حمید Profile Image - @hamid.hamid1394

پست اينستاگرام حمید (@hamid.hamid1394)

. (دوره های تخصصی مدیریت در رشته های مختلف) با تایید وزارت علوم و تحقیقات با تایید دادگستری و قوه قضائیه و مهندسی # طلا و جواهر خارجی و دامپروری

پیج اینستاگرام حمید

loading...
.
(دوره های تخصصی مدیریت در رشته های مختلف)
با تایید وزار
. (دوره های تخصصی مدیریت در رشته های مختلف) با تایید وزارت علوم و تحقیقات با تایید دادگستری و قوه قضائیه #فنی و مهندسی طلا و جواهر #مدیریتی # #آموزشگاه #حقوق #بیمه #تشریفات #زبانهای خارجی #مشاوره #بورس #گردشگری #حسابداری #ورزشی #عمران #درمانی #مزون #کشاورزی و دامپروری #املاک #بازاریابی #پتروشیمی
33 2 1 ماه قبل