آنآهیتآ سَعیدیــــ♥ Profile Image - @anahitasaeidiiii

پست اينستاگرام آنآهیتآ سَعیدیــــ♥ (@anahitasaeidiiii)

آن ها فقط فریاد میزدنند ، اما بی صدا عکاس: شات را زد و آنها دیگر فریاد نزدنند ، اما صدایشان بلند شد . آن ها : ببینیم عکس را ...خوب نشده است!! آنها دوباره درون قاب عکاس قرار گرفتند و فریاد زدنند ، اما بی صدا عکاس: شات را زد و آنها دیگر فریاد نزدنند ، اما صدایشان بلند شد . آنها : ببینیم عکس را ... خوب نشده است !! آنها دوباره درون قاب عکاس قرار گرفتنند و فریاد زدنند اما بی صدا عکاس : شات را زد آنها : ببینیم عکس را ... خوب شده است . . پی نوشت : و آن گونه بود که آنها این عکس را انتخاب کردنند و در سال ۱۳۹۷ به اشتراک گذاشتنند . پایان تیاتر

پیج اینستاگرام آنآهیتآ سَعیدیــــ♥

loading...
آن ها فقط فریاد میزدنند ، اما بی صدا 
عکاس: شات را زد 
و آ
آن ها فقط فریاد میزدنند ، اما بی صدا عکاس: شات را زد و آنها دیگر فریاد نزدنند ، اما صدایشان بلند شد . آن ها : ببینیم عکس را ...خوب نشده است!! آنها دوباره درون قاب عکاس قرار گرفتند و فریاد زدنند ، اما بی صدا عکاس: شات را زد و آنها دیگر فریاد نزدنند ، اما صدایشان بلند شد . آنها : ببینیم عکس را ... خوب نشده است !! آنها دوباره درون قاب عکاس قرار گرفتنند و فریاد زدنند اما بی صدا عکاس : شات را زد آنها : ببینیم عکس را ... خوب شده است . . پی نوشت : و آن گونه بود که آنها این عکس را انتخاب کردنند و در سال ۱۳۹۷ به اشتراک گذاشتنند . پایان #بازیگر #تیاتر #هنر #کلیپ #بازیگری_سینما #بازیگری_تلویزیون_ #بازیگر_زن #بازیگر تیاتر #بازیگر_ترک #بازیگر_ایرانی #بازیگر_خاص #بازیگر_زیبا #بازیگر_حرفه_ای #بازیگر_خانم
47 0 1 هفته قبل