همه عکس ها و کلیپ های الگو در اینستاگرام

loading...
تکنیک و ترفندهای خیاطی . سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
تکنیک و ترفندهای خیاطی سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
تکنیک و ترفندهای خیاطی . سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
. فروش الگوهای ترک . الگوی پای این مدل در سایز بندی موجود هست سفارش در دایرکت . . #خیاطی #الگو #طراحی #ایده #خلاقیت #طرح #پارچه #هدیه #نواوری #کیف #دوخت #کوک #زیبا # #سایز #الگواماده #الگوآستین #الگویقه #الگوشلوار #مدل_مانتو #مدلینگ #مدل_کیف 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 پیج مارو به دوستانتان معرفی کنید
دوستان عزیز اینکار تکرار شد جهت سفارش دایرکت پیام دهید یا از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید😍❤️ ارسال سراسر کشور. #الگو #ایده #دوخت #تنپوش #لباس_راحتی #لباس_پاییزه #لباس #لباس_زنانه #لباس_مجلسی_زنانه #سارافون_مجلسی #مانتو #شلوار_زنانه #شال #روسری #شیک #متفاوت #فروش_ویژه #حراج #جشنواره #تنپوش_افرا #اَفرا
برگ ۶۸۲۷ - فران ⚘کلکسیون بهاره فران ⚘ مانتو،شومیز،مانتوهای عروس،کیف،روسری🤗 زمان:_ اسفند ماه ✌ساعت الی عصر ✔ مکان:تهران،سعادت اباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه علی اکبر ، خ بهزاد جنوبی، ساختمان تیراژه ، ط ۵ واحد ۱۸🏢 برای کسب اطلاعات بیشتر تماس یا تلگرام  #فران #دوخت #الگو #ایده #مانتو #شال #شومیز #پیراهن #روسری #لباس #پوشاک #سنتی #تنپوش #ایرانی #هنری #ساده #شیک #تیپ_هنری #تیپ_خاص #تیپ_سنتی #گل_گلی #الیاف_طبیعی #طراحی_لباس #درخت #رخت
⛔ لطفأ ورق بزنید ⛔ کرپ کش با کیفیت عالی عرض لطفا براى مشاهده ى تنوع,رنگ بندی وقيمت پارچه ها وارد كانال تلگرام شويد و با ادمين در تماس باشيد #ابريشم #پارچه_ابربشم #لباس_عید #پارچه_گلدوزی #گل_گلی #لباس_شب #مدل_مانتو_عيد #مانتو_عيد #کت_دامن #پارچه_ترک #مدل_کت_دامن #زن #مانتو #مانتو_مجلسی #شهرزاد #مد #عروسی #مدل #منوتو #الگو #مانتو #خياطى #چی_بپوشیم
کرپ کش با کیفیت عالی عرض لطفا براى مشاهده ى تنوع,رنگ بندی وقيمت پارچه ها وارد كانال تلگرام شويد و با ادمين در تماس باشيد #ابريشم #پارچه_ابربشم #لباس_عید #پارچه_گلدوزی #گل_گلی #لباس_شب #مدل_مانتو_عيد #مانتو_عيد #کت_دامن #پارچه_ترک #مدل_کت_دامن #زن #مانتو #مانتو_مجلسی #شهرزاد #مد #عروسی #مدل #منوتو #الگو #مانتو #خياطى #چی_بپوشیم
ما مى‌گوییم «شیعه زهرا»، دوستداران و محبان فاطمه س کسانى هستند که آنچه را فاطمه به خاطر آن خون دل خورد تا از دنیا رفت فداى "زهرا زهرا" گفتن نکند. گمان نمى‌کنم "زهرا زهرا" گفتنى که فقط براى این باشد که بنشینیم در غم زهرا بگرییم، سوگوار باشیم، اما با عمل‌مان قلب زهرا را جریحه دار کنیم، در هیچ قاموسى و در هیچ جامعه‌اى بتواند دوستى زهرا باشد؛ مگر اینکه ما زهرا را بد شناخته باشیم؛ مگر آنکه ما خیال کنیم شخصیت بزرگ زهرا س شخصیتى است که دوست دارد مرید داشته باشد؛ دوست دارد میلیونها نفر به او احترام بگذارند؛ هر چند قیمت این ارادتمندى و احترام‌گذارى از بین بردن چیزى باشد که همان زهرا به خاطر آن خون دل خورد. آیا ما چنین تصویرى از این بانوى بزرگوار داریم؟ و آیا اگر کسى چنین تصویرى از این بانوى بزرگوار ترسیم بکند قدر زهرا را شناخته؟ شهید مظلوم آیت الله دکتر #بهشتی 📚 کتاب ( #سرود_یکتاپرستی) ص 🌸 #کانال_راست_قامتان_تاریخ 🌸 #زهرا س #فاطمه س #الگو #اسوه #زن #عزاداری #سوگواری #ولایت #شیعه #معرفت #پیروی
سلام شب بخیر 
عروسک نمایشی پاپت چارلی چاپرین 🖤🖤
#doll#dolly#patterns #handmade #puppets #art#teatrdoll #arttist #عروسک#عروسکگردانی #ساخت 
#ساخت عروسک #الگو#تئاتر#عروسک نمدی #puppetmaster #puppets #puppet
#نمایش#پاپت
سلام شب بخیر عروسک نمایشی پاپت چارلی چاپرین 🖤🖤 #عروسک #عروسکگردانی #ساخت #ساخت عروسک #الگو #تئاتر #عروسک نمدی # #نمایش #پاپت
. چقــــــــدر قشنگ توصیف کردید بانو ❤ . «تـــو» واقعاً فرشته خدایی ❤🎩👓 دیانت و توکلت به خدا حتی در "دشوارترین" شرایط زندگی، سرمشق ما دوستدارانت شد 🌹 رابطه خالصانه ت با معبود نه شعار بود و نه ریا. در عمل نشون دادی که... تو قلب مهربون و پاکِ «تــو» نازنین چی می گذشت ❤ . . . ❤مرتـــضــــــی پاشایی❤ یعنی . . . . #الگو ی #شایسته «هنر» و «انسانیت» 👑 . . 🌹 . . . ❤ ❤ 👑 🎩👓 _ 💖💔🌷 #ايران #اسطوره #هنرمندان #خوانندگان_ايراني #اسمش_عشقه #مرتضي_پاشايي #فرشته_موسیقی_ایران #امپراطور #موسيقي #خانواده_خاص #مرتضي #پاشايی #فرشته_موسیقی #مرتضی_پاشایی #پاپ #امپراطور_احساس
⛔ لطفأ ورق بزنید ⛔ ابریشم خام دو رو عرض لطفا براى مشاهده ى تنوع,رنگ بندی وقيمت پارچه ها وارد كانال تلگرام شويد و با ادمين در تماس باشيد #ابريشم #پارچه_ابربشم #لباس_عید #گل_گلی #لباس_شب #شادی #جشن #تافته #لباس_مجلسی #مدل_مانتو_عيد #کت_دامن #مدل_لباس _مجلسی #مدل_کت_دامن #زن #مانتو #مانتو_مجلسی #شهرزاد #مد #عروسی #مدل #منوتو #الگو #مانتو #خياطى
بسیاری از بانوان و حتی آقایان شیفته شال گردن در انواع رنگ ها و مدل ها هستند این قطعه همه کاره را می توان با انواع لباس ها پوشید و مد روز است علاوه بر این شما می توانید بدون توجه به سنتان هر نوع شال گردنی را بپوشید بهتر است هر فردی این قطعه ضروری را در کمد لباس زمستان خود داشته باشد. #ايده #الگو #خياطي #مانتو #لباس #پيراهن
برگ ۶۸۲۵ - لنا فروش تکی به قیمت عمده. با مجموعه ای متنوع و زیبا در کنار شما هستیم . کافیست یکبار امتحان کنید. ارسال دو الی سه روزه #لنا #دوخت #الگو #ایده #مانتو #شال #شومیز #پیراهن #روسری #لباس #پوشاک #سنتی #تنپوش #ایرانی #هنری #ساده #شیک #تیپ_هنری #تیپ_خاص #تیپ_سنتی #گل_گلی #الیاف_طبیعی #طراحی_لباس #درخت #رخت #عکاسی #خرید_عید #عیدانه
مزون ارکید كارهاي بهاره با تنوع زياد و تخفيف كارهاي زمستانه براي خريد از مزون اركيد ، ديدن نمونه هاي بيشتر و گرفتن ايده از طريق لمس لينك آبي رنگ زير وارد پيج مزون اركيد شويد ‏ #ارکید #دوخت #مزون #حراج #تخفيف #الگو #ایده #مانتو #شال #شومیز #پیراهن #روسری #لباس #پوشاک #سنتی #تنپوش #ایرانی #هنری #ساده #شیک #تیپ_هنری #تیپ_خاص #تیپ_سنتی #گل_گلی #الیاف_طبیعی #طراحی_لباس #لباس_راحتی
🔴 #شخصیت_حضرت_زهرا_س | بخش ۲ ✳️ خداوند در #قرآن می‌فرماید: ‏"و (به خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت: خدایا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟ فرمود: مگر #ایمان نیاورده‌ای؟! عرض کرد: آری، ولی می‌خواهم قلبم #آرامش یابد" (بقره / ۲۶۰) یعنی در ایمان، به مرتبه #اطمینان نرسیده است. اما رسول اکرم درباره حضرت زهرا می‌فرمایند: "همانا خداوند متعال #قلب و جوارح دخترم فاطمه را از ایمان و #یقین پر کرده است" یعنی فاطمه زهرا به مرتبه اطمینان رسیده است. این امر برای #امیرالمؤمنین نیز وجود دارد. حضرت فرمودند: "اگر پرده‌ها کنار رود، ذره‌ای به یقین من اضافه نمی‌شود" ⚡️لذا امام زمان عج فرموده‌اند: " #دختر رسول خدا برای من در ( #زندگی و #رفتار) #الگو و سرمشقی نیکو است" 💠 در کتاب الخصائص العلویة از منابع #اهل_سنت از ابن عباس چنین نقل شده است: پیامبر فرمودند: ‏" ... جناب آدم (بعد از #سجده فرشتگان بر خود) عرض کرد: پروردگارا! آیا #مخلوقی که نزد تو محبوبتر از من باشد، آفریده‌ای؟ این سؤال را سه بار تکرار کرد ولی جوابی داده نشد. در مرتبه سوم از جانب پروردگار خطاب آمد: بلی، یا آدم مخلوقاتی از تو محبوبتر دارم، که اگر آنها بوجود نمی‌آمدند، تو را نیز نمی‌آفریدم. ... (آنگاه از پرده غیب، پنج نور را مشاهده کرد) ... خطاب رسید: این محمد پیامبر من، و این علی امیرالمؤمنین پسرعموی پیامبر من و #جانشین او، و این فاطمه دختر پیامبر من و این دو، حسن و حسین، پسران علی و فرزندان پیامبر من هستند. سپس خدای تعالی فرمود: ای آدم، ایشان فرزندان تو هستند. آدم از اینکه ایشان فرزند او هستند خوشحال شد. ✅ پس از آنکه آدم مبتلا به ترک اولی شد و از بهشت رانده شد، عرض کرد: پروردگارا، از تو مسئلت دارم که به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین از خطای من درگذری. #دعای او مستجاب شد و مشمول #عفو و #آمرزش خداوند قرار گرفت. خدا در قرآن می‌فرماید: "پس آدم کلماتی از پروردگارش فرا گرفت که بوسیله آن کلمات، #توبه او قبول شد ... " ⚛️ در کتب #تاریخی، #تفسیری و #روایی اهل سنت در هر زمینه از #فضائل حضرت زهرا س بیش از ده #حدیث ذکر شده که روایات را به عنوان نمونه نقل می‌کنیم: 🔹پیامبر فرمودند: "بدرستی که خداوند بواسطه #غضب تو غضبناک می‌شود و بواسطه خشنودی تو #خشنود می‌شود" میزان الاعتدال اثر ذهبی و مستدرک حاکم نیشابوری 🔹پیامبر فرمودند: "اینست و جز این نیست که فقط فاطمه پاره تن من است. هر چیزی که فاطمه را اذیت کند، موجب اذیت من خواهد شد" صحیح مسلم. پایان بخش دوم
. الگوهای اساس متریک ترک از سایز تا بهصورت رایگان در کانال تلگرام ما ❤️ با لایک هاتون مارو حمایت کنید❤ دوستان خودتون رو تگ کنید❤️ . الگوهای آماده قابل دانلود، مجلات خیاطی بوردا و هنری، آموزش قدم به قدم الگوی لباس، کتاب‌های آموزش خیاطی، ویدئو های آموزشی و جزوه های طراحی الگو و تزیینات لباس و پارچه را در کانال تلگرام ما ببینید. یا از طریق لینک آبی بالای صفحه وارد شوید. 👇 . . #خانه_داری #لباس_شب #پانچو #مانتو #دامن #شلوار # مجلسی #لباس_راحتی #لباس_ترک #لباس_مجلسی #یقه #لاغری #آرایش #مد #آموزشگاه #مدلمو #عروس #خیاطی_آسان #الگو #بلوز #بوردا #دامن #لباس_شب #لباس_راحتی #لباس_ترک #لباس_مجلسی #لباس_گیپور #شلوار #کت #زنانه #بچهگانه #سایز
برگ ۶۸۲۲ - مهتاب دیزاین حراج 🎉حراج 🎉حراج 🎁دوستان عزیز تمامی کارهای مهتاب توی حراج هست و سایز بندی محدودی ازش مونده… 💲 قیمت همه ی کارهای موجود ۸۸۰۰۰ تومان می‌باشد 📱سفارش از طریق لینک زیر. #مهتاب_دیزاین #دوخت #الگو #ایده #مانتو #شال #شومیز #پیراهن #روسری #لباس #پوشاک #سنتی #تنپوش #ایرانی #هنری #ساده #شیک #تیپ_هنری #تیپ_خاص #تیپ_سنتی #گل_گلی #الیاف_طبیعی #طراحی_لباس #درخت #رخت
شارژ شد (به تعداد محدود)😍😍 👗بیلر کِشی😍 👌کیفیت عالی😎تن خور فوق العاده رنگ:تک رتگ ✂سایز: ،, 💰قیمت تک:💃 (به صورت تک و عمده) ✈ارسال به سراسر کشور 📱جهت سفارش:تلگرام واتساپ و تماس(در بیو) 🎁 (خرید بالای هزار تومان ارسال رایگان) #فروش #اینترنتی #انلاین #زیپ #لباس #لی #مانتو #تونیک #بیلرسوت #کاپشن #شلوار #زنانه #دخترانه #شومیز #پیراهن #ثامن #دوخت #الگو #ایده #مانتو #شال #شومیز #پیراهن #روسری #لباس #پوشاک #سنتی #تنپوش #ایرانی #هنری #ساده #شیک #طراحی_لباس #کت_تک