שתמיד נזכור שהכל ממנו יתברך #אמונה#איןעו- emuna_gedola_