وحدت مردم Profile Image - @etehad_nirohaye_enghlab

پست اينستاگرام وحدت مردم (@etehad_nirohaye_enghlab)

حاج کرم خلیلی نیروی با تجربه نفت از سیاسون خوشنام و ثابت قدم ✌🌹

پیج اینستاگرام وحدت مردم

loading...
حاج کرم خلیلی نیروی با تجربه نفت

از سیاسون خوشنام و ثاب
حاج کرم خلیلی نیروی با تجربه نفت از سیاسون خوشنام و ثابت قدم ✌🌹 #اتحاد_نیروهای_انقلاب #انقلاب #باشت_باوی #بویراحمد_گرمسیر #قشقایی #اصولگرایان #اصلاحطلبان #گچساران
123 1 2 ماه قبل