کنکور روانشناسی تربیتی Profile Image - @arshad.konkur

پست اينستاگرام کنکور روانشناسی تربیتی (@arshad.konkur)

کافیه شروع کنی یا موفق میشی یا شکست میخوری مهم اینه شکست و پایان راه ندوني قوی باش و بجنگ و بدست بیار تو همه چیز رو میتونی فتح کنی خواه رتبه یک کنکور خواه قلب بهترین آدم دنیا . . .

پیج اینستاگرام کنکور روانشناسی تربیتی

loading...
کافیه شروع کنی 
یا موفق میشی 
یا شکست میخوری 
مهم اینه شک
کافیه شروع کنی یا موفق میشی یا شکست میخوری مهم اینه شکست و پایان راه ندوني قوی باش و بجنگ و بدست بیار تو همه چیز رو میتونی فتح کنی خواه رتبه یک کنکور خواه قلب بهترین آدم دنیا . . . #انگیزشی #انگيزشي_کنکور #کنکوری #کنکور #مطالعه #انرژي_مثبت #مثبت_اندیشی #آگاهی #علم #روانشناسی #سنجش #تست #من
66 5 2 ماه قبل