محمد صادق یاراحمدیان Profile Image - @ms_yarahmadian

پست اينستاگرام محمد صادق یاراحمدیان (@ms_yarahmadian)

با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دو مزیت بزرگ برای طلبکار ایجاد شده است: طلبکار در زمان اجرای حکم می تواند دستور ممنوع الخروج کردن محکوم علیه (بدهکار) را از قاضی بگیرد. دادگاه به تقاضای محکوم له (طلبکار) به بانک مرکزی دستور می دهد تمامی حسابهای شخص بدهکار را نزد کلیه بانکها و مؤسسات مالی، توقیف نماید. مالی

پیج اینستاگرام محمد صادق یاراحمدیان

loading...
با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دو مزی
با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دو مزیت بزرگ برای طلبکار ایجاد شده است: طلبکار در زمان اجرای حکم می تواند دستور ممنوع الخروج کردن محکوم علیه (بدهکار) را از قاضی بگیرد. دادگاه به تقاضای محکوم له (طلبکار) به بانک مرکزی دستور می دهد تمامی حسابهای شخص بدهکار را نزد کلیه بانکها و مؤسسات مالی، توقیف نماید. #حقوقی #اجرای_احکام #دین #ممنوع_الخروجی #قانون_اجرای_محکومیتهای_مالی #بدهکار #قاضی #طلبکار #بانک #بانک_مرکزی #موسسات مالی #توقیف #محمد_صادق_یاراحمدیان #وکالت #مشاوره_حقوقی
189 2 2 ماه قبل