حامد Profile Image - @asadi_hamed69

پست اينستاگرام حامد (@asadi_hamed69)

🔶 امروز حکم صادر شد.. اما یک سوال؟ گناه یک فرد را به پای خودش مینویسند یا صنفش؟! چرا برای یکی است و برای دیگری 😕

پیج اینستاگرام حامد

loading...