عبدالمجید قائدی Profile Image - @majid.qaedi

صفحه اينستاگرام عبدالمجید قائدی (@majid.qaedi)

  • عبدالمجید قائدی شاعر- نویسنده ومحقق فرهنگ وزبانهای باستانی صفحه رسمی

326 پست

850 دنبال کننده

394 دنبال شونده

loading...
No Media Found !