قیرگونی وایزوگام جاوید بام Profile Image - @javidbam411

پست اينستاگرام قیرگونی وایزوگام جاوید بام (@javidbam411)

یا دهنده بی منت آب بندی ناودونی های شرکت محورسازان ایران خودرو به متراژ۱۰۰۰ متر طولی در سه طرف وتعمیر ونگهداری سوله ها در فصلهای پائیز وزمستان پیمانکاری وعایق بندی جاویدبام پخش عمده نصب واجرایی متفاوت وکاملا تخصصی ۰۹۱۲۳۳۶۳۴۱۱ ۰۹۳۸۳۳۶۳۴۱۱ ۵۵۷۹۶۵۰۵ قاسمی پشم_شیشه

پیج اینستاگرام قیرگونی وایزوگام جاوید بام

loading...
یا دهنده بی منت آب بندی ناودونی های شرکت محورسازان ایران خودرو به متراژ۱۰۰۰ متر طولی در سه طرف وتعمیر ونگهداری سوله ها در فصلهای پائیز وزمستان پیمانکاری وعایق بندی جاویدبام پخش عمده نصب واجرایی متفاوت وکاملا تخصصی ۰۹۱۲۳۳۶۳۴۱۱ ۰۹۳۸۳۳۶۳۴۱۱ ۵۵۷۹۶۵۰۵ قاسمی #جاویدبام #ایزوگام #ایزوگام پشم_شیشه #آسفالت #قیرگونی #عایق #نانو #جنت_دلیجان #اکسیردلیجان #تهران #ایران #ساختمان #انبوه_ساز #شرکت #کارخانه #شهرسازی_و_معماری #عمران #صنعت_ساختمان #مهندسی_عمران
69 4 1 هفته قبل