يـ‌ٰارَبْ‌نَ‌ظ‌رَتْ‌ب‌ِخ‌ي‌رْ Profile Image - @vahid_iranpour

پست اينستاگرام يـ‌ٰارَبْ‌نَ‌ظ‌رَتْ‌ب‌ِخ‌ي‌رْ (@vahid_iranpour)

وقتي خبر ناپديد شدن هواپيماي تهران- ياسوج رو شنيدم با اينكه خيلي ناراحت و شكه كننده بود، اما صبر كردم.. صبر و دعا منتظر بودم به اميد اينكه شايد حتي خبر زنده موندن يك نفر برسه اما... واقعا نميدونم بايد تسليت بگم، بايد سكوت كنم، بايد بغض كنم يا بايد اين همه درد و غم رو زجّه بزنم؟؟؟ خسته شديم از اين همه غم😔😔 خدايا، به دل مردم رحم كن.. اين خاك به قدر كافي خسته هست، به قدر كافي از روزگار زخم خورده اين سرزمين ديگه طاقت مصيبت رو نداره😔😔 خدايا، غم و مصيبت رو از اين خاك دور كن..

پیج اینستاگرام يـ‌ٰارَبْ‌نَ‌ظ‌رَتْ‌ب‌ِخ‌ي‌رْ

loading...