پیتزای قورمه سبزی Profile Image - @pitzzaie__ghormeh__sabzi

پست اينستاگرام پیتزای قورمه سبزی (@pitzzaie__ghormeh__sabzi)

. سلام این پیج جهت جمع کردن و حمایت دوستان و افرادی هست که دارن به خاطر "جهل و نادانی" برخی افراد "انسان نما" زجر میبینن از دست افراد کلیشه ای که "ترس،خرافات و ساده لوحی" بر اون ها حاکم است افرادی که انسانیت خودشون رو از دست دادن و یا بدتر،رهاش کردن قبل از قبل از قبل از قبل از و قبل از همه ما پس بیاین در کنار هم خودمونو پیدا کنیم،نگهش داریم و ادامش بدیم لطفا حمایت کنین

پیج اینستاگرام پیتزای قورمه سبزی

loading...
.
سلام
این پیج جهت جمع کردن و حمایت دوستان و افرادی هست ک
. سلام این پیج جهت جمع کردن و حمایت دوستان و افرادی هست که دارن به خاطر "جهل و نادانی" برخی افراد "انسان نما" زجر میبینن از دست افراد کلیشه ای که "ترس،خرافات و ساده لوحی" بر اون ها حاکم است افرادی که انسانیت خودشون رو از دست دادن و یا بدتر،رهاش کردن قبل از #دین قبل از #زبان قبل از #نژاد قبل از #کشور و قبل از #جنسیت همه ما #انسانیم پس بیاین در کنار هم #انسانیت خودمونو پیدا کنیم،نگهش داریم و ادامش بدیم لطفا حمایت کنین
7 2 1 ماه قبل