پرویز افخمي Profile Image - @afkhami_parviz

پست اينستاگرام پرویز افخمي (@afkhami_parviz)

بدلایل مختلف ممکنه شاهد نشست ساختمانها باشیم ، عدم بررسی دقیق قبل از ساخت ، همانطور که در پست قبلی اشاره کردیم ، تغییرات پس از ساخت، وقوع های پیش بینی نشده ، ، افزایش و یا کاهش رطوبت خاک بدلایل مختلف و.... ممکن است موجب نشست گردد. استفاده از روش شمع کوبی با لوله های فلزی همانطور که در ویدئو ملاحظه میفرمایید ، میتواند را از فرو ریزش نهایی نجات دهد، لوله های فولادی بوسیله جک به زیر پی تا بدراک فروگذاری( شمع کوبی) میشود و در صورت نیاز قطعات بعدی بر روی لوله جوش میشوند ، این عمل در قسمت های مختلف پی اجرا میشود و مجموعه ی فوندانسیون بر روی شمع های مستقر شده، قرار میگیرد. امیدوارم تندرست باشید...

پیج اینستاگرام پرویز افخمي

loading...
بدلایل مختلف ممکنه شاهد نشست ساختمانها باشیم ، عدم بررسی دقیق قبل از ساخت ، همانطور که در پست قبلی اشاره کردیم ، تغییرات #ژئو_تکنیکی پس از ساخت، وقوع #زلزله های پیش بینی نشده ، #سیلاب ، افزایش و یا کاهش رطوبت خاک بدلایل مختلف و.... ممکن است موجب نشست #سازه گردد. استفاده از روش شمع کوبی با لوله های فلزی همانطور که در ویدئو ملاحظه میفرمایید ، میتواند #ساختمان را از فرو ریزش نهایی نجات دهد، لوله های فولادی بوسیله جک به زیر پی تا بدراک فروگذاری( شمع کوبی) میشود و در صورت نیاز قطعات بعدی بر روی لوله جوش میشوند ، این عمل در قسمت های مختلف پی اجرا میشود و مجموعه ی فوندانسیون بر روی شمع های مستقر شده، قرار میگیرد. امیدوارم تندرست باشید... #نشست #پی #خاک #مکانیک_خاک #نشست_پی #نشست_فوندانسیون #شمع #شمع_کوبی #مجموعه_فنی_خانه_آفتاب #اجرا_بازسازی_پروژه_های_عمرانی #ساخت #ساخت_آببندی_استخر_مخازن #افزودنیهای_شیمیایی_بتن #مواد_آببندی #عایق_رطوبتی #ایزوگام #قالب_فلزی #تجهیزات_قالب_بندی #روان_کننده #فوق_روان_کننده #ژل_میکروسیلیس #چسب_بتن #واترپروف #نفوذگر #آنیگیر
249 4 6 روز قبل