طاهره عزتی(شکیبا) Profile Image - @tahereh_ezzati_shakiba

پست اينستاگرام طاهره عزتی(شکیبا) (@tahereh_ezzati_shakiba)

دلم کرده هوایت را نظر کن مبتلایت را از بیتای عزیزم بخاطر ارسال این ویدئو متشکرم ات ای

پیج اینستاگرام طاهره عزتی(شکیبا)

loading...
دلم کرده هوایت را نظر کن مبتلایت را از بیتای عزیزم بخاطر ارسال این ویدئو متشکرم #آب #سقاخانه ات #داروی #درد #زائر #است #دعوتم #کن #تا #بنوشم #جرعه ای #از #این #دوا
131 0 2 هفته قبل