همه عکس ها و کلیپ های احمدکسروی در اینستاگرام

loading...
. 🔴حتما بخوانید 🔻چه کسی از هدف اصلی جنگ بین ایران و عراق خبر دارد؟ 🔻خمینی چرا دست از سر جنگ بر نمی داشت؟ هدف او چه بود؟ 🔻خمینی گرگ درنده ای بود که انگلیس ها برای نابود کردن این کشور و این خاک و مردم در دامن خود پرورده کردند. 🔻خمینی نه مذهبی بود،نه معتقد،نه بیسواد. او یک درنده به تمام معنا بود که توسط انگلیس ها پرورده شد و بعد از انقلاب ۵۷ که کل کشور ها به انگلیس و امریکایی ها کمک کردند تا این گرک درنده را به ایران بیاورند و موفق نیز شدند. . ⛔خمینی با چند هدف اصلی به ایران اورده شد. . 🔻_اولین هدف انها وارد کردن ایران به یک جنگ بود که تا کل جمعیت ارزشمند یعنی جوانان و ....را به نابودی دهد که داد. این گرک وحشی باشعار اگر این جنگ هزار سال هم طول بکشد ما ادامه میدهیم جوانان بی گناه و ساده و ...را به کشتن داد. . 🔻_دومین هدف او نابود گردن افراد ارزشمند و باسواد و فرهیخته و‌..بود که او بلافاصله افراد روانی مثل خلخالی را به ریاست دادگاه انقلاب منصوب کرد و کل انها را اعدام کرد و بسیاری نیز مجبور به فرار از کشور شدند، . 🔻_و یکی از بزرگرترین اهداف ان ترویج خرافات و پوچی و مذهب بود که مردم را از گذشته بیشتر در انها عرق کند که متاسفانه همانگونه که میبنید مردم انچان در خواب مذهب فرو رفته اند که در این شرایط بحرانی هم نمیتوانند از حق خود و دژ به این رژیم دیکتاتور برخیزند و نابودش کنند. . وبسیاری اهداف دیگر که وضعیت الان کشور به این روز افتاده است. تنها راه نجات این کشور اتحاد و خصوصا دور نگه داشتن مردم از دین و مذهب است خصوصا کودکان و نوجوانان که اینده سازان این مملکت هستند. . 👆👆به قلم . . . . . #اعتراظات_سراسری #عاشورا #تاسوعا #همبستگی #محرم #بسیجی #اعتصابات_سراسری #جهل #آشویتس #جنگ #نظام_رفتنی_است #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #البر_کامو #چه_گوارا #لاکچری #متحد_شویم #ایران #نظام_رفتنی_است #زندانیان_سیاسی
. عقیده های مذهبی و نژادی و سنتی و... باعث بسیاری از جنایات بوده و هست. بزرگترین ان مرزهای سیاسیت🌐که روی کره زمین🌍بوجود امده است که بین انسان های که همه دوچشم،دودست،دو پا،دوگوش و....دارند کشیده شده تا به انها ملیت،نژاد و...بدهد و یکدیگر را از هم جدا ببینند و هر کدام پرچم و ملیت و...جدا داشته باشند و هر کدام به نوع خود جهان را به جهنم تبدیل کنند.🌋 چه کسی میداند انسانیت چیست؟ ایا کسی انرا میفهمد؟ و بسیاری حرف ها وچیزهای دیگر که واقعا دلم را مدت هاست جهنم کرده است. فقط هر وقت به شخصی بر میخورم که خود را از ملیت و نژاد و...خاصی میبیند، باخود میگوییم که این فرد تا چه حد در باتلاق بی شعوری و نفهمی و احمقی فرو رفته است،ایا خودش میداند؟ برای درک واضح حرف دلم 👇 ♨️نازی های المان میلیون ها انسان بی گناه را فقط بخاطر یهودی بودن انها کشتند،(مذهب) زیرا انها خود را نژاد برتر میدانستند،(نژاد)♨️ 🔺️انسان تا نفهمد فقط یک موجود است هیچ وقت نمیتواند درست زندگی کند.🔻 👆 🙁😕😔🙁😔😕😕😔🙁😔😕😔😖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #اعتراظات_سراسری #عاشورا #تاسوعا #همبستگی #محرم #بسیجی #اعتصابات_سراسری #جهل #آشویتس #نظام_رفتنی_است #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #البر_کامو #چه_گوارا #لاکچری #متحد_شویم #ایران #نظام_رفتنی_است #زندانیان_سیاسی
. باور کند این حرف هارو به سنگ بزنند، میترکه دیگه نمیدونم دین دارانی که تحت استثمار مذهب ودین و خرافاتی که سرمایه دارن و امپریالیسم براشون تدارک دیده اند قرار گرفتند جطور مخشون تکونی بهش داده نمیشه،! امپریالیسم و سرمایه داری روز با روز قدرتمند تر میشود و ملل دین دار روز به روز بدبخت تر میشود و تحت استثمار قرار میگیرد و باز هم ول کن این چرتو پرت های دینی و مذهبی نیستند. تا میتوانید کودکانتان را از مذهب و دین دور نگه دارید . . . . . . . . . . #اعتراظات_سراسری #عاشورا #تاسوعا #همبستگی #خامنه_ای #محرم #بسیجی #اعتصابات_سراسری #جهل #رضافاضلی #نظام_رفتنی_است #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #اعتصابات_سراسری #البر_کامو #چه_گوارا #لاکچری #متحد_شویم #ایران #نظام_رفتنی_است #زندانیان_سیاسی
شگفتست که بازماندگان حسين خودشان پس از يكی دو سال، پيش آمد را فراموش ساختند و به زندگی پرداختند. چنانكه گفتيم علی بن الحسين با يزيد آشتی کرد و با او دوستی نمود. سكينه دختر حسين که به گفته روضه خوانان در ويرانه شام مرده است و باشد که شيعيان به اين مرگ او خروارها اشك ريخته اند، سالها پس از آن زيسته و زن مصعب بن زبير شده بود که سپس نيز زن عبدالملك بن مروان گرديد و با خوشيها زندگی بسر داد. ولی شيعيان پس از هزار و سيصد سال آن داستان را فراموش نمی کنند و آيا اين دليل روشنی به سبك مغزی و بی خردی يك مردمی شمرده نخواهد بود؟؟؟ زنده یاد #احمدکسروی
. ورق بزنید👉 متاسفانه تصوری که طبل زن های حسینی از خود در دسته های عذاداری دارند. برای باور کردن حرفم حتما ورق بزنید و ببینید که راست میگم یا..سند دارم ،بعدش طرف عکس ادرس انیستاشونو روی پیرهنش کشیدن تا دخترای عذادار حسینی😂 براشون دایرکت بدن. 😶😶😶😶😐😐😐😐😐 #اعتراظات_سراسری #عاشورا #تاسوعا #همبستگی #خامنه_ای #محرم #بسیجی #اعتصابات_سراسری #جهل #نظام_رفتنی_است #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #فرخزاد #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #اعتصابات_سراسری #البر_کامو #چه_گوارا #لاکچری #متحد_شویم #ایران #نظام_رفتنی_است #زندانیان_سیاسی
. متاسفانه این تصاویر مربوط به مردم کشوری میشود که در باتلاق خرافات و پوچی غرق شده اند و ارزش انسانی خود را تا حد بسیار زیادی پایین اورده اند. . 🔺️کسانی که بجای گرفتن حق خود از دست ظالمان و دیکتاتوران، برای ادیان خرافی و پوچ که سیاستمداران برای انها تدوین دیده اند عذاداری و قمه زنی و...میکنند. . 🔺️چرا هیچ اخوندی برای گرفتن حاجت و رضای خداو....این کارهارا نمیکند؟(جواب این سوال رو میتونید در پست قبلی من بیابید.) . 🔺️دین و مذهب بزرگترین صلاح سرمایه داری و عامل اصلی قدرت گرفتن کشور های سیاستمدار سرمایه دار است تا مردمان زیادی را در جهل و خرافات عرق کنند،مردم کشور های امثال ایران که بجای روشنفکری و تفکر و ...رو به خدای خیالی و افراد به اصلاح بزرگ و دینی چندین دهه قبل دست به دعا بگیرند؛ . 🔺️مردم ایران که به دست دولتی دیکتاتور و ظالم اسیر شده اند،به جای اتحاد و مبارزه علیه این حکومت،رو به خدای خیالی و...دست به دعا می شوند و برای رفتن به بهشت خیالی،رو به عقیده های چندین هزار ساله خود دست به دعا میشوند و خود را این چنین خوار پست میکنند که تمامط منفعت ان به سود کشور های سرمایه دار است. . 🔺️تا میتوانید کودکانتان را از خرافات و جهل دور نگه دارید انان اینده سازان مملکت و جامعه هستند. نابود باد امپریالیسیم و سرمایه داری و دین ومدهب #اعتراظات_سراسری #عاشورا #تاسوعا #همبستگی #خامنه_ای #محرم #بسیجی #اعتصابات_سراسری #جهل #نظام_رفتنی_است #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #فرخزاد #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #اعتصابات_سراسری #البر_کامو #چه_گوارا #لاکچری #متحد_شویم #ایران #نظام_رفتنی_است #زندانیان_سیاسی # #اعتراظات_سراسری #عاشورا #تاسوعا #همبستگی #خامنه_ای #محرم #بسیجی #اعتصابات_سراسری #جهل #نظام_رفتنی_است #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #فرخزاد #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #اعتصابات_سراسری #البر_کامو #چه_گوارا #لاکچری #متحد_شویم #ایران #نظام_رفتنی_است #زندانیان_سیاسی
. در این فیلم حروم زادگی‌کامل اخوند و روحانی و مبلعین مذهبی رو میتونید ببیند. این است دین و مذهب و مطمئا باشید محمد و حسین و ....نیز همانند این ها کلاه بردار و حروم زاده های بیش نبوده اند. حالا برو برا حسین‌سینه بزن . . . . #اعتراظات_سراسری #عاشورا #تاسوعا #همبستگی #خامنه_ای #محرم #بسیجی #اعتصابات_سراسری #جهل #نظام_رفتنی_است #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #فرخزاد #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #اعتصابات_سراسری #البر_کامو #چه_گوارا #لاکچری #متحد_شویم #ایران #نظام_رفتنی_است #زندانیان_سیاسی
به سينه زدن، زنجير به تن کوفتن، گِل به رو ماليدن، خاك به سر ريختن، سر خود شكافتن، جُستن و افتادن، نعره ها کشيدن و اينگونه کارها جز نشان دْژخوی ی و بيابانيگری نيست. شيعيان اينها را هنری پنداشتندی و اگر در ميان تماشاچيان يك يا چند تن اروپايي بودی بنام خودنمايی، بيشتر کوفتندی و زدندی و بلندتر نعره ها کشيدندی. ولی راستی آنست که همين نادانيها و مانندهای آن دستاويز به دست اروپاييان داده که ايرانيان و ديگر شرقيان را شمارند و به زندگانی آزاد شاينده ندانند برگرفته از کتاب #بهاییگری ، #شيعيگرى ، #صوفيگرى ؛ #احمدکسروی #محرم #تاسوعا #عاشورا #عزاداری
ما یک حکومت به آخوندا بدهکاریم، یعنی باید قدرت دست ملاها و آخوندا بیفتد تا بعد ملت ایران دیگر دل از شعائر وخرافه آمیزی در قالب تشیع صفوی برکنند. #احمدکسروی
. من یکی مثل خیلی خیلی ها نیستم، جانم را گذاشتم پای اعتقاداتم،پای هدفم 🔻پای گرفتن حق کودک ۶ ساله ای که بجای درس و بازی های کودکانه و...مجبوره بره کارتن جمع کنه تا شکمشو سیر کنه وبعد ماشین بزنه و بکشتش !😭 🔻صدای درد دل مادر و پدرانی هستم که مجبورن بخاطر فقر و وضعیتی بدی که درش قرار دارن خودشونو بچه های عزیز تر از جونشونو رو بکشن!😭 🔻صدای دخترانی که مجبورن بخاطر وصعیت زندگی سختشون و...زیر پای هر بیشرفی بخوابن و... تا شکمشونو سیر کنن و....😭 و....خیلی چیز های دیگه که جگرمو ثانیه به ثانیه اتیش میزنه ریشتو میخوشکونم دین و مذهب ،بسیجی،جمهوری اسلامی شخصا جونمو گذاشتم پای خشکاندنتان یا میمیرم یا هدفم رو تا جای توان پیش میبرم تا اخرین نفس زندیگم . 🚩کارل مارکس فکریتت فکریتمه و چگوارا راهت راهم🚩 # . . . . . . . . #کردستان #اعتراظات_سراسری #همبستگی #خامنه_ای #رامین_حسین_پناهی #بسیجی #اعتصابات_سراسری #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #فرخزاد #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #اعتصابات_سراسری #البر_کامو #چه_گوارا #لاکچری #متحد_شویم #ایران #نظام_رفتنی_است #زندانیان_سیاسی
. دوباره محرم و صفر ،ماه خرافات و بدبختی و بیچارگی و پوچی و ....فرا رسید. مردم اندیشمند ایران با تحریم قرار دادن محرم و صفر و عاشورا و تاسوعا این عقیده خرافی و پوچ و...را در کشور و خصوصا در ذهن ها بیرون کنیم زیرا دین و مذهب (بزرگترین سلاح سرمایه داری)عامل اصلی بدختی ملت و ظلم حکومت های سرمایه داری بر ملت است. وعده ما شب عاشورا و تاسوعا به اعتراض بیکاری،گرانی،اعدام،وصعیت بد کشور و..... 🚩🚩🚩🚩🚩✌✌✌✌✌ #کردستان #اعتراظات_سراسری #عاشورا #تاسوعا #همبستگی #خامنه_ای #محرم #بسیجی #اعتصابات_سراسری #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #فرخزاد #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #اعتصابات_سراسری #البر_کامو #چه_گوارا #لاکچری #متحد_شویم #ایران #نظام_رفتنی_است #زندانیان_سیاسی
. درود بر تک تک مردم کردستان و کرد ها که با اتحاد شان در ۱۷ شهر جنایات جمهوری اسلامی را محکوم کردند و نشان دادند این اقلیت در ایران محکم و یکپارچه هستن. ای مردم مبارز و ازادی خواه ایران،شما نیز در تک تک استان ها و شهر ها با اتحاد و اعتصاب برای نابودی این نظام یکپارچه و متحد شوید تا این اهریمنان را از حکومت پایین کشیم و نابود کنیم، اتحاد رمز پیروزی 🚩🚩🚩🚩✌✌✌✌🚩🚩🚩🚩 . . #کردستان #اعتراظات_سراسری #همبستگی #خامنه_ای #رامین_حسین_پناهی #بسیجی #اعتصابات_سراسری #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #فرخزاد #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #اعتصابات_سراسری #البر_کامو #چه_گوارا #لاکچری #متحد_شویم #ایران #نظام_رفتنی_است #زندانیان_سیاسی
. ‏بدبخت ملتی که تاریخ کشورش رانداند؛ ‏شوربخت‌تر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند؛ ‏تیره‌بخت‌تر از آن ملتی که تاریخ کشورش رابه ریش‌خند بگیرد؛ ‏وسیاه‌بخت‌تر مردمی که بخاطر تاریخ ننگین کشوری دیگر بر فرق می‌کوبد و عمده‌ی روزهای سال خودرا درعزاداری برای آن بیگانگانند... ‏⁧‫ #احمدکسروی‬⁩ #محرم #حسین #علی #محمد
بر اساس تاریخ و بر گرفته از تاریخ طبری و ابن اثیر شرایط حسین در روز عاشورا ........ِِِِ😰😰 در فضای بی ابی مثلا مطلق گذاشتن( واجبی) بر بدن !!!!!!! جای تامل دارد .....ِِ بر گرفته از حقایق تاریخی #هزاروچهارصدسال_ظلم_دینی_برمردم #فرقه_تبهکار #تاریخ_طبری #احمدکسروی #شیعه_گری #کتاب_دو_قرن_سکوت #براندازیم #دریای_خزر #خلیج_فارس #بندرچابهار #روشنفکری_مدرن
. ازادی خواهان و مروم شریف و مبارز کردستان وایران متحد شوید و با اعتصاب عمومی ،اتحاد خود را به این رژیم اهریمن و پست و دیکتاتور نشون بدید. به نشانه اعتراض به اعدام های جوانان ازادی خواه و مبارز مان متجد شویم و اتحاد مردمی را به این رژیم اهریمن نشان دهیم. ازادی از ان ماست نابود باد جمهوری اسلامی ایران . . #اعدام #اعتراظات_سراسری #همبستگی #خامنه_ای #رامین_حسین_پناهی #بسیجی #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #فرخزاد #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #کاسپین #اعتصابات_سراسری #البر_کامو #چه_گوارا #اعتراضات_سراسری #متحد_شویم #ایران #زندانیان_سیاسی
. خطاب با خامنه ای و بسیجی و خود فروش های پست ریشتون رو میخشکانیم . بقول چه گوارا شاید بتونید گل هارو بچینید،اما نیمتونید جلو امدن بهار رو بگیرید، . ویا بقول ایلیانو زاپاتا اگر عدالتی برای مردم وجود ندارد،پس‌ماهم‌نمیگذاریم‌ارامشی برای دولت وجود داشته باشد. #کردستان #اعتراظات_سراسری #همبستگی #خامنه_ای #رامین_حسین_پناهی #بسیجی #اعتصابات_سراسری #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #فرخزاد #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #اعتصابات_سراسری #البر_کامو #چه_گوارا #لاکچری #متحد_شویم #ایران #نظام_رفتنی_است #زندانیان_سیاسی
. 🔊🔴 فوری! . 🔴 ساعتی پیش نیرویی از #سپاە_پاسداران از مرز کیلەشین و بربزین مرز اشنویە استان آذربایجان غربی وارد خاک کردستان عراق شدە. احتمال حملە زمینی برون مرزی سپاە بە پایگاه ھای احزاب مخالف کرد بسسسسسسسیار بالاست. #اعدام #اعتراظات_سراسری #خامنه_ای #رامین_حسین_پناهی #لقمان_مرادی #زانیار_مرادی #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #فرخزاد #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #کاسپین #دریای_کاسپین #البر_کامو #چه_گوارا #اعتراضات_سراسری #متحد_شویم #ایران #زندانیان_سیاسی
. درباره واقعیت اعدام زانیار و لقمان مرادی حقیقتی که تک تک مردم‌ایران باید انرا بدانند: لقمان و زانیار مرادی دو انسان ازادی خواهی که در روز ۱۷شهریور به دست جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. همه با سیاست های کثیف جمهوری اسلامی برای بقای خود اگاه هستیم اما این دو جوان که بودمد و چرا و به چه جرمی اعدام شدند👇 لقمان و زانیار دو جوانی بودند که حدود ۱۰سال پیش به جرم قتل فرزند امام جمعه اطلاعاتی مریوان دستگیر شدند،این دو جوان فعال مدنی بودند که هیچ وقت حاضر به دستکشی از اهداف و فعالیت خود نبودند و نهایتا با پاپوش امام جمعه و اطلاعات و سپاه در مریوان به جرم قتل فرزند امام جمعه مریوان دستگیر شدند و به زندان گوهر دشت کرج انتقال داده شدند و در انجا طبق گفته های خود و خانواده هایشان به مدت ۱ماه تمام زیر سخت ترین شکنجه های این اهریمنان قرار گرفتند تا به قتلی که انجام نداده بودند اعتراف کنند،انها انقد زیر شکنجه های سخت قرار داشتند که تمامی بدن انها خونریزی کرده بود(از جمله کلیه،مثانه،معده و...)و....که ناچارا مجبور به اعتراف میشوند،(اعترافاتی که برای کل مردم ایران تازگی ندارد)این دو جوان کسانی بودند که حاضرنبودند یک تار مو از بدن هیچ انسانی کم شود و برای تک تک مردم ایران ازادی و برابری میخواستند اما متاسفانه رژیم اهریمن کاری کرده که این جوانان و بسیاری دیگر از جوانان‌ در میان ملت ایران تروریست و ضد انقلاب در ذهن ها تصور شوند ومتاسفانه بسیاری از مردم هم این موضوع را باور کرده اند. همانطور که میدانید این رژیم کاری کرده که نام کرد در ایران به بدی در ذهن ها تصور شود،حال چرا اینگونه است دلیلش اگاه اندیشی مردم کرد در سیاست های کثیف این رژیم‌پلیدی است که ۴۰ سال است کرد ها علیه ان مبارزه کرده اند وملت ایران تازه به ان پی برده اند. اما زانیار و لقمان های بسیاری از اوایل انقلاب دژ به این اهریمنان مبارزه کرده اند و جان دادند. حال ترس رژیم از وجود همچین جوانانی است که سیاست های کثیفشان را برملا کرده و میکنند،انها کاری میکنند تا کل مردم ایران از این گونه افراد به عنوان تروریست و...یاد شودو...بسیاری ناگفتنی های دیگر👈ادامه ...👇 🔺️🔻 #اعدام #اعتراظات_سراسری #خامنه_ای #رامین_حسین_پناهی #لقمان_مرادی #زانیار_مرادی #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #فرخزاد #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #کاسپین #دریای_کاسپین #البر_کامو #چه_گوارا #اعتراضات_سراسری #متحد_شویم #ایران #زندانیان_سیاسی
#تاریخ مشروطه #احمدکسروی تبریزی چاپ اصل سلفون قبل انقلاب تمیز واک بند انتشارات امیر کبیر چ
. مردم کردستان به میادین شهر های کردستان بیایید و به این رژیم اهریمن نشان دهید که هر کدام از ما رامین و زانیار و لقمان هستیم. این اهریمنان باید از نام کرد و کردستانی بترسند . به خیابانها بیییییییییییااااااااییییییییییید نابود بادجمهوری اسلامی ایران . . . . #اعدام #اعتراظات_سراسری #همبستگی #سینما #رامین_حسین_پناهی #لقمان_مرادی #زانیار_مرادی #متحد_شویم #وطن #فرانتس_کافکا #اتحاد #مذهب #آزادی #فریدون_فرخزاد #بپا_خیزید #فرخزاد #مبارزه   #احمدکسروی #صادق_هدایت #انسانیت #خرافات #کاسپین #دریای_کاسپین #البر_کامو #چه_گوارا #اعتراضات_سراسری #متحد_شویم #ایران #زندانیان_سیاسی