وکیل رشت- گیلان Profile Image - @gilanvekalat

پست اينستاگرام وکیل رشت- گیلان (@gilanvekalat)

فعالیت مؤسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل که در امر وکالت و مشاوره حقوقی دخالت می‌کنند بر مبنای ماده ۵۵ قانون وکالت، مجرمانه و مستلزم تعقیب کیفری مدیران آنهاست. وکیل نماهایی دروغین که از طریق وعده هایی پوشالی و بی اساس پهند و تله ای نامحسوس برای افرادی گرفتار و مستأصل می گسترانند و با طرح تعهد به قابل امکان کردن هر موضوع غیر ممکنی ولو به هر طریق نامتعارف و خلاف مبنای اصول علمی ،صرفا ًدر صدد تأمین منافع مالی و نامشروع خود برمی آیند. تظاهر کنندگانی به امر وکالت و سودپرستانی که حتی از املاء صحیح کلمات و اصطلاحات رایج حقوقی و وکالتی عاجز و ناتوان می باشند چه رسد به ارائه رهنمود و مشاوره ای علمی توأم با دانش حقوقی و درایت وکالتی.

پیج اینستاگرام وکیل رشت- گیلان

loading...
فعالیت مؤسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل که در امر وکالت و مشاوره حقوقی دخالت می‌کنند بر مبنای ماده ۵۵ قانون وکالت، مجرمانه و مستلزم تعقیب کیفری مدیران آنهاست. وکیل نماهایی دروغین که از طریق وعده هایی پوشالی و بی اساس پهند و تله ای نامحسوس برای افرادی گرفتار و مستأصل می گسترانند و با طرح تعهد به قابل امکان کردن هر موضوع غیر ممکنی ولو به هر طریق نامتعارف و خلاف مبنای اصول علمی ،صرفا ًدر صدد تأمین منافع مالی و نامشروع خود برمی آیند. تظاهر کنندگانی به امر وکالت و سودپرستانی که حتی از املاء صحیح کلمات و اصطلاحات رایج حقوقی و وکالتی عاجز و ناتوان می باشند چه رسد به ارائه رهنمود و مشاوره ای علمی توأم با دانش حقوقی و درایت وکالتی. #موسسات_غیر_وکیل #کلاهبرداری #دلالی
111 0 2 ماه قبل