دفتر ِعشق Profile Image - @love___diary_____

پست اينستاگرام دفتر ِعشق (@love___diary_____)

. خب جان ! یکبار هم تو بشو همانی که من می خواهم همانی که برایم ‌و ‌قرار ندارد .. همانی بشو که ام را همه جا ، جار می زند همانی که با شنیدن صدایم دلش هُری می ریزد پایین ، و توی آب میشود .. یکبار هم تو باش و برایم کن دلبر جان ! نمیشود کمی من شوی ؟

پیج اینستاگرام دفتر ِعشق

loading...
.
خب #لعنتی جان !
یکبار هم تو بشو همانی که من می خواهم
هما
. خب #لعنتی جان ! یکبار هم تو بشو همانی که من می خواهم همانی که برایم #آرام ‌و ‌قرار ندارد .. همانی بشو که #قصه ام را همه جا ، جار می زند همانی که با شنیدن صدایم دلش هُری می ریزد پایین ، و #قند توی #دلش آب میشود .. یکبار هم تو #عاشقم باش و برایم #دیوانگی کن دلبر جان ! نمیشود کمی من شوی ؟
48 0 1 ماه قبل