گناهم فقط نگاهم بود Profile Image - @sjd_3137

صفحه اينستاگرام گناهم فقط نگاهم بود (@sjd_3137)

  • گناهم فقط نگاهم بود 💀مقام معظم تنهای💀

156 پست

1.1k دنبال کننده

208 دنبال شونده

loading...
دلم قرص میشه وقتی #میگی_دوستم #داری
تو عقربه های ساعتی که بهترین ثانیه #هارو #برام #میزازی #❤
#❤ساعت _شنی_رو _ با ثانیه های #عشقمون #تنظیم #کردم
من یه عمره رو صورتم #خنده #قاچاقه #❤️❤️❤️
اوج لذت اونجاست که بببنی یکی بیشتر #از #خودت #نگرانت #میشه🌹
یهروز #خوب❤️