נקודה למחשבה #אמונה#איןעודמלבדו#רבינחמןמ- emuna_gedola_