رحیم سپهوند Profile Image - @boxing.sepahvand

پست اينستاگرام رحیم سپهوند (@boxing.sepahvand)

آموزش تک راست مستقیم در عرض با هماهنگی دست و پا برروی میت بخشی از تمرینات بوکسورها boxing

پیج اینستاگرام رحیم سپهوند

loading...
آموزش تک راست مستقیم در عرض با هماهنگی دست و پا برروی میت بخشی از تمرینات بوکسورها #بوکس #سپهوند_بوکس # #کیکبوکسینگ #بوکسور #بوکس_ایران #رزمی #مبارزه #بوکسر #مویتای
1.5k 18 1 ماه قبل