شهدای لشکر۲۷ محمد رسول الله(ص) Profile Image - @lashkar27

پست اينستاگرام شهدای لشکر۲۷ محمد رسول الله(ص) (@lashkar27)

- حالا دقیقا سی سال از آن روز می گذرد...بیست و یکم تیرماه ۱۳۶۷ قطعنامه ی ۵۹۸ امضا شده است و به جز بعضی از مناطق غرب و شمالغرب ٬ جنگ روی تمامی به خود گرفته و ملتی که هشت سال باهمه ی وجودشان در برابر توحش صدام ایستادگی کردند سرخوش از پایان این کابوس دست و پاگیر دارند آماده ی زندگی آرام می شوند که بار دیگر صدام به سودای گرفتن خوزستان و پیروزی در جنگ ٬با یک لشگر زرهی و قوی تر از همیشه به تنگه ی ابوقریب می آید تا با حسابی که روی خستگی رزمنده ها و غفلت احتمالیشان از جنگ واکرده است در روزهای پایانی کار را یکسره کند. در این سو اما٬شیر بچه های گردان عمار که تازه از عملیات پدافندی برگشته اند و حتی بلیط های قطارشان برای بازگشت به تهران و آغوش خانواده هایشان را نیز تحویل گرفته اند بدون هیچ پشتوانه ای و حتی بدون آب به دل تنگه می زنند تا خون رفقای شهیدشان لگدمال بدمستی صدام نشود و نیمشان از فرط تشنگی و نیم دیگرشان در مقابله با ارتش پرزور عراق جان می دهند تا قطار آن روز عصر اندیمشک_تهران برای همیشه حسرت همراهی آنان را باخود بکشد و چشمان خانواده های چشم به راهشان به در سپید شود اما داغ خوزستان و "محمره" شدن خرمشهر و "عبادان" شدن آبادان را به دل سیاه صدام بگذارند. پ.ن: فیلم سینمایی "تنگه ابوقریب" داستان رشادت ها و مظلومیت های جوانان گردان عمارلشگر ۲۷محمدرسول الله است که پس از درخشش در جشنواره فجر از امروز در سینماها به روی پرده می رود. به تماشای این بخش از تاریخ عزت و رشادت عزیزمان بنشینید و برای ایرانی بودنتان برخود ببالید.

پیج اینستاگرام شهدای لشکر۲۷ محمد رسول الله(ص)

loading...
-
حالا دقیقا سی سال از آن روز می گذرد...بیست و یکم تیرماه
- حالا دقیقا سی سال از آن روز می گذرد...بیست و یکم تیرماه ۱۳۶۷ قطعنامه ی ۵۹۸ امضا شده است و به جز بعضی از مناطق غرب و شمالغرب ٬ جنگ روی تمامی به خود گرفته و ملتی که هشت سال باهمه ی وجودشان در برابر توحش صدام ایستادگی کردند سرخوش از پایان این کابوس دست و پاگیر دارند آماده ی زندگی آرام می شوند که بار دیگر صدام به سودای گرفتن خوزستان و پیروزی در جنگ ٬با یک لشگر زرهی و قوی تر از همیشه به تنگه ی ابوقریب می آید تا با حسابی که روی خستگی رزمنده ها و غفلت احتمالیشان از جنگ واکرده است در روزهای پایانی کار را یکسره کند. در این سو اما٬شیر بچه های گردان عمار که تازه از عملیات پدافندی برگشته اند و حتی بلیط های قطارشان برای بازگشت به تهران و آغوش خانواده هایشان را نیز تحویل گرفته اند بدون هیچ پشتوانه ای و حتی بدون آب به دل تنگه می زنند تا خون رفقای شهیدشان لگدمال بدمستی صدام نشود و نیمشان از فرط تشنگی و نیم دیگرشان در مقابله با ارتش پرزور عراق جان می دهند تا قطار آن روز عصر اندیمشک_تهران برای همیشه حسرت همراهی آنان را باخود بکشد و چشمان خانواده های چشم به راهشان به در سپید شود اما داغ خوزستان و "محمره" شدن خرمشهر و "عبادان" شدن آبادان را به دل سیاه صدام بگذارند. #صد_پسر_در_خون_بغلتد_کم_نگردد_دختری پ.ن: فیلم سینمایی "تنگه ابوقریب" داستان رشادت ها و مظلومیت های جوانان گردان عمارلشگر ۲۷محمدرسول الله است که پس از درخشش در جشنواره فجر از امروز در سینماها به روی پرده می رود. به تماشای این بخش از تاریخ عزت و رشادت #ایران عزیزمان بنشینید و برای ایرانی بودنتان برخود ببالید. #تنگه_ابوقریب #گردان_عمار #سازمان_هنری_رسانه_ای_اوج
232 6 4 ماه قبل