خواهران دریا 📷 Profile Image - @khaharanedarya

صفحه اينستاگرام خواهران دریا 📷 (@khaharanedarya)

  • وب سايت      : http://Tlgrm.me/khaharanedarya
  • خواهران دریا 📷 ‌ " خبرگزاری فرهنگی و هنری خواهران دریا " ‌photographer & journalist 📷🎬🎭🎵📻📺 ‌ خدا نکنه تا آدم نشدیم ، دنیا بهمون رو بیاره ...🙏 ‌

8553 پست

51.7k دنبال کننده

1.1k دنبال شونده

loading...
. ساعد جان ؛ امیدواریم همیشه تنت سالم و لبانت خندان باشه . تولدت مبارک دوست عزیزمون . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ #ساعد_سهیلی #ساعدسهیلی # #هنرمندان #هنرمندان_مرد #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_مرد #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_مرد #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. شیوا جان ؛ از خدا می خواهیم همیشه سلامت و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #شیواابراهیمی #شیوا_ابراهیمی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. 📷 " هلیا امامی " عزیز / اکران خصوصی فیلم " بلوک ٩ ، خروجی ٢ " . # #هلیا_امامی #هلیاامامی #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_زن #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_زن #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_ورودی_نه_خروجی_دو #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. " امین " جان " ایمانی " و " پویا امینی " عزیز / اکران خصوصی فیلم " بلوک ٩ ، خروجی ٢ " . # #پویاامینی #پویا_امینی #امین_ایمانی #هنرمندان #هنرمندان_مرد #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_مرد #هنرمند #هنرمند_مرد #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_مرد #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_ورودی_نه_خروجی_دو #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. " حمیدرضا آذرنگ " عزیز / اکران خصوصی فیلم " بلوک ٩ ، خروجی ٢ " . # #حمیدرضا_آذرنگ #حمیدرضاآذرنگ #هنرمندان #هنرمندان_مرد #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_مرد #هنرمند #هنرمند_مرد #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_مرد #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_ورودی_نه_خروجی_دو #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. استاد ناظری بزرگوار تولدتون مبارک . امیدواریم همیشه سلامت و شادمان باشید . 🎂🎁💐 ‌‌ ‌ ‌ # #شهرام_ناظری #هنرمندان #هنرمندان_مرد #خواننده #خواننده_ایرانی #خواننده_مرد #خواننده_پاپ #هنرمند #هنرمند_مرد #خوانندگان #خوانندگان_ایرانی #خوانندگان_سنتی #موزیک #موسیقی #موسیقی_سنتی #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_خوانندگان #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_خوانندگان #خواهران_دریا ‌ ‌ : ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. " نیلوفر " جان " پارسا " / اکران خصوصی فیلم های " شاخ کرگدن " و " بلوک ٩ ، خروجی ٢ " . # #نیلوفرپارسا #نیلوفر_پارسا #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_زن #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_زن #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_شاخ_کرگدن #فیلم_ورودی_نه_خروجی_دو #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. 📷 " سحر خزائیلی " عزیز و جناب " جواد یحیوی " / اکران خصوصی فیلم های " شاخ کرگدن " و " بلوک ٩ ، خروجی ٢ " . # #سحر_خزائیلی #جوادیحیوی #جواد_یحیوی #هنرمندان #هنرمندان_مرد #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_زن #مجریان #مجریان_تلویزیون #مجریان_مرد #هنرمند #هنرمند_مرد #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_زن #مجری #مجری_تلویزیون #مجری_مرد #تلویزیون #اکران_مردمی #فیلم_شاخ_کرگدن #فیلم_ورودی_نه_خروجی_دو #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_مجریان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. جناب " مجید قناد " / اکران خصوصی فیلم های " شاخ کرگدن " و " بلوک ٩ ، خروجی ٢ " . # #مجید_قناد #مجیدقناد #هنرمندان #هنرمندان_مرد #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_مرد #هنرمند #هنرمند_مرد #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_مرد #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_شاخ_کرگدن #فیلم_ورودی_نه_خروجی_دو #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. ✈️ آسمان به زمین آمد ... زمینی ها آسمانی شدند ... . هواپیمای " ای تی آر " ساعت صبح امروز از فرودگاه مهرآباد تیک ‌آف کرد و حدود دقیقه بعد به دلیل شرایط جوی به کوه دنا برخورد کرد . . متاسفانه تمام مسافران و خدمه این پرواز کشته شدند . . این هواپیما حامل مسافر ، مهماندار ، نفر امنیت پرواز و دو نفر خلبان و کمک خلبان بوده است . . ⚫️ * " خبرگزاری فرهنگی و هنری خواهران دریا " درگذشت دردناک این عزیزان را به خانواده ها و بازماندگانشان تسلیت عرض نموده و صبر عظیم از خداوند منان برایشان خواستار است . 😔🙏🌹 #تسلیت #ایران #ایران_تسلیت #هواپیما #سقوط_هواپیما #سانحه #سقوط #کوه #کوه_دنا #فرودگاه #فرودگاه_مهرآباد #مسافر #مسافران #خلبان #درگذشت #صبر #خواهران_دریا
. " محمدرضا شریفی نیا " و " رضا حیدری " / اکران خصوصی فیلم های " شاخ کرگدن " و " بلوک ٩ ، خروجی ٢ " . # #محمدرضاشریفی_نیا #محمدرضا_شریفی_نیا #رضاحیدری #رضا_حیدری #هنرمندان #هنرمندان_مرد #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_مرد #هنرمند #هنرمند_مرد #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_مرد #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_شاخ_کرگدن #فیلم_ورودی_نه_خروجی_دو #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. " محمدرضا شریفی نیا " ، " حمیدرضا آذرنگ " ، " محسن محسنی نسب " و " رضا حیدری " / اکران خصوصی فیلم های " شاخ کرگدن " و " بلوک ٩ ، خروجی ٢ " . # #محمدرضاشریفی_نیا #محمدرضا_شریفی_نیا #حمیدرضاآذرنگ #حمیدرضا_آذرنگ #محسن_محسنی_نسب #رضا_حیدری #هنرمندان #هنرمندان_مرد #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_مرد #هنرمند #هنرمند_مرد #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_مرد #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_شاخ_کرگدن #فیلم_ورودی_نه_خروجی_دو #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
‌ 📷 " پوریا حیدری " عزیز . . # #پوریاحیدری #پوریا_حیدری #هنرمندان #هنرمندان_مرد #خوانندگان #خوانندگان_پاپ #نوازنده #نوازنده_ایرانی #آهنگساز #آهنگساز_مرد #هنرمند #هنرمند_مرد #خواننده #خوانندگان_پاپ #آهنگساز_ایرانی #موزیک #موسیقی #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_آهنگسازان #خواهران_دریا : ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. 📺 برنامه " دورهمی " امشب میزبان " شاهرخ استخری " خواهد بود . این برنامه با اجرای " مهران مدیری " ساعت ٢٣ از شبکه نسیم پخش می شود . #برنامه_دوهمی #دورهمی #شاهرخ_استخری #مهران_مدیری #شبکه_نسیم #تلویزیون #خواهران_دریا ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. 📺 امشب " نادر سلیمانی " و دخترش ، همزمان با اعلام فینالیست هفته ، میهمان برنامه « کودک شو » می شوند . این برنامه با اجرای " پژمان بازغی " ساعت : از شبکه نسیم پخش می شود. #برنامه_کودک_شو #کودک_شو #نادرسلیمانی #نادر_سلیمانی #پژمان_بازغی #شبکه_نسیم #تلویزیون #خواهران_دریا ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. 🎥📺 شوخی " مهران مدیری " با آهنگ " هر بار این درو " گروه موسیقی " ماکان " در برنامه " دورهمی " . . # #برنامه_دورهمی #دورهمی #ماکان #ماکان_بند #رهام_هادیان #امیر_مقاره #هنرمندان #خوانندگان #خواننده #مهران_مدیری #شوخی #آهنگ #هر_بار_این_درو #آهنگ_هر_بار_این_درو #فیلم #ویدیو #شبکه_نسیم #تلویزیون #خواهران_دریا ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./