sahandpoor Profile Image - @atosasahandpoor

پست اينستاگرام sahandpoor (@atosasahandpoor)

🎋 - مهرناز حقیقی بدلیل نوشتن در فضای مجازی،کمکهای مالی برای زندانیان سیاسی و کودکان کار و«تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند» قرار است ۳۱ تیر در بیدادگاه انقلاب محاکمه شود

پیج اینستاگرام sahandpoor

loading...
🎋 #ایران - مهرناز حقیقی بدلیل نوشتن در فضای مجازی،کمکه
🎋 #ایران - مهرناز حقیقی بدلیل نوشتن در فضای مجازی،کمکهای مالی برای زندانیان سیاسی و کودکان کار و«تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند» قرار است ۳۱ تیر در بیدادگاه انقلاب #بندرعباس محاکمه شود # #سنندج_تسلیت #براندازم #همبستگی_ملی
13 0 2 ماه قبل