Majid Hamdani Profile Image - @hamdani.majid

پست اينستاگرام Majid Hamdani (@hamdani.majid)

‌‌ ‌ ی شرکت کنندگان با 30 دانش کمتر‌ ‌ ‌این روزها بحث کنکور بسیار داغ است. به همین منظور و برای اینکه تحلیلی بر و حاصل کار آنها در طی 15 سال اخیر ارائه داده باشم به بررسی کنکور پرداختم و به نکات بسیار اسفناک و فاجعه باری دست یافتم‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌️ارقام بدست آمده را از مقایسه در سال پایه 1381 تا کنکور 1396 انجام داده ام و اعداد مربوط به سال های بین این دو سال نیز دقیقا منعکس کننده نتایج حاصله است. فرض نیز بر آن است که کنکور در همه سنوات دارای استاندارد کلی بوده است که ادعای نیز همین می باشد. به علت صرفه جویی در وقت و نوشته ها، از ذکر تفصیلی مطالب در خصوص سالهای بین این دو بازه خود داری می کنم‌‌ ‌ ‌در این نوشته تنها به بررسی درس زیست شناسی رشته تجربی پرداخته ام که کسب درصد خوب در این درس، در موفقیت دانش آموزان در کنکور تجربی بسیار موثر است 🛎‌ در درس زیست شناسی، دانش عمومی شرکت کنندگان به نسبت سال پایه 1381 ، بیش از 27 درصد کاهش داشته است. یعنی دانش کلی آموزان، ‌به این میزان کاهش داشته است‌‌ ‌ ‌ در درس زیست شناسی تعداد افرادی که بالای 90 درصد به سوالات پاسخ صحیح داده اند 2175 نفر بوده در حالی که در سال 1396 به 42 نفر رسیده است!! و تنها 1 نفر از بین بیش از 580 هزار نفر موفق به 100 درصد پاسخگویی به سوالات کنکور در ‌زیست شده است‌ ‌ ‌ دردناک تر آن است که در سال 1381 بیش از 32 درصد افراد بالای 50 درصد به سوالات زیست پاسخ صحیح داده اند در حالی که در سال 1396 این عدد به زیر 4 درصد رسیده است. و بیش از 96 درصد شرکت کنندگان کنکور حتی موفق به پاسخگویی 50 درصد صحیح به درس زیست نشده اند ‌ ‌ حال بهتر است به نتایج موسسات کنکوری رنگارنگ و درآمدها و هزینه های میلیاردی آنان توجه نمود. به مشاورین تحصیلی که با وعده های توخالی به رتبه های خیالی دست می یابند و به ضعف سیستم آموزشی در طول این سال ها پرداخت. از دست و دل بازی بی حساب و کتاب پدران و مادران گفت که برای ثبت نام فرزندان خود در کلاس های کنکور از هم پیشی می گیرند بدون آنکه بدانند یا بخواهند بپذیرند و بدانند که راه موفقیت در کنکور، کلاس های کنکور و مشاوره های میلیونی نیست... ‌ ادامه مطلب را در www.drhamdani.com بخوانید

پیج اینستاگرام Majid Hamdani

loading...
‌‌ ‌
#فاجعه ی #کنکور، شرکت کنندگان #رشته #تجربی با 30 #در
‌‌ ‌ #فاجعه ی #کنکور، شرکت کنندگان #رشته #تجربی با #درصد دانش #زیست کمتر‌ ‌ ‌این روزها بحث کنکور بسیار داغ است. به همین منظور و برای اینکه تحلیلی بر #موسسات #کنکوری و حاصل کار آنها در طی سال اخیر ارائه داده باشم به بررسی #آماری #نتایج کنکور پرداختم و به نکات بسیار اسفناک و فاجعه باری دست یافتم‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌️ارقام بدست آمده را از مقایسه در سال پایه تا کنکور انجام داده ام و اعداد مربوط به سال های بین این دو سال نیز دقیقا منعکس کننده نتایج حاصله است. فرض نیز بر آن است که #سوالات کنکور در همه سنوات دارای استاندارد کلی بوده است که ادعای #سازمان #سنجش نیز همین می باشد. به علت صرفه جویی در وقت و نوشته ها، از ذکر تفصیلی مطالب در خصوص سالهای بین این دو بازه خود داری می کنم‌‌ ‌ ‌در این نوشته تنها به بررسی درس زیست شناسی رشته تجربی پرداخته ام که کسب درصد خوب در این درس، در موفقیت دانش آموزان در کنکور تجربی بسیار موثر است 🛎‌ در درس زیست شناسی، دانش عمومی شرکت کنندگان به نسبت سال پایه ، بیش از درصد کاهش داشته است. یعنی دانش کلی #دانش آموزان، ‌به این میزان کاهش داشته است‌‌ ‌ ‌ در درس زیست شناسی تعداد افرادی که بالای درصد به سوالات پاسخ صحیح داده اند نفر بوده در حالی که در سال به نفر رسیده است!! و تنها نفر از بین بیش از هزار نفر موفق به درصد پاسخگویی به سوالات کنکور در #درس ‌زیست شده است‌ ‌ ‌ دردناک تر آن است که در سال بیش از درصد افراد بالای درصد به سوالات زیست پاسخ صحیح داده اند در حالی که در سال این عدد به زیر درصد رسیده است. و بیش از درصد شرکت کنندگان کنکور حتی موفق به پاسخگویی درصد صحیح به درس زیست نشده اند ‌ ‌ حال بهتر است به نتایج موسسات کنکوری رنگارنگ و درآمدها و هزینه های میلیاردی آنان توجه نمود. به مشاورین تحصیلی که با وعده های توخالی به رتبه های خیالی دست می یابند و به ضعف سیستم آموزشی در طول این سال ها پرداخت. از دست و دل بازی بی حساب و کتاب پدران و مادران گفت که برای ثبت نام فرزندان خود در کلاس های کنکور از هم پیشی می گیرند بدون آنکه بدانند یا بخواهند بپذیرند و بدانند که راه موفقیت در کنکور، کلاس های کنکور و مشاوره های میلیونی نیست... ‌ #‌دانش‌آموزان #حمدانی ادامه مطلب را در .. بخوانید
34 0 4 ماه قبل