#عاشقانه#دلنوشته_خاص #عشق #دوست_دارم #قل- shahin_pm_110