کاست TODAY Profile Image - @kasettoday

پست اينستاگرام کاست TODAY (@kasettoday)

- 🎥 سوءاستفاده از کودکان توسط والدین برای افزایش فالوئر! 🔺کشورهای اروپایی، اقدام به وضع قوانینی کرده اند که والدین نتوانند به صورت دیوانه‌وار، تصاویر کودکان خود را در اکانت‌های عمومی قرار دهند. ❗تب سوءاستفاده از کودکان ایرانی، چه زمانی درمان می‌یابد؟ -

پیج اینستاگرام کاست TODAY

loading...