خاک پای او...!!! Profile Image - @haghayeghbedoonesansor

پست اينستاگرام خاک پای او...!!! (@haghayeghbedoonesansor)

🔶 امروز حکم صادر شد.. اما یک سوال؟ گناه یک فرد را به پای خودش مینویسند یا صنفش؟! چرا برای یکی است و برای دیگری 😕 👉 👈کانال حقایق بدون سانسور-سروش sapp.ir/haghayeghbedoonesansor 🌹 🌹

پیج اینستاگرام خاک پای او...!!!

loading...
🔶 امروز حکم #ناظم #مدرسه_معین صادر شد.. اما یک سوال؟

گنا
🔶 امروز حکم #ناظم #مدرسه_معین صادر شد.. اما یک سوال؟ گناه یک فرد را به پای خودش مینویسند یا صنفش؟! چرا #لقب_سازی برای یکی #شخصی است و برای دیگری #جمعی؟ 😕 #سعید_طوسی #قاری #قرآن #لواط #تجاوز #فساد #فحشا #آموزش_پرورش #معلم #مدرسه #نوجوان #کودک_آزاری #رهبر #بیت_رهبری #اسلام #جامعه_قرآنی #برانداز #جنگ_روانی #جنگ_رسانه #منوتو #مجلس #محمودصادقی 👉 👈کانال حقایق بدون سانسور-سروش ./ 🌹 🌹
170 11 3 ماه قبل