همه عکس ها و کلیپ های احضار در اینستاگرام

loading...
احضار معشوق در کمترین زمان #طلسم #عشق #احضار
🍃🍃✨🍃🍃 🍃 محبت دائم و بی نظیر 🌹طلسم رفیع درجات ✨بالاترین طلسم محبتی در دنیا 🍃 اگر می خواهید همسر شما چه مرد یا زن یا فرزند خود را از خود بی قرار سازید. 🍃 اگر می خواهید محبت شما در دل همسرتان برای همیشه جای گیرد. 🍃 اگر می خواهید که همسر شما الفت و محبتش به شما بیشتر شود. 🍃 اگر می خواهید محبت شما در دل فرزندان تان تا ابد بماند. از این طلسم طبق دستور استفاده نمایید و نتایج خوبی را ببینید. 🍃🍃✨🍃🍃 جهت ثبت سفارش دایرکت مراجعه فرمایید 🙏 _ تحریر یا حکاکی برروی لوح هفت جوش سلیمانی توسط خانم سادات همراه با موکلین قدرتمند برای حفظ لوح یا طلسم با رعایت کلیه آداب و بخورات، کفاره، قربانی وپست (هزار تومان) حق التحریر و حکاکی بعد از گرفتن حاجات (هزار تومان) #حاجت #گشایش_بخت #دعا #طالع #فال #پیشگویی #سرکتاب #موکل #جن #جنیان #سحر #جادو #احضار #تاروت #متافزیک #علومغریبه #مهرهمار #مهره_مار #فرجکفتار #ناموسکفتار #ناموس_کفتار #گنج #عقربسیاه #عقرب #سیاه #طلسمسیاه #جوغن #نشانه #دفینه #طلسمات
❤️طلسم پرقدرت ملکه ٱتش❤️خانم ها و آقایانی که هنوز در امر ازدواج با مشکلاتی روبرو هستند بختشان بسته است می توانند از طلسم بخت گشایی 💕مَلِکه آتش💕 استفاده نمایند و در زمان دو الی چهار ماه به خانه بخت بروند . جهت ثبت سفارش دایرکت مراجعه فرمایید 🙏 _ تحریر یا حکاکی برروی لوح هفت جوش سلیمانی توسط خانم سادات همراه با موکلین قدرتمند برای حفظ لوح یا طلسم با رعایت کلیه آداب و بخورات، کفاره، قربانی وپست (هزار تومان) حق التحریر و حکاکی بعد از گرفتن حاجات (هزار تومان) #حاجت #گشایش_بخت #دعا #طالع #فال #پیشگویی #سرکتاب #موکل #جن #جنیان #سحر #جادو #احضار #تاروت #متافزیک #علومغریبه #مهرهمار #مهره_مار #فرجکفتار #ناموسکفتار #ناموس_کفتار #گنج #عقربسیاه #عقرب #سیاه #طلسمسیاه #جوغن #نشانه #دفینه #طلسمات
🍃✨طلسم عظیم آهنوس✍️ ✨اگر کارهای شما بسته شده و در امور زندگی متحیر مانده اید . اگر به دنبال وسعت رزق و توفیق اداء دین خود هستید و می خواهید از غافله جویندگان ثروت عقب نمانید ، می توانید از طلسم اُهنوس استفاده نموده و بین یک تا سه ماه عجایب ببینید . اُهنوس یکی از طلسم جات عظیم و پربرکت هندی است . 🍃✨🍃✨ جهت ثبت سفارش دایرکت مراجعه فرمایید 🙏 _ تحریر یا حکاکی برروی لوح هفت جوش سلیمانی توسط خانم سادات همراه با موکلین قدرتمند برای حفظ لوح یا طلسم با رعایت کلیه آداب و بخورات، کفاره، قربانی وپست (هزار تومان) حق التحریر و حکاکی بعد از گرفتن حاجات (هزار تومان) #حاجت #گشایش_بخت #دعا #طالع #فال #پیشگویی #سرکتاب #موکل #جن #جنیان #سحر #جادو #احضار #تاروت #متافزیک #علومغریبه #مهرهمار #مهره_مار #فرجکفتار #ناموسکفتار #ناموس_کفتار #گنج #عقربسیاه #عقرب #سیاه #طلسمسیاه #جوغن #نشانه #دفینه #طلسمات
🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾 طلسم نفیس: اگرکسی یک نفررامی خواهد وبه اونمی دهند یا دو عاشق مخالف دارند میتواند ازاین طلسم استفاده نماید‌. جهت ثبت سفارش دایرکت مراجعه فرمایید 🙏 _ تحریر یا حکاکی برروی لوح هفت جوش سلیمانی توسط خانم سادات همراه با موکلین قدرتمند برای حفظ لوح یا طلسم با رعایت کلیه آداب و بخورات، کفاره، قربانی وپست (هزار تومان) حق التحریر و حکاکی بعد از گرفتن حاجات (هزار تومان) #حاجت #گشایش_بخت #دعا #طالع #فال #پیشگویی #سرکتاب #موکل #جن #جنیان #سحر #جادو #احضار #تاروت #متافزیک #علومغریبه #مهرهمار #مهره_مار #فرجکفتار #ناموسکفتار #ناموس_کفتار #گنج #عقربسیاه #عقرب #سیاه #طلسمسیاه #جوغن #نشانه #دفینه #طلسمات
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 ✨لوح قدرتمند جذب ثروت با ۴موکل رحمانی ✨ ✨جذب مال و ثروت ✨بازگشت مال از دست رفته ✨قدرت این طلسم به قدری است که در تمام کارها و معاملات بدون استرس و ناراحتی بیشترین سود را برای شما جذب می کند و هزاران خاصیت در امورات مادی دارد که از بیان خارج است جهت ثبت سفارش دایرکت مراجعه فرمایید 🙏 _ تحریر یا حکاکی برروی لوح هفت جوش سلیمانی توسط خانم سادات همراه با موکلین قدرتمند برای حفظ لوح یا طلسم با رعایت کلیه آداب و بخورات، کفاره، قربانی وپست (هزار تومان) حق التحریر و حکاکی بعد از گرفتن حاجات (هزار تومان) #حاجت #گشایش_بخت #دعا #طالع #فال #پیشگویی #سرکتاب #موکل #جن #جنیان #سحر #جادو #احضار #تاروت #متافزیک #علومغریبه #مهرهمار #مهره_مار #فرجکفتار #ناموسکفتار #ناموس_کفتار #گنج #عقربسیاه #عقرب #سیاه #طلسمسیاه #جوغن #نشانه #دفینه #طلسمات
عقدت لسان ⚡ زبانبند بسیار قوی ✨جلجیائیل✨ 🌼🍂🌼🍂🌼🍂🌼🍂 اگر می خواهید دهان شخصی را ببندید زبانش در برابر شما بسته باشد و عین موم در دستان شما نرم شود می توانید از این دهان بند بسیار قوی که در کشورهای عربی کارایی بسیار دارد ، استفاده کرده و از طرف آن شخص همیشه آسوده باشید . 🌼🍂🌼🍂🌼🌼 جهت ثبت سفارش دایرکت مراجعه فرمایید 🙏 _ تحریر یا حکاکی برروی لوح هفت جوش سلیمانی توسط خانم سادات همراه با موکلین قدرتمند برای حفظ لوح یا طلسم با رعایت کلیه آداب و بخورات، کفاره، قربانی وپست (هزار تومان) حق التحریر و حکاکی بعد از گرفتن حاجات (هزار تومان) #حاجت #گشایش_بخت #دعا #طالع #فال #پیشگویی #سرکتاب #موکل #جن #جنیان #سحر #جادو #احضار #تاروت #متافزیک #علومغریبه #مهرهمار #مهره_مار #فرجکفتار #ناموسکفتار #ناموس_کفتار #گنج #عقربسیاه #عقرب #سیاه #طلسمسیاه #جوغن #نشانه #دفینه #طلسمات
🌹طلسم عظیم رحمت 🌹 جهت چله برین زنان ✨اگر زنی در چله افتاده باشد و هرگز فرزند دار نمی شود و اطباء هم از آن سردرنمی آورند ، می توانند از طلسم رحمت استفاده نمایند و انشاا... مشکلشان حل گردد. جهت ثبت سفارش دایرکت مراجعه فرمایید 🙏 _ تحریر یا حکاکی برروی لوح هفت جوش سلیمانی توسط خانم سادات همراه با موکلین قدرتمند برای حفظ لوح یا طلسم با رعایت کلیه آداب و بخورات، کفاره، قربانی وپست (هزار تومان) حق التحریر و حکاکی بعد از گرفتن حاجات (هزار تومان) #حاجت #گشایش_بخت #دعا #طالع #فال #پیشگویی #سرکتاب #موکل #جن #جنیان #سحر #جادو #احضار #تاروت #متافزیک #علومغریبه #مهرهمار #مهره_مار #فرجکفتار #ناموسکفتار #ناموس_کفتار #گنج #عقربسیاه #عقرب #سیاه #طلسمسیاه #جوغن #نشانه #دفینه #طلسمات
☀️🍂☀️🍂☀️🍂☀️🍂☀️🍂☀️🍂 طلسم بسيار نافع بديع السَّموات و الارض 🌹اگر هرکس هر گرفتاری برایش پیش بیاید این طلسم مربعی را همراه خود داشته باشد , هر چه بخواهد در همان هفته به مطلب میرسد. انشاالله ☀️🍂☀️🍂☀️🍂☀️🍂 جهت ثبت سفارش دایرکت مراجعه فرمایید 🙏 _ تحریر توسط خانم سادات با موکلین اعظم برروی لوح با کلیه آداب وبخور ات، کفاره، قربانی و پست(هزار تومان) حق التحریر بعد از گرفتن حاجات (هزار تومان) #حاجت #گشایش_بخت #دعا #طالع #فال #پیشگویی #سرکتاب #موکل #جن #جنیان #سحر #جادو #احضار #تاروت #متافزیک #علومغریبه #مهرهمار #مهره_مار #فرجکفتار #ناموسکفتار #ناموس_کفتار #گنج #عقربسیاه #عقرب #سیاه #طلسمسیاه #جوغن #نشانه #دفینه #طلسمات
🌻🌾🌻🌾🌻🌾🌻🌾🌻🌾🌻🌾 🌱🌱فواید نقش آیة الكرسي🌱🌱 جهت عزت و مقام , جهت نور چشم , جهت ثروت , جهت حفظ از بلاهای آسمانی و زمینی , جهت حفظ طفل و اگر این نقش را مرد و زن بر بازو ببندد در کلیه مراحل زندگی از همه نظر حفظ می شود , این نقش را فواید بسیاری است . 🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼 تحریر توسط خانم سادات , چون موکلین بسیار قوی دارد که برای حفظ این لوح درنظر گرفته شده است . 🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂 با رعایت کلیه آداب و بخورات، کفاره و قربانی و پست هزارتومان حق التحریر بعد از گرفتن حاجات (هزارتومان) جهت ثبت سفارش دایرکت مراجعه فرمایید 🙏 _ ی #حاجت #گشایش_بخت #دعا #طالع #فال #پیشگویی #سرکتاب #موکل #جن #جنیان #سحر #جادو #احضار #تاروت #متافزیک #علومغریبه #مهرهمار #مهره_مار #فرجکفتار #ناموسکفتار #ناموس_کفتار #گنج #عقربسیاه #عقرب #سیاه #طلسمسیاه #جوغن #نشانه #دفینه #طلسمات
🌷🌷با سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز.🌷🌷 ❗️❗️دوستان عزیز اگه این چند موردی که ذکر میکنم,شما هم یک یا چند خصوصیات زیر را دارا هستید بدونید که شما هم سحر و یا جادو شدید.❗️❗️ ❎کسانی که سحر و جادو میشن یک یا چند خصوصیات زیر در آنها ظاهر میشه: 🔔شبها خواب بد میبینند(یا کابوس میبینند). 🔔شبها موقع خواب,در یا دیوار منزل,مخصوصا سقف منزل صدا میده.(بیخود و بیدلیل) 🔔شبها هنگام خواب همش احساس میکنید که کسی  به شما خیره شده و شما همش به این طرف و آن طرف نگاه میکنید. 🔔همیشه دست به هر کاری میزنید یا نمیتوانید به پایان برسانید و یا اگه تمام میکنید موفقیت آمیز نیست.و بیخود و بی جهت نیمه کاره کار رو رها میکنید.و رمق ندارید ادامه دهید. 🔔بی جهت با اطرافیان درگیر میشوید و وقتی اشوب بپا کردید خودتان از کردار خود خیلی پشیمان میشوید.(حتی گریه هم میکنید) 🔔فکر های خیلی پلید و شهوت آمیز همیشه به ذهنتان خطور میکند(گاهی علاقه مند میشوید تا با همجنس خود همبستر شوید.و یا گاهی احساس میکنید زنا کنیدو….) که متاسفانه این بدترین سحر و جادوییست که میتواند گریبانگیر طرف شود.چون به مرور قدرت و اراده و توان و آبروی  انسان سحر زده را میگیرد و به پستی و نابودی می کشاند. 🔔احساس میکند  هیچ حس و احساسی نسبت به همسر خود ندارد و نسبت به خوانواده اش به مرور بی علاقه و بیتعصب میشود. 🔔گاه گاه بدن سحر شده داغ میشه و از گرمای درون  عرق میکندو بی تاب میشه.(که این خصوصیات بیشتر شبها به وجود می آید) 🔔گاهی در بدن خود احساس خارش میکند ولی نمیداند این خارش کدام قسمت بدن اوست و به خاطر همین تمام بدنش را مرتب میخواراند. 🔔خواب زیاد,اگر در روز بین ۱۱ تا ۱۳ ساعت خواب هستید بدانید که سحر یا جادو شده اید.(البته این مورد ۱۰۰% به خاطر سحر نمیتونه باشه.این اشاره ای که کردم برای شخص سحر شده هم میتونه باشه) 🔔گرفتگی عضلانی . گاهی در روز احساس گرفتگی در قسمت ناحیه بدن میکنید.مثلا درد کمر یا پا و یا تار دیدن چشم) اگر شما یک یا چند حالت بالا را دارار هستید .به احتمال قوی سحر شدید که این گونه سحر معمولا توسط جن یا پری صورت میگیرد. _ #حاجت #گشایش_بخت #دعا #طالع #فال #پیشگویی #سرکتاب #موکل #جن #جنیان #سحر #جادو #احضار #تاروت #متافزیک #علومغریبه #مهرهمار #مهره_مار #فرجکفتار #ناموسکفتار #ناموس_کفتار #گنج #عقربسیاه #عقرب #سیاه #طلسمسیاه #جوغن #نشانه #دفینه #طلسمات
سفارش دايركت و واتساپ
براي سفارش به دايركت مراجعه كنيد
انجام طلسمات موثر بازگشت معشوق
انجام طلسمات مجرب و موثر كار گشايي
انجام انواع طلسمات تسخير مطلوب
شيفتگي
انجام طلسمات موثر بخت گشايي و كار گشايي 
انجام فال تاروت مصري،يوناني،ايتاليايي
تاروت صغير و تاروت كبير
هماهنگي دايركت
#تاروت_قهوه #تاروت_مصري #تاروت_احساسی #تاروت_كبير #تاروت_صغير #تاروت_کلی #فال_ورق #فال_پاسور #فال_آینده #فال_ازدواج_احساس_خیانت_مهاجرت_کار #فال_کلی #دعا #طلسم_محبت #طلسمات_سلیمانی #طلسمات_صبی #طلسمات_کبیر #طلسم_زبانبند_قوی_طلسم_گشایش #طلسمات_قرانی #فال_شمع #فال_قهوه_تاروت_آينده #فال_ترکیبی_مشاور#احضار #احضار_معشوق #احضار_موکل_احضار_جن
سفارش دايركت و واتساپ براي سفارش به دايركت مراجعه كنيد انجام طلسمات موثر بازگشت معشوق انجام طلسمات مجرب و موثر كار گشايي انجام انواع طلسمات تسخير مطلوب شيفتگي انجام طلسمات موثر بخت گشايي و كار گشايي انجام فال تاروت مصري،يوناني،ايتاليايي تاروت صغير و تاروت كبير هماهنگي دايركت #تاروت_قهوه #تاروت_مصري #تاروت_احساسی #تاروت_كبير #تاروت_صغير #تاروت_کلی #فال_ورق #فال_پاسور #فال_آینده #فال_ازدواج_احساس_خیانت_مهاجرت_کار #فال_کلی #دعا #طلسم_محبت #طلسمات_سلیمانی #طلسمات_صبی #طلسمات_کبیر #طلسم_زبانبند_قوی_طلسم_گشایش #طلسمات_قرانی #فال_شمع #فال_قهوه_تاروت_آينده #فال_ترکیبی_مشاور #احضار #احضار_معشوق #احضار_موکل_احضار_جن
با سلام
به جهت دریافت فال از جمله
فال ورق مبلغ 20000 هزارتومان
فال قهوه 30000 هزارتومان
فال تاروت مبلغ 30000 هزارتومان
فال شمع 30000 هزارتومان
فال شمع وتاروت و قهوه 50000 (60دقیقه توضیحات)
فال تاروت و شمع و قهوه و ورق رومنس ایتالیایی 60000(90دقیقه توضیحات)
که بصورت تلفنی میباشد و امکان فال حضوری نیست(( لطفا سوال بی جهت مطرح نفرمایید))
در صورت تمایل تماس گرفته و شماره کارت دریافت کنید و مبلغ مورد درخواست خود را 
واریز کرده و تصویر پرداخت را به واتساپ یااينستا گرام ارسال کنید
09017525432
@1367elieli1367
@1367elieli1367
@1367elieli1367

#فال_قهوه#فال_تاروت
#عشق#خدا#حاجت#گشایش_بخت#گشایش #دعا#طالع#طالع_بینی#فال#مشاوره#پیشگویی #پیشگویی_آینده#ازدواج#درمان#ورق#قهوه #تاروت#پاسور#رزق#روزی#آینده#سرکتاب#معشوق #گشایش_کار#موکل#احضار#ابطال#طلسم
با سلام به جهت دریافت فال از جمله فال ورق مبلغ هزارتومان فال قهوه هزارتومان فال تاروت مبلغ هزارتومان فال شمع هزارتومان فال شمع وتاروت و قهوه (دقیقه توضیحات) فال تاروت و شمع و قهوه و ورق رومنس ایتالیایی (دقیقه توضیحات) که بصورت تلفنی میباشد و امکان فال حضوری نیست(( لطفا سوال بی جهت مطرح نفرمایید)) در صورت تمایل تماس گرفته و شماره کارت دریافت کنید و مبلغ مورد درخواست خود را واریز کرده و تصویر پرداخت را به واتساپ یااينستا گرام ارسال کنید #فال_قهوه #فال_تاروت #عشق #خدا #حاجت #گشایش_بخت #گشایش #دعا #طالع #طالع_بینی #فال #مشاوره #پیشگویی #پیشگویی_آینده #ازدواج #درمان #ورق #قهوه #تاروت #پاسور #رزق #روزی #آینده #سرکتاب #معشوق #گشایش_کار #موکل #احضار #ابطال #طلسم
پرداخت اولین مرحله انگشتر موکل دار ازطرف دوست عزیزمون 💐 انشالله به زودی شادی ایشون روهم ‌در کانال رضایت ثبت کنیم🌷 از حسن اعتماد تون صمیمانه سپاسگزارم 🙏🙏 ثبت سفارش دایرکت یا به آی دی ذیل مراجعه فرمایید #حاجت #گشایش_بخت #دعا #طالع #فال #پیشگویی #سرکتاب #موکل #جن #جنیان #سحر #جادو #احضار #تاروت #متافزیک #علومغریبه #مهرهمار #مهره_مار #فرجکفتار #ناموسکفتار #ناموس_کفتار #گنج #عقربسیاه #عقرب #سیاه #طلسمسیاه #جوغن #نشانه #دفینه #طلسمات
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، با اعلام اینکه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، با اعلام اینکه "در سازمان قضایی نیروهای مسلح از چند نفر در رابطه با حادثه اهواز تحقیق شده"، گفت یازده نفر احضار و ‌یک نفر بازداشت شده‌ است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای محسنی اژه ای امروز یکشنبه ۲۲ مهر گفت که همه احضارشدگان نظامی هستند ولی در مورد آنها "هنوز چیزی قطعی نشده تا اعلام شود" ○○○○○○○○○○○○○○○ 🌎🌏🌍مارا دنبال کنید🌏🌎🌍 ○○○○○○○○○○○○○○○ #ایران #تهران #اصفهان #شیراز #مشهد #تبریز #اهواز #اخبار #خبر #اخبارایران #اخبار_جهان #اخبار_روز #سیاسی_اجتماعی #اقتصاد #سیاسی #تروریست #موشک #جنگ #هواپیما #نظامی #حمله_تروریستی #تازه #اهواز #حادثه_تروریستی_اهواز #حادثه_تروریستی #نیروی_مسلح_جمهوری_اسلامی_ایران #بازداشت #احضار #تازه_ها #دنبال_کنید
اعلام رضایت دوست عزیزمون 😍 انشالله به یاری الله شادی‌های بیشترشون رو در کانال ثبت کنیم ❤️ آمین🙏🙏 ثبت سفارش دایرکت یا به آی دی ذیل مراجعه فرمایید #حاجت #گشایش_بخت #دعا #طالع #فال #پیشگویی #سرکتاب #موکل #جن #جنیان #سحر #جادو #احضار #تاروت #متافزیک #علومغریبه #مهرهمار #مهره_مار #فرجکفتار #ناموسکفتار #ناموس_کفتار #گنج #عقربسیاه #عقرب #سیاه #طلسمسیاه #جوغن #نشانه #دفینه #طلسمات
باطل السحر باطل کردن انواع جادوی سیاه و طلسمات صبی بستن برای ارتباط با ما از طریق تلگرام یا دایرکت پیام دهید #رمل #دعا_نویسی #طلسم #فال #پیشگویی #دعانویسی . #بخت #زبان_بند #باطل #السحر #دفع_شیاطین #احضار #احضارمعشوق #کارگشایی
سلام وعرض ادب خدمت همراهان گرامی این روزها تعدادی از دوستان از پستهایی مبنی بر دعا وطلسم وعلوم غریبه و احضار وجلب محبت...نام برده اند وبنده حقیر چون مطالعه وتحقیقاتی در این مورددارم ودر محضر بزرگان وعرفای دینی خوشه چینی کرده ام .بنا به در خواست دوستان جهت اشنایی بیشتر با این علوم(علوم غریبه غیبیه علوم خفی) ومتافیزیک پستهایی در این زمینه قرار میدهم .ودر صورت ایجاد سواال در دایرکت به سوالات بزرگواران جواب میدهم.باشد که بتوانیم در مسیر اهل البیت علیه السلام قدم بر داریم ای بسا ابلیس ادم روی هست پس به هر دستی نباید داد دست .یافاطرو بحق فاطمه ویا عالی وبحق علی. #سحر #جادو #طلسم #بختگشایی #تسخیر #احضار #جن