🇮🇷عُشّٰاقْ الْحُسَیْن🇮🇷 Profile Image - @zeynab__omidzadeh

پست اينستاگرام 🇮🇷عُشّٰاقْ الْحُسَیْن🇮🇷 (@zeynab__omidzadeh)

‌ ‌ علی زیاد ســـــجده میکرد و می گریست ، در شبانه روز پنج بار میخواند . همیشه می گفت : " من در به می رسم .. " در بود که شنیدیم علی در حال سجده به شهادت رسیده .. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ =====================================

پیج اینستاگرام 🇮🇷عُشّٰاقْ الْحُسَیْن🇮🇷

loading...