همه عکس ها و کلیپ های آریستوکراسی در اینستاگرام

loading...
. 🔴مصاحبه کامل لیدر ری استارت: / : با دونالد ترامپ ایران آشنا شوید 🔵کسی که جنبش وی ( ری استارت )فرصتی برای احیای ملت ایران ( امپراطوری کوروش ) است. میلیونها آمریکایی این مصاحبه را دیدند/ تلاش ری استارتیها و قدرتشان. ا 🔴برخی قوانین امپراطوری تصوف: 🔸خانواده بنیان حکومت تصوف است. 🔸زن بالاترین جایگاه را در خانواده و جامعه دارد و امپراطوری تصوف موظف است به خانم های خانه دار حقوقی معادل یک سوم عرف جامعه پرداخت کند. 🔸ازدواج با دو نفر غیر قانونی است ! 🔸روابط دختر و پسرها مسایل کاملا شخصی است و کسی حق دخالت ندارد. 🔸حجاب کاملا اختیاری و آزاد است. 🔸معلمين از حقوق و مزاياي بالايي برخوردار خواهند بود.معلم خدای سوم است. 🔸كتاب تعليمات ديني به طور کلی از دروس آموزش و پروش حذف می شود. همچنین صبحانه با بهترین کیفیت برای دانش آموزان از ارکان مدارس است. 🔸آموزش دین به فرزندان تا قبل از سن بلوغ غیر قانونی خواهد بود و جرم محسوب می شود. 🔸🔸همه ي اديان در معابد خود حق تبيلغ بدون خشونت دين خود را خواهند داشت. 🔸ورود کودکان زیر سن بلوغ به مسجد و کلیسا و کنیسا و سایر مکان های دینی و اعتقادی و ... غیر قانونی است! 🔸فروش دخانیات و مشروبات الکلي به کودکان زیر سن بلوغ غیر قانونی است. 🔸برای جلوگیری از بوجود آمدن دیکتاتور در حکومت، در چند شهر ایران حمل اسلحه آزاد است. 🔸روزهای تعطیل براساس روزهای جشن ادیان و دیگر تفکرات. 🔸عزاداری ممنوع! روز تعطیل برای عزاداری نداریم. 🔸دولت موظف است برای افراد جامعه کار ایجاد کند. در غیر این صورت حقوق و بیمه درمانی افراد بیکار کاملا برعهده دولت خواهد بود. ا #ری_استارت_تنها_راه_نجات #قانون_اساسی_کوروش #ری_استارت #حکومت_دانایان #امپراطوری_کوروش #آمریکا #ایران #قانون_اساسی_حکومت_دانایان #آریستوکراسی #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #ترامپ #شاه_نعمت_الله_ولی #سیدمحمدحسینی #عرفان #تصوف #علم #سیاست ‎ _
ويديو كامل در تلگرام 🔴مصاحبه لیدر ری‌استارت باشبکه آمریکایی - ( زبان فارسی) 🔵روز استقلال ایران ازانگلستان و روسیه نزدیک است با دونالد ترامپ ایران آشنا شوید بازگشت حکومت کوروش با جنبش ری‌استارت ا 🔴برخی قوانین امپراطوری تصوف: 🔸خانواده بنیان حکومت تصوف است. 🔸زن بالاترین جایگاه را در خانواده و جامعه دارد و امپراطوری تصوف موظف است به خانم های خانه دار حقوقی معادل یک سوم عرف جامعه پرداخت کند. 🔸ازدواج با دو نفر غیر قانونی است ! 🔸روابط دختر و پسرها مسایل کاملا شخصی است و کسی حق دخالت ندارد. 🔸حجاب کاملا اختیاری و آزاد است. 🔸معلمين از حقوق و مزاياي بالايي برخوردار خواهند بود.معلم خدای سوم است. 🔸كتاب تعليمات ديني به طور کلی از دروس آموزش و پروش حذف می شود. همچنین صبحانه با بهترین کیفیت برای دانش آموزان از ارکان مدارس است. 🔸آموزش دین به فرزندان تا قبل از سن بلوغ غیر قانونی خواهد بود و جرم محسوب می شود. 🔸🔸همه ي اديان در معابد خود حق تبيلغ بدون خشونت دين خود را خواهند داشت. 🔸ورود کودکان زیر سن بلوغ به مسجد و کلیسا و کنیسا و سایر مکان های دینی و اعتقادی و ... غیر قانونی است! 🔸فروش دخانیات و مشروبات الکلي به کودکان زیر سن بلوغ غیر قانونی است. 🔸برای جلوگیری از بوجود آمدن دیکتاتور در حکومت، در چند شهر ایران حمل اسلحه آزاد است. 🔸روزهای تعطیل براساس روزهای جشن ادیان و دیگر تفکرات. 🔸عزاداری ممنوع! روز تعطیل برای عزاداری نداریم. 🔸دولت موظف است برای افراد جامعه کار ایجاد کند. در غیر این صورت حقوق و بیمه درمانی افراد بیکار کاملا برعهده دولت خواهد بود. ا #ری_استارت_تنها_راه_نجات #قانون_اساسی_کوروش #ری_استارت #حکومت_دانایان #امپراطوری_کوروش #آمریکا #ایران #قانون_اساسی_حکومت_دانایان #آریستوکراسی #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #ترامپ #شاه_نعمت_الله_ولی #سیدمحمدحسینی #عرفان #تصوف #علم #سیاست ‎ _
. 🔴معروفترین و جنجالی‌ترین مجری آمریکا راز مهمی را فاش کرد! “جان کری“ به جمهوری اسلامی قول داده تا اپوزیسیون ری‌استارت در ایران به قدرت نرسد! . حکومت آینده ایران ، « امپراطوری ری استارت» است. #ری_استارت در #آمریکا ا 🔴برخی قوانین امپراطوری تصوف: 🔸خانواده بنیان حکومت تصوف است. 🔸زن بالاترین جایگاه را در خانواده و جامعه دارد و امپراطوری تصوف موظف است به خانم های خانه دار حقوقی معادل یک سوم عرف جامعه پرداخت کند. 🔸ازدواج با دو نفر غیر قانونی است ! 🔸روابط دختر و پسرها مسایل کاملا شخصی است و کسی حق دخالت ندارد. 🔸حجاب کاملا اختیاری و آزاد است. 🔸معلمين از حقوق و مزاياي بالايي برخوردار خواهند بود.معلم خدای سوم است. 🔸كتاب تعليمات ديني به طور کلی از دروس آموزش و پروش حذف می شود. همچنین صبحانه با بهترین کیفیت برای دانش آموزان از ارکان مدارس است. 🔸آموزش دین به فرزندان تا قبل از سن بلوغ غیر قانونی خواهد بود و جرم محسوب می شود. 🔸🔸همه ي اديان در معابد خود حق تبيلغ بدون خشونت دين خود را خواهند داشت. 🔸ورود کودکان زیر سن بلوغ به مسجد و کلیسا و کنیسا و سایر مکان های دینی و اعتقادی و ... غیر قانونی است! 🔸فروش دخانیات و مشروبات الکلي به کودکان زیر سن بلوغ غیر قانونی است. 🔸برای جلوگیری از بوجود آمدن دیکتاتور در حکومت، در چند شهر ایران حمل اسلحه آزاد است. 🔸روزهای تعطیل براساس روزهای جشن ادیان و دیگر تفکرات. 🔸عزاداری ممنوع! روز تعطیل برای عزاداری نداریم. 🔸دولت موظف است برای افراد جامعه کار ایجاد کند. در غیر این صورت حقوق و بیمه درمانی افراد بیکار کاملا برعهده دولت خواهد بود. ا #ری_استارت_تنها_راه_نجات #قانون_اساسی_کوروش #ری_استارت #حکومت_دانایان #امپراطوری_کوروش #آمریکا #ایران #قانون_اساسی_حکومت_دانایان #آریستوکراسی #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #ترامپ #شاه_نعمت_الله_ولی #سیدمحمدحسینی #عرفان #تصوف #علم #سیاست ‎ _
. 🔴فوری بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین وب سایت آمریکایی که “هزارمین وبسایت جهان “ است نوشت : راز مهمی را که همه باید بدانند👇👇 # «👈روز استقلال ایران نزدیک است 👉» ا 🔴برخی قوانین امپراطوری تصوف: 🔸خانواده بنیان حکومت تصوف است. 🔸زن بالاترین جایگاه را در خانواده و جامعه دارد و امپراطوری تصوف موظف است به خانم های خانه دار حقوقی معادل یک سوم عرف جامعه پرداخت کند. 🔸ازدواج با دو نفر غیر قانونی است ! 🔸روابط دختر و پسرها مسایل کاملا شخصی است و کسی حق دخالت ندارد. 🔸حجاب کاملا اختیاری و آزاد است. 🔸معلمين از حقوق و مزاياي بالايي برخوردار خواهند بود.معلم خدای سوم است. 🔸كتاب تعليمات ديني به طور کلی از دروس آموزش و پروش حذف می شود. همچنین صبحانه با بهترین کیفیت برای دانش آموزان از ارکان مدارس است. 🔸آموزش دین به فرزندان تا قبل از سن بلوغ غیر قانونی خواهد بود و جرم محسوب می شود. 🔸🔸همه ي اديان در معابد خود حق تبيلغ بدون خشونت دين خود را خواهند داشت. 🔸ورود کودکان زیر سن بلوغ به مسجد و کلیسا و کنیسا و سایر مکان های دینی و اعتقادی و ... غیر قانونی است! 🔸فروش دخانیات و مشروبات الکلي به کودکان زیر سن بلوغ غیر قانونی است. 🔸برای جلوگیری از بوجود آمدن دیکتاتور در حکومت، در چند شهر ایران حمل اسلحه آزاد است. 🔸روزهای تعطیل براساس روزهای جشن ادیان و دیگر تفکرات. 🔸عزاداری ممنوع! روز تعطیل برای عزاداری نداریم. 🔸دولت موظف است برای افراد جامعه کار ایجاد کند. در غیر این صورت حقوق و بیمه درمانی افراد بیکار کاملا برعهده دولت خواهد بود. ا #ری_استارت_تنها_راه_نجات #قانون_اساسی_کوروش #ری_استارت #حکومت_دانایان #امپراطوری_کوروش #آمریکا #ایران #قانون_اساسی_حکومت_دانایان #آریستوکراسی #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #ترامپ #شاه_نعمت_الله_ولی #سیدمحمدحسینی #عرفان #تصوف #علم #سیاست ‎ _
ويديو كامل در تلگرام 🔴( با زیر نویس فارسی) «الکس جونز»جنجالی ترین و پربیننده ترین مجری آمریکا و دوست صمیمی «پرزیدنت ترامپ» 🔵«امپراطوری ری استارت »حکومت آیندهٔ ایران است. ا 🔴برخی قوانین امپراطوری تصوف: 🔸خانواده بنیان حکومت تصوف است. 🔸زن بالاترین جایگاه را در خانواده و جامعه دارد و امپراطوری تصوف موظف است به خانم های خانه دار حقوقی معادل یک سوم عرف جامعه پرداخت کند. 🔸ازدواج با دو نفر غیر قانونی است ! 🔸روابط دختر و پسرها مسایل کاملا شخصی است و کسی حق دخالت ندارد. 🔸حجاب کاملا اختیاری و آزاد است. 🔸معلمين از حقوق و مزاياي بالايي برخوردار خواهند بود.معلم خدای سوم است. 🔸كتاب تعليمات ديني به طور کلی از دروس آموزش و پروش حذف می شود. همچنین صبحانه با بهترین کیفیت برای دانش آموزان از ارکان مدارس است. 🔸آموزش دین به فرزندان تا قبل از سن بلوغ غیر قانونی خواهد بود و جرم محسوب می شود. 🔸🔸همه ي اديان در معابد خود حق تبيلغ بدون خشونت دين خود را خواهند داشت. 🔸ورود کودکان زیر سن بلوغ به مسجد و کلیسا و کنیسا و سایر مکان های دینی و اعتقادی و ... غیر قانونی است! 🔸فروش دخانیات و مشروبات الکلي به کودکان زیر سن بلوغ غیر قانونی است. 🔸برای جلوگیری از بوجود آمدن دیکتاتور در حکومت، در چند شهر ایران حمل اسلحه آزاد است. 🔸روزهای تعطیل براساس روزهای جشن ادیان و دیگر تفکرات. 🔸عزاداری ممنوع! روز تعطیل برای عزاداری نداریم. 🔸دولت موظف است برای افراد جامعه کار ایجاد کند. در غیر این صورت حقوق و بیمه درمانی افراد بیکار کاملا برعهده دولت خواهد بود. ا #ری_استارت_تنها_راه_نجات #قانون_اساسی_کوروش #ری_استارت #حکومت_دانایان #امپراطوری_کوروش #آمریکا #ایران #قانون_اساسی_حکومت_دانایان #آریستوکراسی #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #ترامپ #شاه_نعمت_الله_ولی #سیدمحمدحسینی #عرفان #تصوف #علم #سیاست ‎ _
حجت تمام شد. ما زورمان را زدیم که دنیا بداند تنها راه نجات ری استارت است. 🔴شکل حکومت پیشنهادی لیدر ری استارت در حال بررسی است. 🔶حکومت پیشنهادی لیدر ری استارت برای جایگزین شدن به جای جمهوری اسلامی ایران نوعی از حکومت دانایان و نخبگان است که بر گرفته شده از تفکرات افلاطون و سعدی و مولوی و عرفا و فیلسوفهای مهم جهانیست. 🔷بعضی قوانین اساسی این نوع حکومت (حکومت دانایان) را لیدر ری استارت در برنامه‌های امپراطوری کوروش توضیح داده است. در این نوع حکومت، مردم و جامعه بسرعت پیشرفت خواهند کرد و اندیشه و خرد جایگزین خرافات خواهد شد. #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #آریستوکراسی #ری_استارت_تنها_راه_نجات #قانون_اساسی_کوروش #ری_استارت ‎ ‏ ‏ _ ‏ #ري_استارت #گامبی_شاه# #آریستوکراسی #قانون_اساسی_کوروش #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #گامبی_شاه
ا 🔴برخی قوانین امپراطوری تصوف: 🔸خانواده بنیان حکومت تصوف است. 🔸زن بالاترین جایگاه را در خانواده و جامعه دارد و امپراطوری تصوف موظف است به خانم های خانه دار حقوقی معادل یک سوم عرف جامعه پرداخت کند. 🔸ازدواج با دو نفر غیر قانونی است ! 🔸روابط دختر و پسرها مسایل کاملا شخصی است و کسی حق دخالت ندارد. 🔸حجاب کاملا اختیاری و آزاد است. 🔸معلمين از حقوق و مزاياي بالايي برخوردار خواهند بود.معلم خدای سوم است. 🔸كتاب تعليمات ديني به طور کلی از دروس آموزش و پروش حذف می شود. همچنین صبحانه با بهترین کیفیت برای دانش آموزان از ارکان مدارس است. 🔸آموزش دین به فرزندان تا قبل از سن بلوغ غیر قانونی خواهد بود و جرم محسوب می شود. 🔸🔸همه ي اديان در معابد خود حق تبيلغ بدون خشونت دين خود را خواهند داشت. 🔸ورود کودکان زیر سن بلوغ به مسجد و کلیسا و کنیسا و سایر مکان های دینی و اعتقادی و ... غیر قانونی است! 🔸فروش دخانیات و مشروبات الکلي به کودکان زیر سن بلوغ غیر قانونی است. 🔸برای جلوگیری از بوجود آمدن دیکتاتور در حکومت، در چند شهر ایران حمل اسلحه آزاد است. 🔸روزهای تعطیل براساس روزهای جشن ادیان و دیگر تفکرات. 🔸عزاداری ممنوع! روز تعطیل برای عزاداری نداریم. 🔸دولت موظف است برای افراد جامعه کار ایجاد کند. در غیر این صورت حقوق و بیمه درمانی افراد بیکار کاملا برعهده دولت خواهد بود. ا #ری_استارت_تنها_راه_نجات #قانون_اساسی_کوروش #ری_استارت #حکومت_دانایان #امپراطوری_کوروش #آمریکا #ایران #قانون_اساسی_حکومت_دانایان #آریستوکراسی #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #ترامپ #شاه_نعمت_الله_ولی #سیدمحمدحسینی #عرفان #تصوف #علم #سیاست ‎ _
ا 🔴برخی قوانین امپراطوری تصوف: 🔸خانواده بنیان حکومت تصوف است. 🔸زن بالاترین جایگاه را در خانواده و جامعه دارد و امپراطوری تصوف موظف است به خانم های خانه دار حقوقی معادل یک سوم عرف جامعه پرداخت کند. 🔸ازدواج با دو نفر غیر قانونی است ! 🔸روابط دختر و پسرها مسایل کاملا شخصی است و کسی حق دخالت ندارد. 🔸حجاب کاملا اختیاری و آزاد است. 🔸معلمين از حقوق و مزاياي بالايي برخوردار خواهند بود.معلم خدای سوم است. 🔸كتاب تعليمات ديني به طور کلی از دروس آموزش و پروش حذف می شود. همچنین صبحانه با بهترین کیفیت برای دانش آموزان از ارکان مدارس است. 🔸آموزش دین به فرزندان تا قبل از سن بلوغ غیر قانونی خواهد بود و جرم محسوب می شود. 🔸🔸همه ي اديان در معابد خود حق تبيلغ بدون خشونت دين خود را خواهند داشت. 🔸ورود کودکان زیر سن بلوغ به مسجد و کلیسا و کنیسا و سایر مکان های دینی و اعتقادی و ... غیر قانونی است! 🔸فروش دخانیات و مشروبات الکلي به کودکان زیر سن بلوغ غیر قانونی است. 🔸برای جلوگیری از بوجود آمدن دیکتاتور در حکومت، در چند شهر ایران حمل اسلحه آزاد است. 🔸روزهای تعطیل براساس روزهای جشن ادیان و دیگر تفکرات. 🔸عزاداری ممنوع! روز تعطیل برای عزاداری نداریم. 🔸دولت موظف است برای افراد جامعه کار ایجاد کند. در غیر این صورت حقوق و بیمه درمانی افراد بیکار کاملا برعهده دولت خواهد بود. ا #ری_استارت_تنها_راه_نجات #قانون_اساسی_کوروش #ری_استارت #حکومت_دانایان #امپراطوری_کوروش #آمریکا #ایران #قانون_اساسی_حکومت_دانایان #آریستوکراسی #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #ترامپ #شاه_نعمت_الله_ولی #سیدمحمدحسینی #عرفان #تصوف #علم #سیاست ‎ _
: قصد تخریب هیچ شخصیتی را نداشته........ فقط آگاهی سیاسی خود را به بالاترین سطح برسانید...... تا دوباره پنحاه و هفت تکرار نشود...... #ری_استارت #آریستوکراسی #قانون_اساسی_کوروش
آدمی که طرز تلقی و افکارش را عوض نمیکند شبیه به آب راکدی‌ست که محل زیست سوسماری خطرناک میشود !! 🙍‍♂مارک_تواین‌ جامعه ایی که به فقر تن دهد دینی که دوزخ داشته باشد و کشوری که ستم کند فرومایه اند. من جامعه ایی بدون شاه دینی بدون تحمیل وکشوری بدون مرز می خواهم!.. ویکتور_هوگو👦👦 من پیش خودم تصور می کردم که روی هم رفته چقدر اشخاص راضی وجود دارند و چه تودهٔ بی شماری را تشکیل می دهند. به این زندگی نگاه بکنید ، کناره گیری و تن پروری زورمندان ، نادانی ناتوانان و شباهت آن ها با جانوران ، به دور یک زندگی مسکنت آمیز و دور از حقیقت زیست می کنند و با فساد ، شرابخواری و دروغ به سر می برند . با وجود همهٔ این ها در همهٔ خانه ها ، در کوچه ها ، چه خاموشی و چه آرامشی! میان پنجاه هزار مردم شهر ، یک نفر پیدا نمی شود که فریاد بزند و ناسزا بگوید. می بینم می روند به بازار ، روز می خورند ، شب را می خوابند ، حرف های بی مزه به هم می زنند ، زناشویی می کنند ، پیر می شوند ، با چهرهٔ گشاده مرده های خودشان را به گور می سپارند . ولی آن هایی که درد می کشند ما نمی بینیم ، ما نمی شنویم و آن چه در زندگی ترسناک است می گذرد و کسی نمی داند که کجا در پس پرده پنهان است. 🙍‍♂آنتون_چخوف 📚 تمشک_تیغ_دار 🙍‍♂صادق_هدایت #آریستوکراسی #امپراطوری_کوروش #حکومت_دانایان #خرد #تصوف #ایران #مردم #باحال #عکس #تهران #زیبا #ری_استارت #طبیعت #بهار #دوست #عشق #دختر #شوخی
🔴شکل حکومت پیشنهادی لیدر ری استارت در حال بررسی است. 🔶حکومت پیشنهادی لیدر ری استارت برای جایگزین شدن به جای جمهوری اسلامی ایران نوعی از حکومت دانایان و نخبگان است که بر گرفته شده از تفکرات افلاطون و سعدی و مولوی و عرفا و فیلسوفهای مهم جهانیست. 🔷بعضی قوانین اساسی این نوع حکومت (حکومت دانایان) را لیدر ری استارت در برنامه‌های امپراطوری کوروش توضیح داده است. در این نوع حکومت، مردم و جامعه بسرعت پیشرفت خواهند کرد و اندیشه و خرد جایگزین خرافات خواهد شد. #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #آریستوکراسی #ری_استارت_تنها_راه_نجات #قانون_اساسی_کوروش #ری_استارت ‎ ‏ ‏ _ ‏ #ري_استارت #گامبی_شاه# #آریستوکراسی #قانون_اساسی_کوروش #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #گامبی_شاه
🔴شکل حکومت پیشنهادی لیدر ری استارت در حال بررسی است. 🔵یک کمیته تحقیق در آمریکا در حال بررسی شکل “حکومت پیشنهادی لیدر ری استارت” است. 🔶حکومت پیشنهادی لیدر ری استارت برای جایگزین شدن به جای جمهوری اسلامی ایران نوعی از حکومت دانایان و نخبگان است که بر گرفته شده از تفکرات افلاطون و سعدی و مولوی و عرفا و فیلسوفهای مهم جهانیست. 🔷بعضی قوانین اساسی این نوع حکومت (حکومت دانایان) را لیدر ری استارت در برنامه‌های امپراطوری کوروش توضیح داده است. در این نوع حکومت، مردم و جامعه بسرعت پیشرفت خواهند کرد و اندیشه و خرد جایگزین خرافات خواهد شد. #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #آریستوکراسی #ری_استارت_تنها_راه_نجات #قانون_اساسی_کوروش #ری_استارت ‎ ‏ ‏ _ ‏ #ري_استارت #گامبی_شاه# #آریستوکراسی #قانون_اساسی_کوروش #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #گامبی_شاه ./
🔴شکل حکومت پیشنهادی لیدر ری استارت در حال بررسی است. 🔵یک کمیته تحقیق در آمریکا در حال بررسی شکل “حکومت پیشنهادی لیدر ری استارت” است. 🔶حکومت پیشنهادی لیدر ری استارت برای جایگزین شدن به جای جمهوری اسلامی ایران نوعی از حکومت دانایان و نخبگان است که بر گرفته شده از تفکرات افلاطون و سعدی و مولوی و عرفا و فیلسوفهای مهم جهانیست. 🔷بعضی قوانین اساسی این نوع حکومت (حکومت دانایان) را لیدر ری استارت در برنامه‌های امپراطوری کوروش توضیح داده است. در این نوع حکومت، مردم و جامعه بسرعت پیشرفت خواهند کرد و اندیشه و خرد جایگزین خرافات خواهد شد. #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #آریستوکراسی #ری_استارت_تنها_راه_نجات #قانون_اساسی_کوروش #ری_استارت ‎ ‏ ‏ _ ‏ #ري_استارت #گامبی_شاه# #آریستوکراسی #قانون_اساسی_کوروش #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #گامبی_شاه ./
قصد تخریب هیچ شخصیتی را نداشته........ فقط آگاهی سیاسی خود را به بالاترین سطح برسانید...... تا دوباره پنحاه و هفت تکرار نشود...... #ری_استارت #آریستوکراسی #قانون_اساسی_کوروش
ظ #ریاستارت_حسینی🔴شکل حکومت پیشنهادی لیدر ری استارت در حال بررسی است. 🔵یک کمیته تحقیق در آمریکا در حال بررسی شکل “حکومت پیشنهادی لیدر ری استارت” است. 🔶حکومت پیشنهادی لیدر ری استارت برای جایگزین شدن به جای جمهوری اسلامی ایران نوعی از حکومت دانایان و نخبگان است که بر گرفته شده از تفکرات افلاطون و سعدی و مولوی و عرفا و فیلسوفهای مهم جهانیست. 🔷بعضی قوانین اساسی این نوع حکومت (حکومت دانایان) را لیدر ری استارت در برنامه‌های امپراطوری کوروش توضیح داده است. در این نوع حکومت، مردم و جامعه بسرعت پیشرفت خواهند کرد و اندیشه و خرد جایگزین خرافات خواهد شد. #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #آریستوکراسی #ری_استارت_تنها_راه_نجات #قانون_اساسی_کوروش #ری_استارت ‎ ‏ ‏ _ ‏ #ري_استارت #گامبی_شاه# #آریستوکراسی #قانون_اساسی_کوروش #آریستوکراسی_حکومت_دانایان #گامبی_شاه ./