همه عکس ها و کلیپ های ابجد در اینستاگرام

loading...
جمع اعداد امسال میشه ۲۰
خیلی جالبه ۲۰ به #ابجد میشه «هادی» 
پس امسال سفره #امام_هادی (ع) گسترده تراز همیشه است. با #امید بر #ظهور فرزند گرامیشان #سال امام هادی را بر شما #تبریک عرض مینمایم
جمع اعداد امسال میشه ۲۰ خیلی جالبه ۲۰ به #ابجد میشه «هادی» پس امسال سفره #امام_هادی (ع) گسترده تراز همیشه است. با #امید بر #ظهور فرزند گرامیشان #سال امام هادی را بر شما #تبریک عرض مینمایم
Fall_khoshbakhti:
#فال#تاروت#قهوه#پاسور#ورق#ترکیبی#ازدواج#احساسی#سرخپوست#ابجد#اوراکل#هندی#ابجد#لنورماند#جزوه_فال#

فال احساسی 10
پاسور یا ورق 13
تاروت 14
قهوه 16
سرخپوستی16
اوراکل20
لنورماند20

تاروت+پاسور=21
تاروت+قهوه=22
تاروت+پاسور+قهوه=30
پکیج 5 تایی=50
پکیج کامل6 تایی=60

تفسیر عکس قهوه=13
جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج=5

تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=8)
تک نیت با توضیح=5 تومن

جزوه های خودآموز قهوه 25تومن(400 صفحه)

29عدد جزوه خودآموز تاروت 35 تومن(900 صفحه)

28 جزوه خودآموز پاسور بهمراه 4 فیلم آموزشی 35 تومن(1000 صفحه)

7 عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه7 نوع فایل کارت 35 تومن(535 صفحه)

3عدد جزوه خودآموز اوراکل 20 تومن( 110 صفحه)

در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود.
(فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید)

کتاب جادو و طلسم هندی بصورت PDF (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت 950 هزار تومن)

جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه

پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
_: #فال #تاروت #قهوه #پاسور #ورق #ترکیبی #ازدواج #احساسی #سرخپوست #ابجد #اوراکل #هندی #ابجد #لنورماند #جزوه_فال # فال احساسی پاسور یا ورق تاروت قهوه سرخپوستی اوراکل لنورماند تاروت+پاسور= تاروت+قهوه= تاروت+پاسور+قهوه= پکیج تایی= پکیج کامل تایی= تفسیر عکس قهوه= جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج= تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=) تک نیت با توضیح= تومن جزوه های خودآموز قهوه تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز تاروت تومن( صفحه) جزوه خودآموز پاسور بهمراه فیلم آموزشی تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه نوع فایل کارت تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز اوراکل تومن( صفحه) در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود. (فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید) کتاب جادو و طلسم هندی بصورت (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت هزار تومن) جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
Fall_khoshbakhti:
#فال#تاروت#قهوه#پاسور#ورق#ترکیبی#ازدواج#احساسی#سرخپوست#ابجد#اوراکل#هندی#ابجد#لنورماند#جزوه_فال#

فال احساسی 10
پاسور یا ورق 13
تاروت 14
قهوه 16
سرخپوستی16
اوراکل20
لنورماند20

تاروت+پاسور=21
تاروت+قهوه=22
تاروت+پاسور+قهوه=30
پکیج 5 تایی=50
پکیج کامل6 تایی=60

تفسیر عکس قهوه=13
جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج=5

تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=8)
تک نیت با توضیح=5 تومن

جزوه های خودآموز قهوه 25تومن(400 صفحه)

29عدد جزوه خودآموز تاروت 35 تومن(900 صفحه)

28 جزوه خودآموز پاسور بهمراه 4 فیلم آموزشی 35 تومن(1000 صفحه)

7 عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه7 نوع فایل کارت 35 تومن(535 صفحه)

3عدد جزوه خودآموز اوراکل 20 تومن( 110 صفحه)

در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود.
(فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید)

کتاب جادو و طلسم هندی بصورت PDF (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت 950 هزار تومن)

جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه

پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
_: #فال #تاروت #قهوه #پاسور #ورق #ترکیبی #ازدواج #احساسی #سرخپوست #ابجد #اوراکل #هندی #ابجد #لنورماند #جزوه_فال # فال احساسی پاسور یا ورق تاروت قهوه سرخپوستی اوراکل لنورماند تاروت+پاسور= تاروت+قهوه= تاروت+پاسور+قهوه= پکیج تایی= پکیج کامل تایی= تفسیر عکس قهوه= جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج= تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=) تک نیت با توضیح= تومن جزوه های خودآموز قهوه تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز تاروت تومن( صفحه) جزوه خودآموز پاسور بهمراه فیلم آموزشی تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه نوع فایل کارت تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز اوراکل تومن( صفحه) در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود. (فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید) کتاب جادو و طلسم هندی بصورت (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت هزار تومن) جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
Fall_khoshbakhti:
#فال#تاروت#قهوه#پاسور#ورق#ترکیبی#ازدواج#احساسی#سرخپوست#ابجد#اوراکل#هندی#ابجد#لنورماند#جزوه_فال#

فال احساسی 10
پاسور یا ورق 13
تاروت 14
قهوه 16
سرخپوستی16
اوراکل20
لنورماند20

تاروت+پاسور=21
تاروت+قهوه=22
تاروت+پاسور+قهوه=30
پکیج 5 تایی=50
پکیج کامل6 تایی=60

تفسیر عکس قهوه=13
جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج=5

تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=8)
تک نیت با توضیح=5 تومن

جزوه های خودآموز قهوه 25تومن(400 صفحه)

29عدد جزوه خودآموز تاروت 35 تومن(900 صفحه)

28 جزوه خودآموز پاسور بهمراه 4 فیلم آموزشی 35 تومن(1000 صفحه)

7 عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه7 نوع فایل کارت 35 تومن(535 صفحه)

3عدد جزوه خودآموز اوراکل 20 تومن( 110 صفحه)

در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود.
(فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید)

کتاب جادو و طلسم هندی بصورت PDF (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت 950 هزار تومن)

جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه

پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
_: #فال #تاروت #قهوه #پاسور #ورق #ترکیبی #ازدواج #احساسی #سرخپوست #ابجد #اوراکل #هندی #ابجد #لنورماند #جزوه_فال # فال احساسی پاسور یا ورق تاروت قهوه سرخپوستی اوراکل لنورماند تاروت+پاسور= تاروت+قهوه= تاروت+پاسور+قهوه= پکیج تایی= پکیج کامل تایی= تفسیر عکس قهوه= جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج= تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=) تک نیت با توضیح= تومن جزوه های خودآموز قهوه تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز تاروت تومن( صفحه) جزوه خودآموز پاسور بهمراه فیلم آموزشی تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه نوع فایل کارت تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز اوراکل تومن( صفحه) در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود. (فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید) کتاب جادو و طلسم هندی بصورت (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت هزار تومن) جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
#مادرم  مرحومه #معصومة_علي_حسين رضوان الله تعالی علیها #عاشق #اهل_بیت علیهم السلام بودند. تنهاامید دیداردوباره  و #رجعت #آخرالزمان است. إن شاءالله 
به برکت#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم🌹 
#امسال #شیعه #مهدی_بیا
#ظهور مولایمان رااز#خدا می خواهیم. 
#ابجد #هادی #بیست #امام_دهم #نقی #امام_علي_النقي
#حروف_ابجد #عجیبه #جالبه #چجالب
#امید #سال_نو #آرزو #نوروز #امام #عشق
#امام_هادی
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 #مادرم مرحومه #معصومة_علي_حسين رضوان الله تعالی علیها #عاشق #اهل_بیت علیهم السلام بودند. تنهاامید دیداردوباره و #رجعت #آخرالزمان است. إن شاءالله به برکت #اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم🌹 #امسال #شیعه #مهدی_بیا #ظهور مولایمان رااز #خدا می خواهیم. #ابجد #هادی #بیست #امام_دهم #نقی #امام_علي_النقي #حروف_ابجد #عجیبه #جالبه #چجالب #امید #سال_نو #آرزو #نوروز #امام #عشق #امام_هادی
🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹
جمع اعداد امسال میشه ۲۰
خیلی جالبه ۲۰ به #ابجد میشه «هادی» 
پس امسال سفره #امام_هادی_ع گسترده تراز همیشه است. با امید بر #ظهور فرزند گرامیشان #سال امام هادی را بر شما #تبریک عرض مینمایم.
🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹
🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹 جمع اعداد امسال میشه ۲۰ خیلی جالبه ۲۰ به #ابجد میشه «هادی» پس امسال سفره #امام_هادی_ع گسترده تراز همیشه است. با امید بر #ظهور فرزند گرامیشان #سال امام هادی را بر شما #تبریک عرض مینمایم. 🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹
#فال#تاروت#قهوه#پاسور#ورق#ترکیبی#ازدواج#احساسی#سرخپوست#ابجد#اوراکل#هندی#ابجد#لنورماند#جزوه_فال#

فال احساسی 10
پاسور یا ورق 12
تاروت 13
قهوه 15
سرخپوستی16
اوراکل20
لنورماند20

تاروت+پاسور=21
تاروت+پاسور+قهوه=30
پکیج 5 تایی=50
پکیج کامل6 تایی=60

تفسیر عکس قهوه=12
جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج=5

تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=8)
تک نیت با توضیح=5 تومن

جزوه های خودآموز قهوه 25تومن(400 صفحه)

29عدد جزوه خودآموز تاروت 35 تومن(900 صفحه)

28 جزوه خودآموز پاسور بهمراه 4 فیلم آموزشی 35 تومن(1000 صفحه)

7 عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه7 نوع فایل کارت 35 تومن(535 صفحه)

3عدد جزوه خودآموز اوراکل 20 تومن( 110 صفحه)

در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود.
(فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید)

کتاب جادو و طلسم هندی بصورت PDF (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت 950 هزار تومن)

جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه

پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
#فال #تاروت #قهوه #پاسور #ورق #ترکیبی #ازدواج #احساسی #سرخپوست #ابجد #اوراکل #هندی #ابجد #لنورماند #جزوه_فال # فال احساسی پاسور یا ورق تاروت قهوه سرخپوستی اوراکل لنورماند تاروت+پاسور= تاروت+پاسور+قهوه= پکیج تایی= پکیج کامل تایی= تفسیر عکس قهوه= جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج= تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=) تک نیت با توضیح= تومن جزوه های خودآموز قهوه تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز تاروت تومن( صفحه) جزوه خودآموز پاسور بهمراه فیلم آموزشی تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه نوع فایل کارت تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز اوراکل تومن( صفحه) در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود. (فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید) کتاب جادو و طلسم هندی بصورت (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت هزار تومن) جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
#فال#تاروت#قهوه#پاسور#ورق#ترکیبی#ازدواج#احساسی#سرخپوست#ابجد#اوراکل#هندی#ابجد#لنورماند#جزوه_فال#

فال احساسی 10
پاسور یا ورق 12
تاروت 13
قهوه 15
سرخپوستی16
اوراکل20
لنورماند20

تاروت+پاسور=21
تاروت+پاسور+قهوه=30
پکیج 5 تایی=50
پکیج کامل6 تایی=60

تفسیر عکس قهوه=12
جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج=5

تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=8)
تک نیت با توضیح=5 تومن

جزوه های خودآموز قهوه 25تومن(400 صفحه)

29عدد جزوه خودآموز تاروت 35 تومن(900 صفحه)

28 جزوه خودآموز پاسور بهمراه 4 فیلم آموزشی 35 تومن(1000 صفحه)

7 عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه7 نوع فایل کارت 35 تومن(535 صفحه)

3عدد جزوه خودآموز اوراکل 20 تومن( 110 صفحه)

در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود.
(فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید)

کتاب جادو و طلسم هندی بصورت PDF (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت 950 هزار تومن)

جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه

پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
#فال #تاروت #قهوه #پاسور #ورق #ترکیبی #ازدواج #احساسی #سرخپوست #ابجد #اوراکل #هندی #ابجد #لنورماند #جزوه_فال # فال احساسی پاسور یا ورق تاروت قهوه سرخپوستی اوراکل لنورماند تاروت+پاسور= تاروت+پاسور+قهوه= پکیج تایی= پکیج کامل تایی= تفسیر عکس قهوه= جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج= تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=) تک نیت با توضیح= تومن جزوه های خودآموز قهوه تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز تاروت تومن( صفحه) جزوه خودآموز پاسور بهمراه فیلم آموزشی تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه نوع فایل کارت تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز اوراکل تومن( صفحه) در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود. (فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید) کتاب جادو و طلسم هندی بصورت (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت هزار تومن) جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
#فال#تاروت#قهوه#پاسور#ورق#ترکیبی#ازدواج#احساسی#سرخپوست#ابجد#اوراکل#هندی#ابجد#لنورماند#جزوه_فال#

فال احساسی 10
پاسور یا ورق 12
تاروت 13
قهوه 15
سرخپوستی16
اوراکل20
لنورماند20

تاروت+پاسور=21
تاروت+پاسور+قهوه=30
پکیج 5 تایی=50
پکیج کامل6 تایی=60

تفسیر عکس قهوه=12
جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج=5

تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=8)
تک نیت با توضیح=5 تومن

جزوه های خودآموز قهوه 25تومن(400 صفحه)

29عدد جزوه خودآموز تاروت 35 تومن(900 صفحه)

28 جزوه خودآموز پاسور بهمراه 4 فیلم آموزشی 35 تومن(1000 صفحه)

7 عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه7 نوع فایل کارت 35 تومن(535 صفحه)

3عدد جزوه خودآموز اوراکل 20 تومن( 110 صفحه)

در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود.
(فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید)

کتاب جادو و طلسم هندی بصورت PDF (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت 950 هزار تومن)

جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه

پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
#فال #تاروت #قهوه #پاسور #ورق #ترکیبی #ازدواج #احساسی #سرخپوست #ابجد #اوراکل #هندی #ابجد #لنورماند #جزوه_فال # فال احساسی پاسور یا ورق تاروت قهوه سرخپوستی اوراکل لنورماند تاروت+پاسور= تاروت+پاسور+قهوه= پکیج تایی= پکیج کامل تایی= تفسیر عکس قهوه= جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج= تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=) تک نیت با توضیح= تومن جزوه های خودآموز قهوه تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز تاروت تومن( صفحه) جزوه خودآموز پاسور بهمراه فیلم آموزشی تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه نوع فایل کارت تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز اوراکل تومن( صفحه) در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود. (فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید) کتاب جادو و طلسم هندی بصورت (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت هزار تومن) جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
#فال#تاروت#قهوه#پاسور#ورق#ترکیبی#ازدواج#احساسی#سرخپوست#ابجد#اوراکل#هندی#ابجد#لنورماند#جزوه_فال#

فال احساسی 10
پاسور یا ورق 12
تاروت 13
قهوه 15
سرخپوستی16
اوراکل20
لنورماند20

تاروت+پاسور=21
تاروت+پاسور+قهوه=30
پکیج 5 تایی=50
پکیج کامل6 تایی=60

تفسیر عکس قهوه=12
جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج=5

تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=8)
تک نیت با توضیح=5 تومن

جزوه های خودآموز قهوه 25تومن(400 صفحه)

29عدد جزوه خودآموز تاروت 35 تومن(900 صفحه)

28 جزوه خودآموز پاسور بهمراه 4 فیلم آموزشی 35 تومن(1000 صفحه)

7 عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه7 نوع فایل کارت 35 تومن(535 صفحه)

3عدد جزوه خودآموز اوراکل 20 تومن( 110 صفحه)

در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود.
(فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید)

کتاب جادو و طلسم هندی بصورت PDF (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت 950 هزار تومن)

جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه

پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم
#فال #تاروت #قهوه #پاسور #ورق #ترکیبی #ازدواج #احساسی #سرخپوست #ابجد #اوراکل #هندی #ابجد #لنورماند #جزوه_فال # فال احساسی پاسور یا ورق تاروت قهوه سرخپوستی اوراکل لنورماند تاروت+پاسور= تاروت+پاسور+قهوه= پکیج تایی= پکیج کامل تایی= تفسیر عکس قهوه= جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج= تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=) تک نیت با توضیح= تومن جزوه های خودآموز قهوه تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز تاروت تومن( صفحه) جزوه خودآموز پاسور بهمراه فیلم آموزشی تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه نوع فایل کارت تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز اوراکل تومن( صفحه) در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود. (فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید) کتاب جادو و طلسم هندی بصورت (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت هزار تومن) جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم
‏الوالدين مُختصر كُل النعيم، فاللهمّ نعيمًا لا ينفذ ❤️ #لوحات #ابجد #عُمان#مارس #عيدالأم #
‏الوالدين مُختصر كُل النعيم، فاللهمّ نعيمًا لا ينفذ ❤️ #لوحات #ابجد #عُمان #مارس #عيدالأم
ب لطف خدا آیه شریف و عظیم بسم اللّه الرّحمن الرّحیم در مورخ بیست و هفتم اسفند نود و شش ب سفارش جناب آقای مرادی بر سنگ حدید حکاکی شد

#ایرانی #حکاکی #عقیق #خطاط #هنرمندان #عشق #عاشقی #کهنه #عتیقه #ولایت_فقیه #دوست #یمنی #دنبال_کردن #بهار #فیروزه #نستعلیق #عرفان #ابجد #دعاء #حرف #مشهد #کرمانشاه #کربلا #نجف #خوشنویسی
ب لطف خدا آیه شریف و عظیم بسم اللّه الرّحمن الرّحیم در مورخ بیست و هفتم اسفند نود و شش ب سفارش جناب آقای مرادی بر سنگ حدید حکاکی شد #ایرانی #حکاکی #عقیق #خطاط #هنرمندان #عشق #عاشقی #کهنه #عتیقه #ولایت_فقیه #دوست #یمنی #دنبال_کردن #بهار #فیروزه #نستعلیق #عرفان #ابجد #دعاء #حرف #مشهد #کرمانشاه #کربلا #نجف #خوشنویسی
#فال#تاروت#قهوه#پاسور#ورق#ترکیبی#ازدواج#احساسی#سرخپوست#ابجد#اوراکل#هندی#ابجد#لنورماند#جزوه_فال#

فال احساسی 10
پاسور یا ورق 12
تاروت 13
قهوه 15
سرخپوستی16
اوراکل20
لنورماند20

تاروت+پاسور=21
تاروت+پاسور+قهوه=30
پکیج 5 تایی=50
پکیج کامل6 تایی=60

تفسیر عکس قهوه=12
جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج=5

تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=8)
تک نیت با توضیح=5 تومن

جزوه های خودآموز قهوه 25تومن(400 صفحه)

29عدد جزوه خودآموز تاروت 35 تومن(900 صفحه)

28 جزوه خودآموز پاسور بهمراه 4 فیلم آموزشی 35 تومن(1000 صفحه)

7 عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه7 نوع فایل کارت 35 تومن(535 صفحه)

3عدد جزوه خودآموز اوراکل 20 تومن( 110 صفحه)

در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود.
(فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید)

کتاب جادو و طلسم هندی بصورت PDF (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت 950 هزار تومن)

جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه

پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
#فال #تاروت #قهوه #پاسور #ورق #ترکیبی #ازدواج #احساسی #سرخپوست #ابجد #اوراکل #هندی #ابجد #لنورماند #جزوه_فال # فال احساسی پاسور یا ورق تاروت قهوه سرخپوستی اوراکل لنورماند تاروت+پاسور= تاروت+پاسور+قهوه= پکیج تایی= پکیج کامل تایی= تفسیر عکس قهوه= جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج= تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=) تک نیت با توضیح= تومن جزوه های خودآموز قهوه تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز تاروت تومن( صفحه) جزوه خودآموز پاسور بهمراه فیلم آموزشی تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه نوع فایل کارت تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز اوراکل تومن( صفحه) در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود. (فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید) کتاب جادو و طلسم هندی بصورت (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت هزار تومن) جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم.
Fall khoshbakhti 🔮 💫:
Fall khoshbakhti 🔮 💫:
#فال#تاروت#قهوه#پاسور#ورق#ترکیبی#ازدواج#احساسی#سرخپوست#ابجد#اوراکل#هندی#ابجد#لنورماند#جزوه_فال#

فال احساسی 10
پاسور یا ورق 12
تاروت 13
قهوه 15
سرخپوستی16
اوراکل20
لنورماند20

تاروت+پاسور=21
تاروت+پاسور+قهوه=30
پکیج 5 تایی=50
پکیج کامل6 تایی=60

تفسیر عکس قهوه=12
جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج=5

تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=8)
تک نیت با توضیح=5 تومن

جزوه های خودآموز قهوه 25تومن(400 صفحه)

29عدد جزوه خودآموز تاروت 35 تومن(900 صفحه)

28 جزوه خودآموز پاسور بهمراه 4 فیلم آموزشی 35 تومن(1000 صفحه)

7 عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه7 نوع فایل کارت 35 تومن(535 صفحه)

3عدد جزوه خودآموز اوراکل 20 تومن( 110 صفحه)

در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود.
(فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید)

کتاب جادو و طلسم هندی بصورت PDF (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت 950 هزار تومن)

جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه

پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم
🔮 💫: 🔮 💫: #فال #تاروت #قهوه #پاسور #ورق #ترکیبی #ازدواج #احساسی #سرخپوست #ابجد #اوراکل #هندی #ابجد #لنورماند #جزوه_فال # فال احساسی پاسور یا ورق تاروت قهوه سرخپوستی اوراکل لنورماند تاروت+پاسور= تاروت+پاسور+قهوه= پکیج تایی= پکیج کامل تایی= تفسیر عکس قهوه= جفت بودن ستاره و احتمال ازدواج= تک نیت ترکیبی(تاروت+پاسور=) تک نیت با توضیح= تومن جزوه های خودآموز قهوه تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز تاروت تومن( صفحه) جزوه خودآموز پاسور بهمراه فیلم آموزشی تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز لنورماند بهمراه نوع فایل کارت تومن( صفحه) عدد جزوه خودآموز اوراکل تومن( صفحه) در ازای خرید جزوه،فایل کارت مربوطه اشانتیون داده میشود. (فایل کارت،فایلیست که از روی آن می توانید،کارتها را چاپ کنید) کتاب جادو و طلسم هندی بصورت (این کتاب شامل انواع طلسم های سبک و سنگین محبت،احضار و بازگشت ،زبانبند،رزق و روزی وجدایی و... می باشد.قیمت هزار تومن) جزوه های مربوط به ساعات مخصوص هر دعا ،برای تاثیرگذاری بیشتر و همچنین جزوه طالع بینی هم بصورت اشانتیون داده میشه پی نوشت:خودم دعانویس نیستم و طلسم و دعایی انجام نمی دم
آنچه که از #روایات برمی آید این است که وجود #تاثیرات مربوط #قمر در #عقرب بر زندگی ما #قطعی، واقعی و مسلم است و #بهتر است از کارهای مهمی مثل:
مسافرت ، #انعقاد #نطفه و بچه دار شدن، عقد ازدواج ،#شروع به کار تجاری خاص ، تعیین و تغییر نام ، شروع کارهای مهم و اساسی و از این قبیل کارها خودداری شود.
در کتاب الکافی جلد هشتم مرحوم #کلینی (ره) از قول حضرت امام #صادق علیه السلام #روایت ذیل آمده است:
امام صادق علیه السلام می فرمایند: (هر کس در هنگامی که قمر در عقرب باشد #مسافرت یا #ازدواج نماید ، #خیری نمی بیند).
لازم است بدانیم که بهترین راه حل برای دفع و رفع نحسی ایام قمر در عقرب این است که در این ایام (#پنج #روز و نیم قمر در عقرب) #صدقه داده شود و هر روزه آیه الکرسی خوانده شود.
ساعات و ایام قمر در عقرب مربوط به سال #۹۷ و زمان ورود و خروج از آن  انواع #فال #سرکتاب_قرآنی  #سرکتاب #تاروت #لنورماند #چای #ورق #قهوه و کار با #ابجد
#حضوري / #غیرحضوري 
https://t.me/FortuneTeller140 09360090344
آنچه که از #روایات برمی آید این است که وجود #تاثیرات مربوط #قمر در #عقرب بر زندگی ما #قطعی، واقعی و مسلم است و #بهتر است از کارهای مهمی مثل: مسافرت ، #انعقاد #نطفه و بچه دار شدن، عقد ازدواج ، #شروع به کار تجاری خاص ، تعیین و تغییر نام ، شروع کارهای مهم و اساسی و از این قبیل کارها خودداری شود. در کتاب الکافی جلد هشتم مرحوم #کلینی (ره) از قول حضرت امام #صادق علیه السلام #روایت ذیل آمده است: امام صادق علیه السلام می فرمایند: (هر کس در هنگامی که قمر در عقرب باشد #مسافرت یا #ازدواج نماید ، #خیری نمی بیند). لازم است بدانیم که بهترین راه حل برای دفع و رفع نحسی ایام قمر در عقرب این است که در این ایام ( #پنج #روز و نیم قمر در عقرب) #صدقه داده شود و هر روزه آیه الکرسی خوانده شود. ساعات و ایام قمر در عقرب مربوط به سال #۹۷ و زمان ورود و خروج از آن انواع #فال #سرکتاب_قرآنی #سرکتاب #تاروت #لنورماند #چای #ورق #قهوه و کار با #ابجد #حضوري / #غیرحضوري ://./