کیانوش حسینی(K.H) Profile Image - @kianoosh75__

پست اينستاگرام کیانوش حسینی(K.H) (@kianoosh75__)

🌏🍃🐜😅 مزمور پنجم : برای سالار مغنیان بر نخیلوت (شادی دسته جمعی),مزمور داوید. ای خداوند به سخنان من گوش بده, ای پادشاه و خدای من به اواز فریادم توجه کن ,زیرا که نزد تو دعا میکنم. ای خداوند صبحگاهان اواز مرا خواهی شنید,بامدادان (دعای خود را )نزد تو اراسته میکنم و انتظار می کشم. _____________________________________ ای خداوند به سبب دشمنانم مرا به عدالت خود هدایت نما,و راه خود راپیش روی من هموار گردان. _____________________________________ و همه ی متوکلانت شادی خواهند کرد و تا به ابد ترنم خواهند نمود ,زیرا که ملجأ ایشان تو هستی در میان امّت‌ها، متعال و در جهان، متعال خواهم شد.

پیج اینستاگرام کیانوش حسینی(K.H)

loading...
🌏🍃🐜😅
مزمور پنجم :
برای سالار مغنیان بر نخیلوت (شادی
🌏🍃🐜😅 مزمور پنجم : برای سالار مغنیان بر نخیلوت (شادی دسته جمعی),مزمور داوید. ای خداوند به سخنان من گوش بده, #در #تفکر #من #تأمل #فرما. ای پادشاه و خدای من به اواز فریادم توجه کن ,زیرا که نزد تو دعا میکنم. ای خداوند صبحگاهان اواز مرا خواهی شنید,بامدادان (دعای خود را )نزد تو اراسته میکنم و انتظار می کشم. _ ای خداوند به سبب دشمنانم مرا به عدالت خود هدایت نما,و راه خود راپیش روی من هموار گردان. #زیرا #در #دهان #ایشان #راستی #نیست #باطن #ایشان #شرارت #محض #است #حلقوم #ایشان #گشاده #قبری #است #زبانهای #خود #را #تیزی #میدهند _ و همه ی متوکلانت شادی خواهند کرد و تا به ابد ترنم خواهند نمود ,زیرا که ملجأ ایشان تو هستی #بازایستید #بدانید #که #من #خدا #هستم؛ در میان امّت‌ها، متعال و در جهان، متعال خواهم شد. #خوشبختم🌏
68 2 4 ماه قبل