#دیزاینر_قلب_و_روح_خانه_شما😉 Profile Image - @nili__design

پست اينستاگرام #دیزاینر_قلب_و_روح_خانه_شما😉 (@nili__design)

* خانه دارای فضایی با شکوه و رنگارنگ همراه با تم می باشد که شامل عناصر و رنگ است. در فضای نشیمن این خانه یک راحتی رنگ قرار دارد که بر روی آن کوسن هایی با طرح و و رنگ های و به شکل پراکنده قرار داده شده است. بر روی دیوار پشت این کاناپه نیز های_هنری با تصاویری از گیاهان نصب شده است. در کنار کاناپه نیز یک گلدان با رنگ واقع شده است. در کنار پنجره نیز یک صندلی راحتی رنگ قرار دارد. در نیز ترکیب رنگیتکرار شده است به این صورت که یک رنگ قرار گرفته است. حد فاصل ها نیز با رنگ پوشیده شده است. هم چنین کابینت های از ترکیب و ساخته شده است.

پیج اینستاگرام #دیزاینر_قلب_و_روح_خانه_شما😉

loading...