عایق رطوبتی نانو Profile Image - @nano_insulation

صفحه اينستاگرام عایق رطوبتی نانو (@nano_insulation)

  • عایق رطوبتی نانو نماینده رسمی شرکت مبتکران (محمدی) تولیدکننده انواع #عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... ۰۹۰۲۱۲۱۸۴۵۴

38 پست

3.5k دنبال کننده

1.8k دنبال شونده

loading...
مراحل اجرای نانورنگ بوژان به همراه توری فایبرمش جهت عایقکاری رطوبتی سرویسهای بهداشتی پژوهشگاه ژنتیک تهران شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #قشم #شمال #ژنتیک
اجرای نانورنگ بوژان در باغچه های مجتمع تجاری سازی و فن بازار پارک فناوری پردیس شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #قشم #شمال
پروژه نمای ساختمان آجودانیه 🌧🌧🌧اجرای نانوبوژان با خاصیت ضد آب و لک و کثیفی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #قشم #شمال
مقایسه عایق نانو بوژان شرکت مبتکران با محصولات مشابه موجود در بازار بخش چهارم (آخر) شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #قشم #شمال
مقایسه عایق نانو بوژان شرکت مبتکران با محصولات مشابه موجود در بازار بخش سوم شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #قشم #شمال
مقایسه عایق نانو بوژان شرکت مبتکران با محصولات مشابه موجود در بازار بخش دوم شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #قشم #شمال
مقایسه عایق نانو بوژان شرکت مبتکران با محصولات مشابه موجود در بازار بخش اول شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #قشم #شمال
توضیح عکس: نتایج تستهای انجام شده بر روی عایق نانو بوژان در مرکز پژوهش متالورزژی رازی نانورنگ عایق رطوبت بوژان جایگزین مطمئن عایقکاری سنتی محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #شمال
عایقکاری مسجد هفتاد دو تن بوسیله نانورنگ عایق رطوبت بوژان محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #شمال
عایقکاری مسجد هفتاد دو تن بوسیله نانورنگ عایق رطوبت بوژان محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #شمال
نانورنگ عایق رطوبت بوژان جایگزین مطمئن عایقکاری سنتی محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #شمال
عایق کاری موتورخانه مجتمع تفریحی پردیس زندگی با استفاده از نانو بوژان محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #شمال
رفع نشتی آب نمای هتل داریوش کیش با استفاده از نانو بوژان محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #شمال
رفع نشتی استخر زایمان و قرنطینه پارک دلفین کیش با استفاده از نانو بوژان محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی #کیش #شمال
رفع نشتی بام از روی موزائیک ساختمان سپهر _ظفر با استفاده از نانو بوژان محمدی نماینده رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی
رفع نشتی و ترک استخر در الهیه با استفاده از نانو بوژان این استخر بعلت گودبرداری همسایه کناری دچار ترکهای متعددی بود که با استفاده از نانو بوژان بدون تخریب اصلاح و ترمیم گردید. محمدی نماینده رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی
جایگزینی مناسب برای قیر و ایزوگام معایب ایزوگام: آلودگی زیستی،عدم چسبندگی کامل، سوختگی و... استفاده از نانو رنگ بوژان با چسبندگی عالی،بدون هرگونه آلودگی زیستی،سهولت در اجرا،ماندگاری طولانی محمدی نماینده رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #مصالح #مصالح_ساختمانی
عایقکاری رطوبتی زیر آنتن برج میلاد با استفاده نانو رنگ بوژان محمدی نماینده رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #برج_میلاد
بازسازی روف گاردن ، آبنما و ترمووود زعفرانیه با استفاده از ضد آب، لک و جلبک بوژان ۷۰۰ و نانو رنگ شفاف بوژان‌ محمدی نماینده رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #کرمانشاه #زعفرانیه
رفع نشتی تراس موزه زمان با استفاده از نانو بوژان نفوذی ۷۰۰ بدون ایجاد هیچگونه لایه فیلم و تغییر رنگ موزه زمان .مقدس اردبیلی محمدی نماینده رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست رایگان تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #کرمانشاه
رفع نشتی آب نما بدون تخریب و ایجاد لایه فیلم با استفاده از نانو بوژان نفوذی ۷۰۰ روف پروژه خیابان استانبول محمدی نماینده رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست رایگان تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #کرمانشاه
رفع نشتی استخر در کرمانشاه با استفاده از نانو بوژان نفوذی ۷۰۰ محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست رایگان تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #کرمانشاه
رفع نشتی استخر در کرمانشاه با استفاده از نانو بوژان نفوذی ۷۰۰ محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست رایگان تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #کرمانشاه
#فیلم اجرای پوشش ضد آب و لک نانو بوژان نفوذی ۷۰۰ پارک فناوری پردیس محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست رایگان تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران
اجرای عایق رطوبت و حرارت بام شیروانی با استفاده از نانو رنگ بوژان سفید ویلا دماوند محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست رایگان تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران
آماده سازی و ترمیم لایه های زیرین ⬅️ روف برج میلاد ➡️ جهت اجرای نانو عایق رطوبتی بوژان ☔️☔️☔️ محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران #آببندی #برج #برج_ میلاد
#رزومه رزومه و سوابق کاری . طرح پایلوت بکارگیری فناوری نانو در قطعات مختلف اتوبوس سحر . ثبت اختراع فرآیند تولید اسپری کف پاک کننده کلیه سطوح . اجرای عایق کاری رطوبتی با نانوبوژان ویلای کردان . رفع نشتی سرویس های بهداشتی و حمام ویلای لواسان با نانورنگ بوژان . بازسازی مسجد و مدرسه سردار ) ه.ق ( اداره اوقاف قزوین با عایق نانوبوژان . بازسازی روف گاردن، آبنما و ترموود زغفرانیه با نانوعایق ضد آب و لک بوژان . رفع نشتی بام بدون تخریب بر روی سنگ مصنوعی با استفاده از نانوبوژان و نانورنگ اجرای نانورنگ بوژان بر روی بام برج میثاق . عایقکاری تیرهای برق استانهای هرمزگان)داخل دریا( و استان اصفهان . پروژه واحدی استخر و سرویس های بهداشتی پارک وی . مجتمع راهنمای همشهری پارک وی تورج محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست رایگان تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران
#رزومه و سوابق کاری . اجرای نانو عایق حرارت بر روی ایزوگام مجتمع مسکونی شیخ بهایی . اجرای نانورنگ عایق حرارت، دیوار جانبی یک ساختمان در قم . ضد آب و لک نمای سنگ تراورتن و نفوذگر فشار منفی بوژان مجموعه ورزشی دانیال آجودانیه شهرداری منطقه . رفع نشتی تراس ویلای روستای ابهرک . اجرای نانورنگ عایق رطوبتی جهت زیرسازی و عایق کاری رطوبتی پارکینگ خیابان دولت . رفع نشتی پشت بام با پوشش واش بتن مجتمع مریم بدون تخریب با استفاده از نانو بوژان . اجرای نانوبوژان بر روی نمای سنگ تراورتن جهت ضد آب و لک خیابان آجودانیه . اجرای نانورنگ رطوبتی بوژان با پوشش دهی مناسب جهت نماهای سیمانی خیابان آجودانیه . اجرای نانوعایق حرارت بر روی کانالهای هواساز شرکت جام دارو . رفع نشتی استخر به کمک نانوبوژان با قابلیت نفوذ به بندها در ویلای چالوس محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست رایگان تماس بگیرید: محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران
#رزومه رزومه و سوابق کاری . عایق کاری رطوبتی استخر و جکوزی برج پرزین زعفرانیه . عایق رطوبتی پشت بام ویلای کلاردشت . ضد آب و لک نمای سنگ ساختمان در مشهد . رفع نشتی بام از روی موزائیک ساختمان سپهر _ظفر . عایق کاری استخر لواسان . رفع نشتی و ترک استخر در الهیه . رفع نشتی بالکن موزه زمان با استفاده از مواد نفوذی بدون تغییر رنگ . اجرای عایق کاری رطوبتی آب راه های موزه زمان . عایق کاری رطوبتی باغچه های مجتمع فن بازار پارک فناوری پردیس . رفع نشتی پشت بام منزل مسکونی سعادت آباد محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست رایگان تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران
#رزومه رزومه و سوابق کاری . ویلایی شهر نور مروارید . دکل ها و تیرهای چراغ برق استان هرمزگان . مجتمع توریستی تفریحی تنکابن چالدره . پایلوت پوشش دهی سرویس بهداشتی حرم مطهر رضوی . بازسازی کلی آبنماها فلاورباکس ها و سرویس های بهداشتی هتل بزرگ داریوش کیش . آب نمای آپادانای هتل داریوش کیش . عایق کاری روف گاردن پاساژ به کیش و برج های به کیش . فلاور باکس و پنت هاوس خیابان الهیه مهندس دبیری - . پنت هاوس برج شقایق سوهانک - . عایق کاری تراس مجتمع قیطریه محمدی، نمایندگی رسمی شرکت مبتکران تولیدکننده انواع عایق رطوبتی جایگزین قطعی ایزوگام، رفع نشتی و آبگریزی مناسب نما، استخر، روف گاردن و... جهت مشاوره، سفارش و تست رایگان تماس بگیرید: #عایق #نانو #فناوری #بوژان #ساخت #املاک #موزه #استخر #نما #ایزوگام #ویلا #آرشیتکت #روف_گاردن #دکوراسیون #محوطه #معماری #هتل #عمران