندا . توضیح: برای مطلع شدن از مفهوم پیوندگاه؛ لطفا را در کانال تلگرام ما دنبال کنید. لینک کانال در صفحه اصلی قرار دارد. . . ➡️ . . برای خواندن مطالب بیشتر، همچنین دیدن کلیپها و شنیدن موزیک های زیبای سرخپوستی، عضو کانال تلگرام شمنیزم شوید. لینک کانال تلگرام در صفحه اصلی قرار دارد. . . . . . .

پیج اینستاگرام 📖 شمنیزم ...

loading...
.
متوقف کردن گفتگوی درونی نقطه مشترک تمام کارهایی است ک
. متوقف کردن گفتگوی درونی نقطه مشترک تمام کارهایی است که بینندگان انجام می دهند و دون خوان در این مورد از روز اول آشنایی مان با من صحبت کرده است. چند بار تاکید کرد گفتگوی درونی پیوندگاه را در محل اولیه خود ثابت نگه میدارد. دون خوان گفت: . وقتی شخص به سکوت درونی دست یافت، همه چیز ممکن می شود. . گفتگوی درونی به همان ترتیب می ایستد که آغاز می شود: با عمل «اراده». به هر حال آموزگارانمان ما را وادار می کنند که با خود شروع به صحبت کنیم. وقتی که به ما می آموزند، «اراده» خود را به کار می گیرند و ما نیز «اراده» خود را بکار می گیریم. نه ما و نه آنها از این مطلب اطلاعی نداریم. . هنگامی که می آموزیم تا با خود صحبت کنیم، می آموزیم که از «اراده» استفاده کنیم . «اراده» می کنیم که با خود حرف بزنیم. برای متوقف کردن آن باید دقیقا از همان روش استفاده کرد. باید آن را «اراده» کنیم. باید «قصد» آن را کنیم. . . 📔 از کتاب "آتش درون" 📝 نویسنده: کارلوس کاستاندا . توضیح: برای مطلع شدن از مفهوم پیوندگاه؛ لطفا #پیوندگاه را در کانال تلگرام ما دنبال کنید. لینک کانال در صفحه اصلی قرار دارد. . . ➡️ . . برای خواندن مطالب بیشتر، همچنین دیدن کلیپها و شنیدن موزیک های زیبای سرخپوستی، عضو کانال تلگرام شمنیزم شوید. لینک کانال تلگرام در صفحه اصلی قرار دارد. . . . . . . #شمنیزم #تولتک #زندگی #رویا #عشق #یوگا #کتاب #شادی #دون_خوان #کارلوس_کاستاندا #موفقیت #جملات_زیبا #سخن_بزرگان #فلسفه
544 5 9 ماه قبل