داش فرمون Profile Image - @farman_actor.iran

پست اينستاگرام داش فرمون (@farman_actor.iran)

سینمای ملی ایران ابرمرد ناصرخان ملک مطیعی غیرت،عشق،معرفت،انسانیت سینمای امروز گلوبالیسم(جهانی شدن ابتذال) شکاف طبقاتی بنیاد خانواده فقر و بیکاری جامعه ایران داش فرمون" باتشکر دوست گرامی:عکاس،فیلمبردار وحید مشایخی ۱۳۹۷/۷/۱۶

پیج اینستاگرام داش فرمون

loading...
سینمای ملی ایران ابرمرد ناصرخان ملک مطیعی غیرت،عشق،معرفت،انسانیت سینمای امروز گلوبالیسم(جهانی شدن ابتذال) شکاف طبقاتی بنیاد خانواده فقر و بیکاری جامعه ایران داش فرمون" باتشکر دوست گرامی:عکاس،فیلمبردار وحید مشایخی ۱۳۹۷/۷/۱۶ #سینمای_ایران #ناصر_ملک_مطیعی #فردین #بهروزوثوقی #هنرپیشه #بازیگر_ایرانی #بازیگران_قدیمی #بازیگر #هنرپیشه_ایرانی #داش_فرمون #قیصر #سینما #سینمای_گذشته #فرمان_آکتور_ایران #طوقی #فساد_سینما
205 30 2 ماه قبل