علی خیری Profile Image - @ali.kheiri.art

پست اينستاگرام علی خیری (@ali.kheiri.art)

دلم كه ميگيرد ميروم سراغِ آلبومِ عكسهايمان يك به يك ورق ميزنم با دقتِ تمام، جزء به جزئش را... به چشمهايم خيره مي شوم لبهايم دستهايم پيدا كنم عيبى پيدا كنم اخمى پيدا كنم چيزى كه تو را از من دور كرد...

پیج اینستاگرام علی خیری

loading...
دلم كه ميگيرد
ميروم سراغِ آلبومِ عكسهايمان
يك به يك ورق
دلم كه ميگيرد ميروم سراغِ آلبومِ عكسهايمان يك به يك ورق ميزنم با دقتِ تمام، جزء به جزئش را... به چشمهايم خيره مي شوم لبهايم دستهايم پيدا كنم عيبى پيدا كنم اخمى پيدا كنم چيزى كه تو را از من دور كرد... #علی_خیری #بازیگر_ایرانی #جزیره_هرمز #کارخانه_خاک_سرخ #سریاله_دردانه_های_جزیره
138 3 5 روز قبل