Profile Image - @jupy_cake

پست اينستاگرام (@jupy_cake)

صبح ها یکی از خاطراتت که بیشتر از همه دوستش دارم برایم شعر جدید دم میکند مینوشم دوستت میدارم و زندگی شروع میشود

پیج اینستاگرام

loading...
صبح ها 
یکی از خاطراتت که بیشتر از همه دوستش دارم
برایم
صبح ها یکی از خاطراتت که بیشتر از همه دوستش دارم برایم شعر جدید دم میکند مینوشم دوستت میدارم و زندگی شروع میشود #کیک_رنگی_رنگی #تولدت_مبارک #تولد #تولد_بازی #🎂 #گل #گل_رز #ارغوانی #شهریوری #شهریوریها #شهریوری_خاص #به_رنگ_شهریور
72 18 2 ماه قبل