فال رنگی Profile Image - @fale.rangi

پست اينستاگرام فال رنگی (@fale.rangi)

🔮 فال قهوه ☕️ 📆 دوشنبه 29 مرداد 1397 ☕️:🐾عقرب : جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت. ☕️:🐾 کژدم : دشمن ضعیف - تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند. ☕️:🐾 صدف : دیدار با دوستان دور دست - شرکت در جشن عروسی - شادی زیاد. ☕️:🐾حب : شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد - برطرف شدن مشکل. ☕️:🐾آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات. ☕️:🐾شهاب : خبرهای غیر منتظره _ امیدواری. ☕️:🐾خرس : دسمن بدطینت, احمق و تند خو - از این خصلتهادوری کنید -تکیه گاه - یاور - متکی به کسی یا چیزی. ☕️:🐾سوسمار : دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید. ☕️:🐾چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید - به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد. ☕️:🐾ستاره : مقتم و منزلت - با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه _ درخشس در جمع دوستان _ دوست داشتنی بودن - به معنی شانس و خوشبختی است - به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود. ☕️:🐾خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری - دو رویی - فریب. ☕️:🐾دامن : رنج و اندوه در برابر عشق - ناامیدی - در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.

پیج اینستاگرام فال رنگی

loading...
🔮 فال قهوه ☕️
📆 دوشنبه 29 مرداد 1397 ☕️#فروردين :🐾عقرب
🔮 فال قهوه ☕️ 📆 دوشنبه مرداد ☕️ #فروردين :🐾عقرب : جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت. ☕️ #ارديبهشت :🐾 کژدم : دشمن ضعیف - تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند. ☕️ #خرداد :🐾 صدف : دیدار با دوستان دور دست - شرکت در جشن عروسی - شادی زیاد. ☕️ #تير :🐾حب : شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد - برطرف شدن مشکل. ☕️ #مرداد :🐾آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات. ☕️ #شهريور :🐾شهاب : خبرهای غیر منتظره _ امیدواری. ☕️ #مهر :🐾خرس : دسمن بدطینت, احمق و تند خو - از این خصلتهادوری کنید -تکیه گاه - یاور - متکی به کسی یا چیزی. ☕️ #آبان :🐾سوسمار : دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید. ☕️ #آذر :🐾چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید - به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد. ☕️ #دی :🐾ستاره : مقتم و منزلت - با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه _ درخشس در جمع دوستان _ دوست داشتنی بودن - به معنی شانس و خوشبختی است - به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود. ☕️ #بهمن :🐾خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری - دو رویی - فریب. ☕️ #اسفند :🐾دامن : رنج و اندوه در برابر عشق - ناامیدی - در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید. #تاروت #فال #شمع #چای #قهوه #طالع #نوستراداموس #فال #ورق #رایگان #روزانه #ماهجونگ #فروردین #اردیبهشت #خرداد #تیر #مرداد #شهریور #مهر #آبان #آذر #دی #بهمن #اسفند #تولد
37 1 1 ماه قبل