$hide.tattoo Profile Image - @shide.tattoo

صفحه اينستاگرام $hide.tattoo (@shide.tattoo)

  • وب سايت      : https://t.me/tattooshide
  • $hide.tattoo ❤کرج گوهردشت♾ فقط جهت هماهنگی دایرکت و تلگرام پی ام بدین☺💓 (فقط سبکه کارهای پیج )روی گردن نمیزنم☺😊 برای دیدنه طرحا وارد کانال شوید👇👇👇👇

157 پست

4.3k دنبال کننده

1k دنبال شونده

loading...
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
♾دیشب بعد از همان دوازده و چندی شب که زمین کمتر از یک ثانیه لرزید و طبیعت خودش را به رخ کشید، صدای پای همسایه ها و ماشین ها و رفت و آمد ها شروع شد!تلفن ها و خبر ها و ... وقتی از اتاق بیرون آمدم هنوز کریستال های لوستر تکان میخورد و در شب میرقصید، اما اینبار برای نبودن! اگر بگویم نترسیدم دروغ بزرگیست اما بعد از کوتاهی فکر کردم چرا باید از خانه بزنم بیرون، دلایلش برای خودم و اهلش! حرفم از این نوشتن چیز دیگریست! امروز مُرده بودیم شاید! اگر امروز از خانه خارج شدید تصویر های تکراری هر روز را شکل دیگری تصور کنید: تیر چراغ برق های افتاده روی ماشین ها، ترک های بزرگ روی دیوارها، خانه های ویران، کوچه هایی پر از آدم های وحشت زده، صدای بی اندازه فریاد و اشک و غم! بوی تن هایی بیجانی که در شهر پیچیده! اینجا تهران، آخرین روز آذر ماه است و هیچ کدام از اتفاقاتی که تا شدنش یک نفس فاصله بود، نیافتاد. زلزله تهران اگر هزار چیز بد داشت یک چیز خوب داشت: ما همیشه نیستیم! می شود فردا صبح مُرد. #صابر_ابر♾
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن #💟
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
♾ ♾: #تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
. 🎶 _ ?🎶 .
#تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
♾ ♾: #تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
♾ ♾: #تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن
♾ ♾: #تتو #هنرمندانه لطفا برای هماهنگی دایرکت لطفا طرح و سایزه کارو برام بفرستین اگر سبکه کارهام بود باهاتون هماهنگ میشم مرسی🌷🌹😍 مخصوص خانومهای خاص خاص و آقایون محترم کرج ♠♥♣♦ بامن تماس بگیرید 👇👇👇👇 ایدی تلگرام #آموزش #تتو #هنرمندان #استایل #زیبا #کرج #تهران #هنر #هنرمند # #تاتو #تاتوبدن