همه عکس ها و کلیپ های ابزارتارا در اینستاگرام

loading...
کورت ادنوئید #کورت_ادنوئید کوچک کننده بارنهیل ابزاری است که عموما در جراحی ادنوئیدکتومی مورد استفاده قرار می گیرد. این کورت تیغه ای باز، مربعی، منحنی و دارای لبه داخلی تیز دارد که برای تراشیدن غده آدنوئید یا لوزه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار با تیغه های گوناگون موجود است. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
اکارتور دنده فینوچیتو #اکارتور_دنده_فینوچیتو دنده باز کن یا اکارتور دنده فینوچیتو با دو بازوی تیغه ای برای عمل های توراسیک و به منظور ایجاد دسترسی کامل به ناحیه جراحی مورد استفاده قرار می گیرد. فینوچیتو در سایز بیبی، کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
لوله ساکشن فرازیر #لوله_ساکشن_فرازیر _  ابزاری ظریف و نازک است که برای حذف مایعات و اضافات از محل جراحی های ظریف مانند حفرات بینی، نواحی انتهای کمر و گردن و همچنینجراحی های بین مهره ای مورد استفاده قرار می گیرد. شدت ساکشن از طریق سوراخ ریزی که روی دسته ابزار قرار دارد کنترل می شود. این ابزار دارای یک سیم فنری است که برای رفع گرفتگی ناشی از ورود و گیر کردن بافت حین انجام ساکشن مورد استفاده قرار می گیرد.این ابزار دارای اندازه های متنوع برای انجام جراحی های گوناگون می باشد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
بولداگ_آتروماتیک #  پنس هایی ظریف با فرم ضربی شستی هستند که معمولا برای کلمپ کردن لخته خون داخل رگ مورد استفاده قرار می گیرند.این ابزار بیشتر در حراجی های قلب و عروق و قفسه سینه مورد استفاده است.این ابزار در دو حالت خمیده و مستقیم و در اندازه های متنوع موجود می باشند. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
چاقوی جوزف #چاقوی_جوزف ابزاری برای جراحی های پلاستیک و گوش و حلق و بینی است که معمولا در فرآیندهای بازسازی بینی مورد استفاده قرار می گیرد. پس از این که با چاقوی جوزف یک لبه مخاط بینی از غضروف جدا شد، با استفاده از چاقوی جوزف دو لبه غضروف مورد نظر تراشیده می شود. این ابزار با سره های مستقیم و منحنی و نوک های تیز و کند موجود است ،که بر حسب نیاز جراح مورد استفاده قرار می گیرد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
پنست بافت ادسون #پنست_بافت_ادسون _  ابزاری برای نگاه داشتن و جابجا کردن بافت های ظریف است. دسته های شستی تخت و پهن این ابزار معمولا مضرس هستند. فک ابزار کوتاه و سره ها نازک هستند. این ابزار جراحی های بلند مدت که میزان خستگی بیشتر است ،کاربرد دارند. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
اکارتور (هوک استخوانی) ولکمن #اکارتور_ولکمن  ابزاری دستی است که معمولا در جراحی های مفاصل و استخوان های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. این اکارتور در تنوعی از تا شاخ و با دو نوع چنگ کند و تیز موجود است، که بسته به ناحیه استفاده و بافتی که باید نگاهداری شود مورد استفاده قرار می گیرند. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
قیچی برش فوقانی کاتل #قیچی_برش_فوقانی_کاتل _ این ابزار در جراحی های رینوپلاستی مورد استفاده قرار می گیرد. بدنه زاویه دار، خستگی ناشی از کار جراح را کاهش داده و انحنای ابزار دستکاری بافت نرم قسمت بالایی بینی را تسهیل می کند. این قیچی ها معمولا با لبه تنگستن کارباید ساخته شده و طراحی آن بگونه ایست که تیزی خود را مدت زمان بیشتری نسبت به قیچی های استاندارد حفظ می کند. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
سوزن حامل لیگاشور دشامپ #سوزن_حامل_لیگاشور_دشامپ _ برای هدایت واسط بخیه به قسمت هایی که دسترسی به آنان دشوار است یا در عمق ماهیچه ها و بافت ها هستند مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار اغلب در جراحی های واژینالی استفاده می شود که در آن زاویه و انحنای خاص سر ابزار به کاربر اجازه می دهد که بخیه های جانبی ایجاد کند . سره این ابزار ممکن است تیز یا کند باشد و برای کاربران چپ دست یا راست دست طراحی شده است. هر دو فرم به قدر کافی تیز هستند که بدون ایجاد آسیب به رگ های پیرامونی به درون بافت نفوذ کنند. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
سوهان استخوان پوتی #سوهان_استخوان_پوتی   _ ابزار ارتوپدی دو سره ای است که برای برداشت و هموار کردن لبه های استخوان مورد استفاده قرار می گیرد. یک تیغه این ابزار بلند و کونیک است، در حالی که دیگری بلند و سه گوش با یک سمت تخت و سمت دیگر گنبدی شکل می باشد. هر دو به صورت منحنی به کناره ها متمایل هستند و سطح انتهای هر دو سمت خشن است ،اگر چه لبه های تیغه ها مضرس نیست. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
سوزنگیر ساروت #سوزنگیر_ساروت _  برای بخیه های نزدیک کننده، خصوصا در جراحی قلبی و عروقی مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار دارای دسته گرد و قفلدار است و در سایزهای کوچک، متوسط و بزرگ موجود می باشد. دسته های ابزار خم اندکی به سمت داخل دارند و سپس تا سره ابزار مستقیم و صاف هستند. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
پانچ لوزه هارتمن #پانچ_لوزه_هارتمن _  برای برداشت قسمت های آسیب دیده لوزه یا بخش های خیلی ملتهب استفاده می شود. امروزه تانسیلکتومی بیشتر برای رفع مشکلات لوزه که مربوط به بی نظمی های خواب هستند و یا برای رفع اولیه آلودگی های لوزه انجام می شود. اگر لوزه ها مکررا آلوده یا ملتهب می شوند و به دیگر راه های درمانی مقاوم هستند، برداشت کامل لوزه از گزینه های موجود است. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
سیم اره ژیگلی #سیم_اره_ژیگلی _ متشکل از چندین رشته سیم های منعطف است که به گونه ای به هم پیچیده اند که سطوح برشی مختلفی ایجاد کنند. سیم اره به دو دسته تی مانند یا گرد متصل می شود و با حرکت رفت و برگشتی پیرامون استخوان کار برش را انجام می دهد. با در نظر گرفتن حجم قطعات ریز استخوان و گوشتی که حین جراحی به این ابزار می چسبد، سیم اره ژیگلی ابزاری یک بار مصرف است. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
دسته تی اره ژیگلی #دسته_تی_اره_ژیگلی برای استفاده از سیم اره ژیگلی کاربرد دارد. سیم اره پیچیده شده به دو دسته تی متصل می شود و از طریق عقب و جلو کشیدن سیم کار برش را انجام می دهد. این فرآیند، برشی همسان و ظریف را ایجاد می کند.از این ابزار معمولا برای برش استخوان، خصوصا در جراحی های قطع عضو استفاده می شود ولی در جراحی های مغز و اعصاب برای برش فلپ جمجمه هم از آن استفاده می شود. ژیگلی ، اره ای دستی و نسبتا قدیمی است؛ ولی امروزه همچنان از سوی جراحان مورد استفاده قرار می گیرد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
قیچی های فنری وناس #قیچی_فنری_وناس   _ ابزاری چندکاره، با دسته های فنری شستی هستند که در گستره وسیعی از جراحی های ظریف و میکروسکوپی مورد استفاده قرار می گیرند. این قیچی ها تیغه های بسیار ریزی دارند که برای قطع و برش بافت های بسیار ظریف در نواحی خیلی باریک و کوچک مانند غشاهای رویانی یا بافت های چشمی کاربردی هستند. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
لوله ساکشن پول لوله_ساکشن_پول _  ابزاری برای مکش حجم زیاد مایعات ناحیه جراحی در حین عمل می باشد. معمولا در جراحی های شکمی از این ابزار استفاده می گردد. ساکشن پول دارای تعداد زیادی سوراخ روی بدنه خود برای به حداقل رساندن گرفتگی ها به دلیل تجمع بافت یا چربی در منافذ در حین جراحی می باشد. این ابزار در چندین سایز و با فرم انتهایی مستقیم یا منحنی موجود می باشد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
اکارتور دو طرفه سن-میلر #اکارتور_دو_طرفه_سن_میلر - - _ اکارتوری دستی با یک تیغه قائم و یک تیغه سه شاخ در جهت عکس است. چنگک ها به دو صورت تیز و کند موجود می باشند. معمولا از این ابزار برای باز نگه داشتن برش ماهیچه ها و بافت ها در زخم های کوچک استفاده می شود. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #. ://./
بن رونژور استیل-لوئر #بن_رونژور_استیل_لوئر - _ ابزاری دو مفصله برای برداشت بخش هایی از استخوان یا بافت های استخوانی است. با توجه به ابعاداین ابزار، بیشتر مناسب استفاده در بخش هایی است که بافت متراکم استخوان در معرض دید باشد و ریسک کمی برای آسیب به بافت های اطراف وجود داشته باشد. این رونژور سره های مستقیم یا با انحنای کم داشته و برای برداشت قطعات بزرگ استخوان مناسب است. دسته شاخ دار این ابزار باعث می شود تا کاربر کنترل بیشتری روی آن داشته باشد و راحت تر از آن استفاده نماید. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
کالیپر ابزاری ظریف برای اندازه گیری و علامت گذاری دقیق در جراحی ها می باشد. این ابزار عمدتا در جراحی های چشمی و یا عمل های مربوط به استخوان های کوچک و ظریف و یا مفاصل کاربرد دارد.کالیپر دارای یک دسته با قفل پیچی می باشد که ابزار را در موضع مورد نظر بعد از بدست امدن موقعیت دقیق آن ثابت می کند و اندازه دقیق ان را نشان می دهد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
سوزنگیر فلت هندل(دسته تخت یا فنری) سوزن گیر ها برای نگه داری سوزن بخیه و هدایت ان توسط جراح برای ایجاد بخیه می باشند. دسته طلایی این ابزار نشان دهنده تنگستن کارباید موجود در لبه آن می باشد. تنگستن کارباید آلیاژی از فولاد با سختی و مفاومت بیشتر در مقابل سایش و فرسودگی است. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
بن رونژور دبل اکشن (دو مفصله)  ابزاری است انبر مانند، که وظیفه تکه ای برداشتن استخوان به صورت قاشقی را دارد. این وسیله برای گود کردن و یا ایجاد تغییر در موضع مورد نظر توسط پزشک به کار می رود. این ابزار در انواع مستقیم و منحنی در اندازه های متفاوت وجود دارد. قابل ذکر است این ابزار به صورت سینگل اکشن هم موجود است. دبل اکشن بودن این ابزار موجب میشود نیروی وارده در موضع عمل چند برابر شده و موجب سرعت یافتن مراحل عمل می گردد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
هموستات هالستد موسکیتو این ابزار در دسته فورسپس ها و برای کلمپ کردن عروق قرار میگیرد. موسکیتو جزو ابزار های پرکاربرد در انواع عمل های جراحی است که برای مسدود کردن وریدهای کوچک و ظریف به کار میرود و جریان خون عبوری از این ورید ها را کنترل می کند. موسکیتو دارای دسته ای ضامن دار و گیره ای می باشد که این سبک دسته و هم چنین قابلیت قفل شدن آن، میزان کنترل جریان خون را افزایش داده موجب سهولت در عملکرد آن برای جراح می شود. همچنین دندانه های موجود در آن قابلیت برداشتن و گیر انداختن بافت های حساس موجود در عمل های گرافت پوست، بیوپسی و هم چنین جراحی های ظریف را ایجاد میکند. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
قیچی مایو این نوع قیچی در انواع مختلف مستقیم،منحنی و همچنین سایز های بدنه و تیغه های مختلف موجود هستند.نوع منحنی آن به طور معمول در کالبدشکافی بافت های سخت و یا بریدن بافت های سخت در عمق های زیاد کاربرد داشته و نوع مستقیم آن اغلب برای بریدن بافت های سطحی و با حتی بخیه مورد استفاده قرار می گیرد.هر دو نوع منحنی و مستقیم، بسته به نوع عمل انجام شده و جثه شخص قابلیت جایگزین شدن و تغییر کاربری را دارند. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
قیچی فلت هندل(دسته تخت یا فنری)  انواعی از قیچی های ظریف بوده که دارای دسته های انبر مانند و فنری می باشند. این قیچی ها برای قطع زایده های باقی مانده از بافت های قطع شده استفاده میشود. طبق اصول این قیچی نباید برای بریدن و قطع کردن مستقیم بافت استفاده شود و صرفا برای برداشتن تکه های قطع شده و ظریف مورد استفاده قرار می گیرد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
قیچی قرنیه قیچی قرنیه ابزاری ظریف و در حقیقت قیچی عمل های مربوط به پیوند و یا برداشتن لایه ای بسیار نازک از سطح قرنیه در جراحی های چشم پزشکی می باشد. تیغه های این قیچی دارای لبه های منحنی به طرفین و حالت های چپ گرد و راست گرد هستند. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
کورت کوورکیان کورت ها ابزاری برای نمونه برداری از سطح هستند. کوورکیان کورتی تخصصی برای نمونه برداری از بافت رحم برای تشخیص سرطان دهانه رحم می باشد. همچنین در قست ابتدایی و سر ابزار یک بسکت توری وجود دارد که محل نگه داری نمونه برداشته شده می باشد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
پلایر سنگین پزشکی ابزاری بدون ضامن هستند که صرفا برای گرفتن سیم ها و شکل دادن به آن ها استفاده می شود. این ابزار برای هدایت و هم چنین پیچاندن سیم هایی می باشد که برای کنار هم نگه داشتن استخوان های خورد شده استفاده می شود. برخی از انواع این پلایرها دارای تیغه برشی برای بالا بردن سرعت عمل در کار و بی نیازی از استفاده از ابزاری جانبی هستند. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
فورسپس دندان پزشکی ابزاری اساسی و مهم برای دندان پزشکی و جراحی های دندانی می باشد که برای کشیدن دندان و یا دراوردن ریشه از داخل بافت لثه به کار میرود و بسته به حالت قرارگیری زائده استخوانی در لثه، در انواع گوناگون مستقیم و یا کرو موجود می باشند. تصویر بالا مربوط به فورسپس شاخ گاوی( ) می باشد که برای در اوردن ریشه دندان و زائده های باقی مانده بر اثر خرد کردن دندان طی جراحی به کار میرود. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
الویتور دندان پزشکی ابزاری برای کنار زدن و یا برداشت بافت و زائده های موجود روی لثه ودندان می باشد. الویتورهای گوناگون بر اساس شکل و اندازه در بسیاری از عمل ها از جمله ارتوپدی، جراحی های پلاستیک و جراحی های مربوط به دندان پزشکی کاربرد فراوانی دارند. در جراحی های مربوط به دندان و دهان از این وسیله برای برداشتن و بلند کردن دندان برای ادامه فرایند جراحی نیز استفاده می شود. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
نرو هوک هوک ها ابزاری برای کنار زدن و کنار نگه داشتن زائده های موجود بسته به نوع عمل جراحی استفاده می شود. این ابزار در انواع مختلف گرد و عصایی، سرتیز و کند موجود می باشند و در تمامی جراحی هایی که به نحوی با عصب در ارتباط است کاربرد دارند. نرو هوک ها با توجه به نوع کاربردی که دارند دارای سره ظریف تری نسبت به هوک های دیگر هستند. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
استخوان گیر وربروخ ابزاری برای نگه داشتن و فیکس کردن استخوان در جراحی می باشد. دو کارکرد اصلی این ابزار، نگه داشتن استخوان های کوچک و بزرگ طی جراحی های ارتوپدی و همچنین فیکس کردن موقت پلاک در موقعیت مناسب روی استخوان می باشد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
استئوتوم ابزار مورد استفاده در بسیاری حوزه ها شامل رینوپلاستی، ارتوپدی، جراحی های مغز و اعصاب و غیره برای خرد کردن و بریدن استخوان در جراحی های استئوتومی مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین از این ابزار مانند انواع پریوست و الویتور برای برداشتن پرده ضریع از روی استخوان استفاده می شود. این ابزار در اندازه و سایز های مختلف بسته به نوع استفاده ان موجود است.تصویر بالا استئوتوم چکش خوار با دسته تفلون را نشان می دهد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
بن هلدر لومن(استخوان گیر لومن) این ابزار برای نگه داشتن،کنار هم قرار دادن و جفت کردن استخوان ها بسته به نوع عمل انجام گرفته مورد استفاده قرار میگیرند. اصلی ترین کارکرد این استخوان گیر به صورت نگه داری همزمان دو قطعه و تثبیت جای آن ها کنار هم از طریق یک ترکشن بار به منظور پلاک کردن آن بخش از استخوان است. اهرم موجود در این استخوانگیر موجب می شود که با تغییر سایز و قطر محل قرارگیری استخوان، بتوان از این استخوان گیر هم برای استخوان های کوچک و هم استخوان های بزرگ و درشت استفاده کرد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
کلمپ عروقی ساتینسکی کلمپ کردن به معنای مسدود کردن است، که به صورت معمول برای مسدود کردن عروق برای کنترل جریان خون مورد استفاده قرار می گیرند.کلمپ عروقی ساتینسکی ابزاری با ضامن چرخ دنده ای و دسته های حلقوی برای قرار گیری انگشتان دست بوده که به صورت اختصاصی برای کنترل جریان خون در ورید و سیاهرگ قلبی طراحی شده است. دسته درشت و بلند، زاویه دار بودن آن و همچنین دو خم بودن شکل این تیغه ها، به طرز موثری به کلمپ کردن ورید هایی که دسترسی به آن ها دشوار بوده و همچنین قسمت هایی از موضع عمل که آسیب به آن ها غیرقابل جبران کمک می کند. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
اکارتور چنگکی خودکار اکارتور ها ابزاری برای کنار زدن قسمتی از بافت برای نمایان نمودن موضع عمل هستند.اکارتور چنگکی خودکار، یک اکارتور دندانه ای و ابزاری ضامن دار به همراه یک قفل ضامن دار می باشد که در مواقع لزوم قابلیت ثابت ماندن و قفل شدن در اندازه مورد نظر جراح را دارد و برای کنار زدن بافت و نمایان کردن موضع عمل از آن استفاده می شود.این اکارتور دارای دو شاخه درشت منتهی به دو تیغه می شود، که این تیغه ها در انواع مختلف از یک تا هشت تیغه وجود دارد که هم به صورت تیز و هم کند موجود هستند. اکارتور چنگکی خودکار ابزاری متداول و معمول در جراحی های پلاستیک، مغز و اعصاب، و جراحی های مربوط به مفاصل و استخوان های بزرگ می باشد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
کالیپر ابزاری ظریف برای اندازه گیری و علامت گذاری دقیق در جراحی ها می باشد. این ابزار عمدتا در جراحی های چشمی و یا عمل های مربوط به استخوان های کوچک و ظریف و یا مفاصل کاربرد دارد.کالیپر دارای یک دسته با قفل پیچی می باشد که ابزار را در موضع مورد نظر بعد از بدست امدن موقعیت دقیق آن ثابت می کند و اندازه دقیق ان را نشان می دهد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی #.
پانچ بیوپسی تیشلر این پانچ به طور معمول در کولپوسکوپی و برداشت نمونه از رحم و واژن استفاده می شود. شفت ها و سره های این محصول در اندازه و سایز های گوناگون موجود می باشد. در قسمت ابتدایی ابزار نیشی برای برداشتن نمونه از بافت وجود دارد که می تواند شکل های متفاوت و گوناگون گرد، مستطیل و بیضی مانند داشته باشد. وجود میله هایی در زیر بخش پانچ کننده ابزار، آن را تبدیل به یک سبد می کند و این قابلیت احتمال گم شدن نمونه خارج شده را بسیار کاهش می دهد. این محصول دارای دسته ای به شکل تپانچه با سوراخی بزرگ برای قرارگیری چهار انگشت دست می باشد. #جراحی #تولید_ایران #محصول_صادراتی #تارا #تارامدیکال #ابزارتارا #ابزار_جراحی_تارا #تاراسرجیکال #تارا_تجهیز_طب #تارا_تجهیز_طب_شفق #ابزارجراحی #ابزار_جراحی #ایرانی_بخر #تولید_داخل #تولید_ایران #تولیدایران #بهترین_ابزار_جراحی_ایرانی #صادرات_تجهیزات_پزشکی #تولیدکننده_ابزار_جراحی #تولید_کننده_ابزار_جراحی #انتخاب_بهترین_ابزار_جراحی