طلوع خرد ، غروب خرافات است. Profile Image - @shahab.aria.57

پست اينستاگرام طلوع خرد ، غروب خرافات است. (@shahab.aria.57)

اصلاح طلب و اصولگرا ، تنها واژه‌ای برای فریب دادن من و شماست، گول این حرامزادگان فریبکار را نخورید...

پیج اینستاگرام طلوع خرد ، غروب خرافات است.

loading...