همه عکس ها و کلیپ های انرژیم در اینستاگرام

loading...
سلاممممم زندگیااااا🌹امیداورم هرجا هستین حالتون #توپ باشه🇷🤓😍😍😍🤩😝 اینم یه #اجرای پر #انرژی دگ😍 #جهته #روحیه دادن ب شما #عشقای دل😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷💋🎤🎸🎹کیا #عاشقن؟؟ #عشقاتونو #تگ کنید😍🇮🇷🇮🇷😍دوستای با #انرژیتونم #تگ کنید😁😄😄🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏🙏🙏 #بترکونید😍🇮🇷ب عشق #تموم عاشقا و تقدیم ب #قلبای پاکتون😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷😘.دورتون بگردم ک❤️🇮🇷😍😍 فقط تا میتونید #تگ کنید😍😍🇮🇷 من کلا تموم #انرژیم ب عشق شماهاس دیونتونم ک کیا مثل من موافقن ک دنیا دوزه لبخند بزنیم😁 😍🙏😁💋💋 بیخیال غم..مرسی از خدا ک همیشه پشتم بوده🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏 تا میتونیم بخندیم خنده قشنگتره یاعلی🇮🇷🇮🇷 #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علیفیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علیفیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #برج_میلاد_شهابمظفری_گوگوش_هایده_شادمهر_ابی_داریوش_کنسرت_اجرا_شادی_خنده_بمب_انرژی}}} #اجرارو به اشتراک بگذارین #دوستاتون رو تگ کنید #ممنون از حمایتتون #پیج رو فالو کنید #گیتار #اواز #موزیک #دیسلاو #پاپ #کلاسیک #ملودی #علیفیروزی #عاشقتونم🌹🎸 فالوکنید👆👆👆👆👆👆👆
سلاممممم زندگیااااا😺امیداورم هرجا هستین حالتون #توپ باشه🇮🇷🤓😍😍😍🤩😝 اینم یه #اجرای پر #انرژی دگ😍 #جهته #روحیه دادن ب شما #عشقای دل😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷💋🎤🎸🎹کیا #عاشقن؟؟ #عشقاتونو #تگ کنید😍🇮🇷🇮🇷😍دوستای با #انرژیتونم #تگ کنید😁😄😄🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏🙏🙏 #بترکونید😍🇮🇷ب عشق #تموم عاشقا و تقدیم ب #قلبای پاکتون😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷😘.دورتون بگردم ک❤️🇮🇷😍😍 فقط تا میتونید #تگ کنید😍😍🇮🇷 من کلا تموم #انرژیم ب عشق شماهاس دیونتونم ک کیا مثل من موافقن ک دنیا دوزه لبخند بزنیم😁 😍🙏😁💋💋 بیخیال غم..مرسی از خدا ک همیشه پشتم بوده🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏 تا میتونیم بخندیم خنده قشنگتره یاعلی🇮🇷🇮🇷 #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علی فیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علیفیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #برج_میلاد_شهابمظفری_گوگوش_هایده_شادمهر_ابی_داریوش_کنسرت_اجرا_شادی_خنده_بمب_انرژی}}} #اجرارو به اشتراک بگذارین #دوستاتون رو تگ کنید #ممنون از حمایتتون #پیج رو فالو کنید #گیتار #اواز #موزیک #دیسلاو #پاپ #کلاسیک #ملودی #علیفیروزی #عاشقتونم🌹🎸 فالوکنید👆👆👆👆👆👆👆
سلاممممم زندگیااااا😺امیداورم هرجا هستین حالتون #توپ باشه🇮🇷🤓😍😍😍🤩😝 اینم یه #اجرای پر #انرژی دگ😍 #جهته #روحیه دادن ب شما #عشقای دل😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷💋🎤🎸🎹کیا #عاشقن؟؟ #عشقاتونو #تگ کنید😍🇮🇷🇮🇷😍دوستای با #انرژیتونم #تگ کنید😁😄😄🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏🙏🙏 #بترکونید😍🇮🇷ب عشق #تموم عاشقا و تقدیم ب #قلبای پاکتون😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷😘.دورتون بگردم ک❤️🇮🇷😍😍 فقط تا میتونید #تگ کنید😍😍🇮🇷 من کلا تموم #انرژیم ب عشق شماهاس دیونتونم ک کیا مثل من موافقن ک دنیا دوزه لبخند بزنیم😁 😍🙏😁💋💋 بیخیال غم..مرسی از خدا ک همیشه پشتم بوده🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏 تا میتونیم بخندیم خنده قشنگتره یاعلی🇮🇷🇮🇷 #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علی فیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علی فیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #برج_میلاد_شهاب مظفری_گوگوش_هایده_شادمهر_ابی_داریوش_کنسرت_اجرا_شادی_خنده_بمب_انرژی}}} #اجرارو به اشتراک بگذارین #دوستاتون رو تگ کنید #ممنون از حمایتتون #پیج رو فالو کنید #گیتار #اواز #موزیک #دیسلاو #پاپ #کلاسیک #ملودی #علی فیروزی #عاشقتونم🌹🎸 فالوکنید👆👆👆👆👆👆👆
سلاممممم زندگیااااا😺امیداورم هرجا هستین حالتون #توپ باشه🇮🇷🤓😍😍😍🤩😝 اینم یه #اجرای پر #انرژی دگ😍 #جهته #روحیه دادن ب شما #عشقای دل😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷💋🎤🎸🎹کیا #عاشقن؟؟ #عشقاتونو #تگ کنید😍🇮🇷🇮🇷😍دوستای با #انرژیتونم #تگ کنید😁😄😄🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏🙏🙏 #بترکونید😍🇮🇷ب عشق #تموم عاشقا و تقدیم ب #قلبای پاکتون😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷😘.دورتون بگردم ک❤️🇮🇷😍😍 فقط تا میتونید #تگ کنید😍😍🇮🇷 من کلا تموم #انرژیم ب عشق شماهاس دیونتونم ک کیا مثل من موافقن ک دنیا دوزه لبخند بزنیم😁 😍🙏😁💋💋 بیخیال غم..مرسی از خدا ک همیشه پشتم بوده🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏 تا میتونیم بخندیم خنده قشنگتره یاعلی🇮🇷🇮🇷 #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علی فیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علی فیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #برج_میلاد_شهاب مظفری_گوگوش_هایده_شادمهر_ابی_داریوش_کنسرت_اجرا_شادی_خنده_بمب_انرژی}}} #اجرارو به اشتراک بگذارین #دوستاتون رو تگ کنید #ممنون از حمایتتون #پیج رو فالو کنید #گیتار #اواز #موزیک #دیسلاو #پاپ #کلاسیک #ملودی #علی فیروزی #عاشقتونم🌹🎸 فالوکنید👆👆👆👆👆👆👆
سلاممممم زندگیااااا😺امیداورم هرجا هستین حالتون #توپ باشه🇮🇷🤓😍😍😍🤩😝 اینم یه #اجرای پر #انرژی دگ😍 #جهته #روحیه دادن ب شما #عشقای دل😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷💋🎤🎸🎹کیا #عاشقن؟؟ #عشقاتونو #تگ کنید😍🇮🇷🇮🇷😍دوستای با #انرژیتونم #تگ کنید😁😄😄🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏🙏🙏 #بترکونید😍🇮🇷ب عشق #تموم عاشقا و تقدیم ب #قلبای پاکتون😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷😘.دورتون بگردم ک❤️🇮🇷😍😍 فقط تا میتونید #تگ کنید😍😍🇮🇷 من کلا تموم #انرژیم ب عشق شماهاس دیونتونم ک کیا مثل من موافقن ک دنیا دوزه لبخند بزنیم😁 😍🙏😁💋💋 بیخیال غم..مرسی از خدا ک همیشه پشتم بوده🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏 تا میتونیم بخندیم خنده قشنگتره یاعلی🇮🇷🇮🇷 #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علی فیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علی فیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #برج_میلاد_شهاب مظفری_گوگوش_هایده_شادمهر_ابی_داریوش_کنسرت_اجرا_شادی_خنده_بمب_انرژی}}} #اجرارو به اشتراک بگذارین #دوستاتون رو تگ کنید #ممنون از حمایتتون #پیج رو فالو کنید #گیتار #اواز #موزیک #دیسلاو #پاپ #کلاسیک #ملودی #علی فیروزی #عاشقتونم🌹🎸 فالوکنید👆👆👆👆👆👆👆
سرم را نه ظلم می تواند پایین بیاورد نه مرگ ، نه ترس ، سرم فقط برای بوسیدن دست های تو پایین میاید کمرم را هیچ سختی و مشکلاتی نمی‌تواند خم کند کمرم فقط برای بوسیدن پاهایت خم میشود 💓💓💓❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👑👑👑 #همه_زندگیم #مادرم #عمرم #نفسم #ارامشم #غرورم #انرژیم #سلامتی_همه_مادرا #ارامش_روح_همه_مادران_اسیر_خاک
سلاممممم زندگیااااا😺امیداورم هرجا هستین حالتون #توپ باشه🇮🇷🤓😍😍😍🤩😝 اینم یه #اجرای پر #انرژی دگ😍 #جهته #روحیه دادن ب شما #عشقای دل😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷💋🎤🎸🎹کیا #عاشقن؟؟ #عشقاتونو #تگ کنید😍🇮🇷🇮🇷😍دوستای با #انرژیتونم #تگ کنید😁😄😄🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏🙏🙏 #بترکونید😍🇮🇷ب عشق #تموم عاشقا و تقدیم ب #قلبای پاکتون😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷😘.دورتون بگردم ک❤️🇮🇷😍😍 فقط تا میتونید #تگ کنید😍😍🇮🇷 من کلا تموم #انرژیم ب عشق شماهاس دیونتونم ک کیا مثل من موافقن ک دنیا دوزه لبخند بزنیم😁 😍🙏😁💋💋 بیخیال غم..مرسی از خدا ک همیشه پشتم بوده🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏 تا میتونیم بخندیم خنده قشنگتره یاعلی🇮🇷🇮🇷 #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علی فیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علی فیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #برج_میلاد_شهاب مظفری_گوگوش_هایده_شادمهر_ابی_داریوش_کنسرت_اجرا_شادی_خنده_بمب_انرژی}}} #اجرارو به اشتراک بگذارین #دوستاتون رو تگ کنید #ممنون از حمایتتون #پیج رو فالو کنید #گیتار #اواز #موزیک #دیسلاو #پاپ #کلاسیک #ملودی #علی فیروزی #عاشقتونم🌹🎸 فالوکنید👆👆👆👆👆👆👆
سلاممممم زندگیااااا😺امیداورم هرجا هستین حالتون #توپ باشه🇮🇷🤓😍😍😍🤩😝 اینم یه #اجرای پر #انرژی دگ😍 #جهته #روحیه دادن ب شما #عشقای دل😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷💋🎤🎸🎹کیا #عاشقن؟؟ #عشقاتونو #تگ کنید😍🇮🇷🇮🇷😍دوستای با #انرژیتونم #تگ کنید😁😄😄🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏🙏🙏 #بترکونید😍🇮🇷ب عشق #تموم عاشقا و تقدیم ب #قلبای پاکتون😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷😘.دورتون بگردم ک❤️🇮🇷😍😍 فقط تا میتونید #تگ کنید😍😍🇮🇷 من کلا تموم #انرژیم ب عشق شماهاس دیونتونم ک کیا مثل من موافقن ک دنیا دوزه لبخند بزنیم😁 😍🙏😁💋💋 بیخیال غم..مرسی از خدا ک همیشه پشتم بوده🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏 تا میتونیم بخندیم خنده قشنگتره یاعلی🇮🇷🇮🇷 #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علی فیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_علی فیروزی_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #برج_میلاد_شهاب مظفری_گوگوش_هایده_شادمهر_ابی_داریوش_کنسرت_اجرا_شادی_خنده_بمب_انرژی}}} #اجرارو به اشتراک بگذارین #دوستاتون رو تگ کنید #ممنون از حمایتتون #پیج رو فالو کنید #گیتار #اواز #موزیک #دیسلاو #پاپ #کلاسیک #ملودی #علی فیروزی #عاشقتونم🌹🎸 فالوکنید👆👆👆👆👆👆👆
سلامم و صد سلام 🙋‍♀️🙋‍♀️ . امروز از اون روزاس که #انرژیم زیر منفی هزاره 🤦‍♀️ . گل #پسر از ساعت ۳ پاشد و تا ۶ بیدار بودو #بازی میخواست 😈😈 . و من شاید کلا ۲ ساعت دیشب خوابیدم و از #صبح بدجوری بد خلق شدم دیگه دیدم نمیشه و باید یه کاری بکنم و پاشدم افتادم به جون باکس #لوازم_آرایش و گفتم یه پاکسازی کنیمو تاریخ مصرف گذشته و هرچی تموم شده بندازیم دور و وقتی ریختمشون تازه فهمیدم چقدر زیاده و حال ندارم 😂😂 . ولی دیگه باید تموم شه و همش میگم من میتونم 💪💪 . شما هم اگه این پست رو دیدید پاشید و برید سراغ لوازم آرایشاتون هرچی تاریخ مصرف گذشته و ته مونده و دو ساله حتی یه ذره هم استفاده نکردید بریزید بیرون بعد ببینید چه حس خوبی میاد سراغتون 🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️ . کیا این کارو کردن؟ حس خوب اومد یا نه؟؟؟ . . #روزتون_زیبا . ۱۷/۷/۱۳۹۷ . #میکاپ #میکاپ_عروس #میکاپ_عروسی #میکاپ_چشم #میکاپ_آرتیست #میکاپ_ارتیست #میکاپ_حرفه_ای #میکاپ_صورت #میکاپ_لایت #میکاپ_حرفه #میکاپ_تخصصی #میکاپ_چشم_گریم_عروس_کلیه_خدمات_زیبایی #میکاپ_خاص #میکاپ_ارتیست_عروس #میکآپ #بنفیت #پرایمر #فیس_براش #ماسک_صورت #ریمل #ریمل_ابرو #ریمل_حجم_دهنده #ریمل_چشم #ریمل_ضدآب
👍👍👍👍یه کار #خفن از یه تیمه خفن👍👍👍👍 ❤❤خوشحالم که تو این کار #انرژیم و تو ویدیو هم انگشتام روی #پیانو 😁 حضور دارند❤❤ 😍😍گوش کنید و لذت ببرید😍😍 ❤❤ ❤❤ 🙏🙏خدای حسینم نگه دارتون🙏🙏 #آهنگ #جدید #ملانی #مجید_ادیب #روانی #خواننده #آرش #آرش_لرد #آرش_لرد_موزیک
از صفحه تقدیم به تمام زنان و مادران سرزمینمان 💁😊💗 . . سرم را نه ظلم می تواند پایین بیاورد نه مرگ ، نه ترس ، سرم فقط برای بوسیدن دست های تو پایین میاید کمرم را هیچ سختی و مشکلاتی نمی‌تواند خم کند کمرم فقط برای بوسیدن پاهایت خم میشود 💓💓💓❤ پیج مارو فالو کنید.🌼🌼🌼 👇👇👇 خواننده» لیلا اصفهانی( جان مار) #طبیعت #آژانس #آژانس_هواپیمایی #تور #توریسم # #مازندران #مازندران # #همه_زندگیم #مادرم #عمرم #نفسم #ارامشم #غرورم #انرژیم #سلامتی_همه_مادرا #ارامش_روح_همه_مادران_اسیر_خاک
سرم را نه ظلم می تواند پایین بیاورد نه مرگ ، نه ترس ، سرم فقط برای بوسیدن دست های تو پایین میاید کمرم را هیچ سختی و مشکلاتی نمی‌تواند خم کند. کمرم فقط برای بوسیدن پاهایت خم میشود ❤️❤️مادر❤️❤️ 👑👑👑 #همه_زندگیم #مادرم #عمرم #نفسم #ارامشم #غرورم #انرژیم #سلامتی_همه_مادرا #ارامش_روح_همه_مادران_اسیر_خاک خواننده» لیلا اصفهانی
سرم را نه ظلم می تواند پایین بیاورد نه مرگ ، نه ترس ، سرم فقط برای بوسیدن دست های تو پایین میاید کمرم را هیچ سختی و مشکلاتی نمی‌تواند خم کند کمرم فقط برای بوسیدن پاهایت خم میشود 💓💓💓❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👑👑👑 #همه_زندگیم #مادرم #عمرم #نفسم #ارامشم #غرورم #انرژیم #سلامتی_همه_مادرا #ارامش_روح_همه_مادران_اسیر_خاک خواننده» لیلا اصفهانی( جان مار) اینجا خانه پدریمه و هدف منو مادرم از ساخت این ویدیو کوتاه این بود ک کلی حس خوب بهتون انتقال بدیم و ممنونم از مادرم ک هیچ وقت تنهام نزاشت و همیشه حمایتم کرد
#اخه_قربون_اون_ناز_نگات_برم 😍😻🙌 سلاممممم عزیزاااای دلم😺امیداورم هرجا هستین حالتون #توپ باشه🇮🇷🤓😍😍😍🤩😝 اینم یه #اجرای پر #انرژی دگ😍 #جهته #روحیه دادن ب شما #عشقای دل😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷😍دوستای با #انرژیتونم #تگ کنید😁😄😄🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏🙏🙏 #بترکونید😍🇮🇷ب عشق #تموم عاشقا و تقدیم ب #قلبای پاکتون😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷😘.دورتون بگردم ک❤️🇮🇷😍😍 فقط تا میتونید #تگ کنید😍😍🇮🇷 من کلا تموم #انرژیم ب عشق شماهاس بیخیال غم..مرسی از خدا ک همیشه پشتم بوده🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏 تا میتونیم بخندیم خنده قشنگتره یاعلی🇮🇷🇮🇷 #اجرای_زیبا_اخه_قربون_اون_اون_نازنگات_برم_از_سلطان_پاپ_آرشا_رادین_محسن_ابراهیم_زاده_سامان_سحریان_امید_نصیر_بمب_انرژی #اجرای_زیبا_اخه_قربون_اون_اون_نازنگات_برم_از_سلطان_پاپ_آرشا_رادین_محسن_ابراهیم_زاده_سامان_سحریان_امید_نصیر_بمب_انرژی #امید_نصیر_عشق_سامان_سحریان_ساسی_کنسرت_اجرا_شادی_خنده_بمب_انرژی
#عاشق_شدن_راه_باصفایی_داره 😍😻🙌 سلاممممم عزیزاااای دلم😺امیداورم هرجا هستین حالتون #توپ باشه🇮🇷🤓😍😍😍🤩😝 اینم یه #اجرای پر #انرژی دگ😍 #جهته #روحیه دادن ب شما #عشقای دل😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷😍دوستای با #انرژیتونم #تگ کنید😁😄😄🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏🙏🙏 #بترکونید😍🇮🇷ب عشق #تموم عاشقا و تقدیم ب #قلبای پاکتون😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷😘.دورتون بگردم ک❤️🇮🇷😍😍 فقط تا میتونید #تگ کنید😍😍🇮🇷 من کلا تموم #انرژیم ب عشق شماهاس بیخیال غم..مرسی از خدا ک همیشه پشتم بوده🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏 تا میتونیم بخندیم خنده قشنگتره یاعلی🇮🇷🇮🇷 #اجرای_زیبا_عاشق_شدن_از_سلطان_پاپ_محسن_ابراهیم_زاده_سامان_سحریان_امید_نصیر_بمب_انرژی #اجرای_زیبا_عاشق_شدن_از_سلطان_پاپ_محسن_ابراهیم_زاده_سامان_سحریان_امید_نصیر_بمب_انرژی #امید_نصیر_عشق_سامان_سحریان_ساسی_کنسرت_اجرا_شادی_خنده_بمب_انرژی
#ای_جونم_چه_پسری 😍😻🙌 سلاممممم عزیزاااای دلم😺امیداورم هرجا هستین حالتون #توپ باشه🇮🇷🤓😍😍😍🤩😝 اینم یه #اجرای پر #انرژی دگ😍 #جهته #روحیه دادن ب شما #عشقای دل😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷😍دوستای با #انرژیتونم #تگ کنید😁😄😄🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏🙏🙏 #بترکونید😍🇮🇷ب عشق #تموم عاشقا و تقدیم ب #قلبای پاکتون😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷😘.دورتون بگردم ک❤️🇮🇷😍😍 فقط تا میتونید #تگ کنید😍😍🇮🇷 من کلا تموم #انرژیم ب عشق شماهاس بیخیال غم..مرسی از خدا ک همیشه پشتم بوده🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏 تا میتونیم بخندیم خنده قشنگتره یاعلی🇮🇷🇮🇷 #اجرای_شاد_ای_جونم_چه_پسری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_سامان_سحریان_امید_نصیر_بمب_انرژی #اجرای_شاد_ای_جونم_چه_پسری_امید_نصیر_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_سامان_سحریان_ساسی_بمب_انرژی #امید_نصیر_عشق_سامان_سحریان_ساسی_کنسرت_اجرا_شادی_خنده_بمب_انرژی
#توباشی_من_رو_هوام😍😻🙌 سلاممممم زندگیااااا😺امیداورم هرجا هستین حالتون #توپ باشه🇮🇷🤓😍😍😍🤩😝 اینم یه #اجرای پر #انرژی دگ😍 #جهته #روحیه دادن ب شما #عشقای دل😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷💋🎤🎸🎹کیا #عاشقن؟؟ #عشقاتونو #تگ کنید😍🇮🇷🇮🇷😍دوستای با #انرژیتونم #تگ کنید😁😄😄🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏🙏🙏 #بترکونید😍🇮🇷ب عشق #تموم عاشقا و تقدیم ب #قلبای پاکتون😍🇮🇷🇮🇷🇮🇷😘.دورتون بگردم ک❤️🇮🇷😍😍 فقط تا میتونید #تگ کنید😍😍🇮🇷 من کلا تموم #انرژیم ب عشق شماهاس دیونتونم ک کیا مثل من موافقن ک دنیا دوزه لبخند بزنیم😁 😍🙏😁💋💋 بیخیال غم..مرسی از خدا ک همیشه پشتم بوده🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏 تا میتونیم بخندیم خنده قشنگتره یاعلی🇮🇷🇮🇷 #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_سامان_سحریان_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #اجرای_شاد_احساسی_دلمون_رفت_شهاب_مظفری_علی_یاسینی_محسن_ابراهیم_زاده_سامان_سحریان_بمب_انرژی_خواننده_گیتاریست #برج_میلاد_شهاب_مظفری_سامان_سحریان_کنسرت_اجرا_شادی_خنده_بمب_انرژی
_ #ایران_لرستان_پل_کشکان_لرنشین_سرزمین_مهندسین_اولیه_دنیا_پلها_جادههای_باستانی "چند روز به دلیل نابسامانی های کشور پست نزاشتم. هیچ وقت از #تلاش در زندگیم خسته نشدم و نمیشم. نان حلال درآوردن سخترین کاره که هر کسی نمیتونه و گرنه خلاف رو هر کسی میتونه انجام بده. بعضی وقتها یه سری #اتفاقات باعث تعلل در #کار و #زندگی میشه اما این اتفاقات در زندگی من مانند فنر عمل میکنن و #انرژیم چند برابر میشه. اگر ما #انسانها مانند #لگوهای #اسباب_بازی #آرتا هم😍 باشیم تو این #دنیا یه وظیفه ای داریم که باید درست انجامش بدیم_ خارج از بحث بودن یا نبودن #آخرت اگر بخوایم به وظیفه لگویی خودمون درست عمل کنیم باید به وجود یک نفر که ما رو سر جامون قرار داده اعتقاد داشته باشیم حتی برای سوگند یاد کردن یا درست #زندگی کردن اما اگر این #دنیا سیاهیه بدون شک دنیای آخرت هم یک سیاهی هستش که همه جا تاریکه و ما فقط در سیاهی سیر میکنیم و یه احساس تو در تویی داریم که یه سری چیزها رو به صورت مبهم متوجه میشیم و یه حس خوب اما بد به ما میده #تحلیل خودمه چون تجربش کردم پر انرژی به وظیفه خودم که درست زندگی کردنه ادامه میدم۰
عشق داداشی تولدت مبارک ایشالا ۱۲۰ساله بشی و تو زندگیت موفق باشی مهندس من #انرژیم 👬💎💪🎁🎉🎁🎉🎊🎉🎁🎊
سلااااااام فداتون بشم🌷🙈🇮🇷 یه #اجرای پر #انرژژژژی دیگه #کناره #مادرم🇮🇷😍😍🧕🧕 #مرسی #ازش ک همیشه باعث شده #انرژیم بالا باشه😇😅😘☺️☺️🤩🤩هرچی برات بخونم کمه🌸🌸🌸 ب #عشق تمومه #مادرای ایران زمین #خوندم😘💖🇮🇷🇮🇷 #مادر یه #گنج #گران #بهاس اونایی ک دارن قدر دان باشن🧕🧕🇮🇷🌺🌸 من #خاک پای #تموم مادرام مادر خودمم ک زندگیمه ☺️❤️❤️❤️💝💝💝💝 #ماماناتونو #تگ کنید #ایشالله ک تونسته باشم با انرژی خنده رو لباتون بیارم.😍🎤🎤🎧 عشقای دلم #کانالمم یادتون نره #جویین بدید😍 #اشتراک بذارید دوسداشتید همراه با #آییدی و منبع من عاشقتونم یاعلی #مادر_گنج_گران_بها #مادرا 💝💝 شعرو ملودی از خودم تقدیم ب همه مادرا🧕🤵🌺 سامان_سحریان دوستان #عزیزم #اشتراک #خواستین بزارین لطفاااا #آییدی #بنده هم #تگ کنید🌺🌺🌺
من جای گشت ارشاد بودم تورو از شهر جمعت میکردم.... آخه خنده تو خود #خدا رو هم گم راه میکنه لا مذهب............. تو داری گلا رو میفروشی یا اونا تورو ؟ . به چی میخندی حالا؟؟؟؟؟ . .خیلی زوم کردم رو چهره ات.. لبخندت واقعیه...مونالیزایی نیست که صد جور بشه تفسیرش کرد...... . . جدا به چی میخندی؟ به روزگار مضحک؟ نه اگه این بود به عکاس میگفتی ولمون کن بابا عکس نگیر.........‌................. پس به چی؟؟؟؟؟؟ .ولش کن...درکت نمیکنم....بارون اومده.تاکسی نیست تو خیابون....پیاده اومدم تا اینجا خسته شدم....میرم از سوپری هایپ‌ بخرم #انرژیم کم شده... . . ‌ ‌. .برگشتم لطفا نباش......بذار راحت بگم دنیا جای بدیه....امثال تو کارو خراب میکنن..‌............ . #انرژی تو کاسبی خیلی هارو به هم میزنه......مگه خودت کاسب نیستی؟مگه نمیگن کاسب دوست خداست.......راستی تو #خدا رو دوست داری؟ ... . .
سلاممممم فدااتون بشم🇮🇷🎸🌹
#اجرای پر #انرژی دیگه  #کنارم #مادرم🌹😍 #مرسی #ازش ک همیشه باعث شده #انرژیم بالا باشه❤️❤️هرچی برات بخونم کمه🌹🌹🌹 #ب عشق تموم #مادرای ایران زمین #خوندم😻😻😻🇮🇷🇮🇷من #هاک پای #تموم مادرام
مادر خودمم که زندگیمه😍😘😘
#ماماناتون #تگ کنید #ایشالله که تونسته باشم با انرژی خنده رو لباتون بیارم🎤🎤🎤🎤🎧
#اشتراک بذارید دوسداشتید همراه با #آیید و منبع من عاشقتونم
یا علی
#مادر_گنج_گران_بها
#مادرا😍❤️💜🌹
#دوستان # عزیز #اشتراک #خواستین بزارید #آییدی #بنده هم #تگ کنید🌹🌹🌹🌹💝💝💖💝💝
سلاممممم فدااتون بشم🇮🇷🎸🌹 #اجرای پر #انرژی دیگه #کنارم #مادرم🌹😍 #مرسی #ازش ک همیشه باعث شده #انرژیم بالا باشه❤️❤️هرچی برات بخونم کمه🌹🌹🌹 عشق تموم #مادرای ایران زمین #خوندم😻😻😻🇮🇷🇮🇷من #هاک پای #تموم مادرام مادر خودمم که زندگیمه😍😘😘 #ماماناتون #تگ کنید #ایشالله که تونسته باشم با انرژی خنده رو لباتون بیارم🎤🎤🎤🎤🎧 #اشتراک بذارید دوسداشتید همراه با #آیید و منبع من عاشقتونم یا علی #مادر_گنج_گران_بها #مادرا😍❤️💜🌹 #دوستان عزیز #اشتراک #خواستین بزارید #آییدی #بنده هم #تگ کنید🌹🌹🌹🌹💝💝💖💝💝
سلااااااام فداتون بشم🌷🙈🇮🇷 یه #اجرای پر #انرژژژژی دیگه #کناره #مادرم🇮🇷😍😍🧕🧕 #مرسی #ازش ک همیشه باعث شده #انرژیم بالا باشه😇😅😘☺️☺️🤩🤩هرچی برات بخونم کمه🌸🌸🌸 ب #عشق تمومه #مادرای ایران زمین #خوندم😘💖🇮🇷🇮🇷 #مادر یه #گنج #گران #بهاس اونایی ک دارن قدر دان باشن🧕🧕🇮🇷🌺🌸 من #خاک پای #تموم مادرام مادر خودمم ک زندگیمه ☺️❤️❤️❤️💝💝💝💝 #ماماناتونو #تگ کنید #ایشالله ک تونسته باشم با انرژی خنده رو لباتون بیارم.😍🎤🎤🎧 عشقای دلم #کانالمم یادتون نره #جویین بدید😍 #اشتراک بذارید دوسداشتید همراه با #آییدی و منبع من عاشقتونم یاعلی #مادر_گنج_گران_بها #مادرا 💝💝 شعرو ملودی از خودم تقدیم ب همه مادرا🧕🤵🌺 سامان_سحریان دوستان #عزیزم #اشتراک #خواستین بزارین لطفاااا #آییدی #بنده هم #تگ کنید🌺🌺🌺
حرفی واسه گفتن ندارم😂😂😂😂
بعضی رفیقا هستن توقلبن دوست داشتنین و مث داداشمونن...
بعضی رفیقا هستن توقلبن دوست داشتنین و مث داداشمونن...
هر #لحظه تو #زندگی دارم #درس میگیرم ، چند روز پیش #پسرم درس بزرگی بهم داد ، گفت فقط #سعی نکن #انجام ش بده !!!دیشب از یکی از #دوستای پر #انرژیم یه درس دیگه گرفتم ،من دارم تلاش میکنم برای اینکه مثلا #یکصدمیلیون تومن پول بدست بیارم #میزان #تلاش روزانه م دقیقا طوری که هرکس منو ببینه ، میگه #قطعا این #فرد همین قدر #درآمد داره پس من به اندازه #آرزوم #تلاش میکنم ،ولی #ذهنم فقط داره به سه چهار میلیون برای این #ماه وماه های بعدتوجه میکنه یعنی اگر همین الان من سه چهار میلیون داشته باشم ذهنم تامین میشه و در واقع اصلا #باور نداره که تلاش من چقدر #ارزش و #توان ایجاد #فرصت #پول درآوردن داره ، نتیجه ش میشه همون ماهی سه چهار میلیون ، پس اول #ذهنتون رو آماده کنید ، تلاش کنید به اندازه #رویاتون و #درونتون خواهش و درخواست همون میزان دریافت از رویاتون رو داشته باشه و همیشه سرشار از توقع و تلاش باشید. حرف آخر #شاکر باشید ولی #قانع نباشید . باخودمون صادق باشیم ! ذهنمون چی میخواد #چقدر تلاش میکنیم #آماده دریافت حاصل تلاشمون هستیم ??? #داوود_شکرگزار پ.ن:برای موفقیت فردا دیره ، همین امروز موفق شو.
#اردیبهشتیم #🐉 #🐂 #👽 #کانون کلی #انرژیم #🌪 یه قلی بهت میدم اگه یک ساعت با من باشی اکسیژنت میشم #☣️ تا اینجاش که بودی منم باشه هستم #🌀 #♻️ گنده #پابرجا مثل سایز کفشم #♉
من وقت خواااابمه دیگه،باید الان بخوابم که #صبح ،ساعت۶ مامانمو بیدار کنم که منو #ناز کنه،منم براش #خرخر کنم،ساعت ۸هم قراره بدوبدو کنم و #انرژیم رو ۱۰۰۰ بره😻😻😻😻
بعد از چند روووووز نا امیدی و بی حوصلگی امشب همین الان یه دوست که باید بهترین دوست دونست یه روزنه #امید بهم داد که به اون آرزویی که همیشه بفکرشی میرسی . الان من فووووووووول #انرژیم چون میدونم برمیگرده #امید #دوست #کمک #هدف #زندگی #خبر_خوش
. افسانه ها میگن : وقتی شب خوابت نمیبره بخاطر اینه که تو ، تو رویای یه نفرِ دیگه بیداری!🐥 . پ. ن: قضاوت افسانه ها با خودتون 😐 . پ. ن: ب هر حال افسانه این نکته رو واسه افزایش اعتماد ب نفس اونایی گفته ک شبا خواب نمیرن 😐خوشحال باشید 😂 . . . . #افسانه_ها_قند_میخورد😐 #افسانه_چیز_میجود😑 #قصه_دستها #بگو_کی_کجا_باشم #بهار #پاییز #لبخند #سبز
. امشب تولدِ یه گلزاریِ🎉 یه دوست خوب💕 یه منبع انرژی👑 یه سپیده😙 کسی که من تا حالا ندیدمش ولی وقتی باهاش حرف می زنم یه آرامش خاصی میگیرم😌 انقد خوبه این بشر که نمی دونم دربارش چی بگم🌸 #سپیده_جونم، #عزیزم، #بهترینم، #منبع_آرامشم، #انرژیم، #بهترین_سپیده_دنیااا، #دوست_جونیم، #یکی_از_بهترین_اتفاقای_زندگیم...🍃 تولدت کلی هپی مپی💜🌟 خیلی خوبه که دارمت👭🌏 #مرسی_که_هستی🙆 . امیدوارم یه روز ببینمت🙈❤ . . کلا آذر ماهیا بسی خوبن😌💋 . پ.ن: چقد خوبه که با طرفدار شدن استار یه خونواده جدید پیدا کردم😍❤ . ✅ . ✅ . _↩ 🌟 #🎬 #🏂 #🎤 _💪 #🙈 ❤ 💫 ∞♥ _✌💙
ای خداااااا انرژیییییی میگیرمم ازش ای جانممممم😻 خددددداااا😙خددااا جییییغ🙈❤ عجب انرژی گرفتمااااااا😻😻 پ ن۱:عکسارو ورق بزنیددد لطفا^_^😻 پ ن۲:ببین چفد خوبه این بشر قسمت🙈❤ کوتاهیی از کامنتاروو نگا انگار همه💋💘 عینه من انرژی گرفتن😻🙈❤💙 #انرژیم #رضاگلزار #رضاگلزار #رضا_گلزار #محمدرضاگلزار #محمد_رضا_گلزار
| شاید فقط ۲۵ درصد از باتریم مونده. بدنم هنوز با سرما کنار نیومده، ‏ رو‌ روشن کردم، تا جایی که می تونم #انرژیم رو‌ ذخیره کنم. تنها چیزی که کمک می‌کنه استراحت نیست، تمام کردن کار‌های ناتموم و‌ نشستن توی آفتابه.
دارم حاضر میشم واسه حضور روی #فرش_قرمز جایی که #جایگاه ماست... . . . ' جاتون خالی بود ...
پسرم دنیا بزرگه ولی تو یه دل بزرگتر از دنیا داری عزیزم با این چشای مهربون تو دل هر کی که خوبه جا داری پسرم دنیا بزرگه ولی من تورو هر جایی که باشی میبینم برات از قشنگترین باغ زمین گلای مهربونی رو می چینم پسرم خدای مهربون ما بچه های خوب و خیلی دوست داره وقتی که از آسمون بارون میاد براشون خوابای رنگی میاره وقتی تو تو خواب میخندی یه فرشته داره نازت میکنه یه فرشته که شبیه خودته خودشو محرم رازت میکنه پسرم دنیای پاک بچگی از تموم زندگی قشنگ تره مهوبون باش و به مردم خوبی کن حرفای فرشته ها یادت نره!!! آران #اکسیژن من #انرژیم☺
#انرژیم آزاد شه کل کاعناتو میگاد ..
#انرژیم آزاد شه کل کاعناتو میگاد ..
بیمار خنده های توام بیشتر بخند..💜 سوپر استار مهربونو خوشتیپم مهربونممم همه زندگیم همه کسم دلخوشیممم مهریون تریننممم خوشتیپممممم دوست دارمم پوریاااا واییی کارای خ ب تو راهه مث اینکه 😻😻😻 داداش عماد مهربونمممم با سعید عبدالههی دوستداشتنی #پوریا #عماد #سعید #خنده #پوریا طوری #پوریا عشقم همه کسم #زندگیممممم #فداتشمممممممممممممممممم😻😻😻😻❤❤❤❤❤❤ #انرژیم #پوریاست #هوادارتممم #😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻
#همیشه فکر می کردم هر کسی که وارد زندگیم می شود باید برای همیشه بماند...
شاید برای همین بود که هیچوقت از آدم های زندگیم ناراحت نمی شدم و سعی می کردم برایشان #سنگ_تمام بگذارم...
فکر می کردم آن ها را باید به هر قیمتی نگه دارم...
حتی به #قیمت اینکه بیشتر #وقتم را برایشان بگذارم و #انرژیم را خرجشان کنم ... بارها و بارها اتفاق می افتاد که از رفتارهایشان از حرف هایشان از فکرهایشان می رنجیدم ولی #سکوت می کردم تا آن ها را در زندگیم حفظ کنم... هر چه می گذشت بیشتر از کسی که می خواستم باشم #فاصله می گرفتم...حتی اگر مقصر نبودم خودم را محکوم می کردم تا در ذهنم تیره نشوند ... آنقدر مثل آن ها فکر کردم که دیگر چیزی از خودم باقی نماند...کاملا تغییر کرده بودم...اما این تغییر را تحمل می کردم ...
#تفاوت_ها و اشتباهاتشان را می دیدم و خودم را توجیه می کردم...ناراحتی هایم را #پنهان می کردم و با خودم می گفتم باید در زندگی ام بمانند..
اما همیشه اینطور است که هر #تحملی یک روز تمام می شود...
یک روز چشم هایم را باز کردم و دیدم دیگر خودم نیستم...
آن روز بود که فهمیدم  آدم ها را نباید به هر قیمتی نگه داشت...همه برای ماندن نمی آیند ؛آدمی که می ماند جنسش با دیگران فرق دارد...برای ماندنش مجبور نمی شوی خودت را تغییر دهی... فهمیدم برای نگه داشتن آدم ها نباید خودت را زیر پا له کنی... آدم ها باید با #دلشان بمانند نه با جسمشان... #حسین_حائریان

#آدم #آدمیت #ربات#تغییر#اجباری#وقت#لحظات#عمر#گذشت#شروع#جدید#انرژی#شادی#خوب#خوبی#فراموشی#delete
#همیشه فکر می کردم هر کسی که وارد زندگیم می شود باید برای همیشه بماند... شاید برای همین بود که هیچوقت از آدم های زندگیم ناراحت نمی شدم و سعی می کردم برایشان #سنگ_تمام بگذارم... فکر می کردم آن ها را باید به هر قیمتی نگه دارم... حتی به #قیمت اینکه بیشتر #وقتم را برایشان بگذارم و #انرژیم را خرجشان کنم ... بارها و بارها اتفاق می افتاد که از رفتارهایشان از حرف هایشان از فکرهایشان می رنجیدم ولی #سکوت می کردم تا آن ها را در زندگیم حفظ کنم... هر چه می گذشت بیشتر از کسی که می خواستم باشم #فاصله می گرفتم...حتی اگر مقصر نبودم خودم را محکوم می کردم تا در ذهنم تیره نشوند ... آنقدر مثل آن ها فکر کردم که دیگر چیزی از خودم باقی نماند...کاملا تغییر کرده بودم...اما این تغییر را تحمل می کردم ... #تفاوت_ها و اشتباهاتشان را می دیدم و خودم را توجیه می کردم...ناراحتی هایم را #پنهان می کردم و با خودم می گفتم باید در زندگی ام بمانند.. اما همیشه اینطور است که هر #تحملی یک روز تمام می شود... یک روز چشم هایم را باز کردم و دیدم دیگر خودم نیستم... آن روز بود که فهمیدم آدم ها را نباید به هر قیمتی نگه داشت...همه برای ماندن نمی آیند ؛آدمی که می ماند جنسش با دیگران فرق دارد...برای ماندنش مجبور نمی شوی خودت را تغییر دهی... فهمیدم برای نگه داشتن آدم ها نباید خودت را زیر پا له کنی... آدم ها باید با #دلشان بمانند نه با جسمشان... #حسین_حائریان #آدم #آدمیت #ربات #تغییر #اجباری #وقت #لحظات #عمر #گذشت #شروع #جدید #انرژی #شادی #خوب #خوبی #فراموشی
همیشه فکر می کردم هر کسی که وارد #زندگیم می شود باید برای همیشه بماند... شاید برای همین بود که هیچوقت از آدم های زندگیم #ناراحت نمی شدم و سعی می کردم برایشان سنگ تمام بگذارم... فکر می کردم آن ها را باید به هر قیمتی نگه دارم... حتی به قیمت اینکه بیشتر وقتم را برایشان بگذارم و #انرژیم را خرجشان کنم ... بارها و بارها اتفاق می افتاد که از رفتارهایشان از حرف هایشان از فکرهایشان می رنجیدم ولی #سکوت می کردم تا آن ها را در زندگیم حفظ کنم... هر چه می گذشت بیشتر از کسی که می خواستم باشم #فاصله می گرفتم...حتی اگر مقصر نبودم خودم را محکوم می کردم تا در ذهنم تیره نشوند ... آنقدر مثل آن ها فکر کردم که دیگر چیزی از خودم باقی نماند...کاملا تغییر کرده بودم...اما این #تغییر را تحمل می کردم ... تفاوت ها و اشتباهاتشان را می دیدم و خودم را توجیه می کردم...ناراحتی هایم را پنهان می کردم و با خودم می گفتم باید در زندگی ام بمانند.. اما همیشه اینطور است که هر تحملی یک روز تمام می شود... یک روز چشم هایم را باز کردم و دیدم حالا نه کسی را برای خودم نگه داشته ام؛ نه دیگر خودم هستم... آن روز بود که فهمیدم آدم ها را نباید به هر قیمتی نگه داشت...همه برای ماندن نمی آیند ؛آدمی که می ماند جنسش با دیگران فرق دارد...برای ماندنش مجبور نمی شوی خودت را تغییر دهی... فهمیدم برای نگه داشتن آدم ها نباید خودت را زیر #پا له کنی... آدم ها باید با #دلشان بمانند نه با #جسمشان... #حسین_حائریان #آشیانه #زندگی_شیرین #تنها
اصلاروزی ک
اصلاروزی ک "استقلال بازی داره" " #انرژیم"دوبرابرمیشه"" 😻😻😻💪 دیگه امروزکه #عشق-جان😻هم کاپیتانه"😻 #دیگه نگم براتون......😇😇😇😻😻😻 #امیــد_ابراهیمی_استقلال💙✌ #امیــد_ابراهیمی_بهترینی 😻💪 #به امیدگل زنی کاپیتانمون😻✌💪 #به امیدبردشیرین"😻✌💪
#بابلسر در كنار همسفر بسیار خوب و پر #انرژیم آقای #دكتر لك... #سایمون #خودمون #ساحل #دریا _
امروز بسکتبال #انرژیم تخلیه شد😑🙁
((( خدا با من است))) خدایا حالم اصلا خوب نیست... چرا چند روز اینجوریم؟ :-( هیچوقت انقدر تاحالا فازم منفی کم انرژی نبودم :-( خدا تو که همیشه صدامو میشنوی... #انرژیم#منفی#آتیش
((( خدا با من است))) خدایا حالم اصلا خوب نیست... چرا چند روز اینجوریم؟ :-( هیچوقت انقدر تاحالا فازم منفی کم انرژی نبودم :-( خدا تو که همیشه صدامو میشنوی... #انرژیم #منفی #آتیش
چشم برندار ازم میپاشه زندگیم . . . خب تو که دیونه کردی منو دیشب... 🎶🎵♩🎙🎤🎹 .
#علی_جان و بنده...دور رو بره خیابون ولیعصر بودیم.... دقیقا یادم نمیاد...بعد از ظهر حدود ساعت شش و نیم هفت بود... اون روز یه روزی بود که #انرژیم فول بود... یه اتفاقی برام افتاد که هر دومون #شارژ شدیم چون به کمکه هم حلش کردیم... دست خودم و خودش نیست #دوست_داریم همو... کاریشم نمیشه کرد😊 #دوستی_من_و_علی #علی_و_من #دوستی_های_پایدار #دوستای_واقعی #خیابان_ولیعصر #سرباز_وطن😉 #برای_سلامتی_امام_زمان_خودتون_و_من_و_علی_یه_صلوات_بفرستین_دیگه😠😊 🌼«آن کس که در هرجا دوستانی دارد، همه جا را دوست ‌داشتنی می‌یابد.»🌼 🍀«از بس که #مهر_دوست به دل جا گرفته است// جایی برای #کینهٔ #دشمن نمانده است»🍀 🌻«از جان #طمع‌ بریدن آسان بود ولیکن//ازدوستان جانی #مشکل توان بریدن»🌻 ❤ #نماز_روزه_هاتون_قبول
یعنی انقدر #انرژیم کم شده حال #کپشن گذاشتن ندارم #حلوای_هویج هستن دارن #تشریف میبرن #افطاری
خب حالا میرسیم ب سارا
 سارا برای من فقط ی دوست نیس یکی از اون بهترینای منه همیشه با وجودش با حرفاش بهم دلگرمی میده
یه فرشته ی زمینیه پاک که همه و همه دوسش داریم
کسی ک به همه و همه ی حرفام گوش میده با خندیدن ذوق میکنه
واقعا نمیدونم چجوری توصیفش کنم ایشون تو بدترین شرایطم انرژی مثبت میده
من با وجودش غمام یادم میره و شادی ک اون لحظه در کنارش دارم از اعماق وجودمه
هیچوقت هیچوقت تنهات نمیزارم عشق ناز خودم امروز بهت گفتم ک یکی دیگه جاتو گرفته اما بدون خدا هم نمیتونه دوست داشتن تورو از من بگیره
من همیشه و همیشه کنارتم انرژی مثبت دوست داشتنیم
#خواهریم#عشق#انرژیم#فرشته#مهربون#زندگی#سارا
خب حالا میرسیم ب سارا سارا برای من فقط ی دوست نیس یکی از اون بهترینای منه همیشه با وجودش با حرفاش بهم دلگرمی میده یه فرشته ی زمینیه پاک که همه و همه دوسش داریم کسی ک به همه و همه ی حرفام گوش میده با خندیدن ذوق میکنه واقعا نمیدونم چجوری توصیفش کنم ایشون تو بدترین شرایطم انرژی مثبت میده من با وجودش غمام یادم میره و شادی ک اون لحظه در کنارش دارم از اعماق وجودمه هیچوقت هیچوقت تنهات نمیزارم عشق ناز خودم امروز بهت گفتم ک یکی دیگه جاتو گرفته اما بدون خدا هم نمیتونه دوست داشتن تورو از من بگیره من همیشه و همیشه کنارتم انرژی مثبت دوست داشتنیم #خواهریم #عشق #انرژیم #فرشته #مهربون #زندگی #سارا
الهی #آرامش درونم راسپاس.. الهی #سلامتی جسمم را سپاس.. الهی #دل شادم راسپاس.. الهی دل پر #تپشم راسپاس.. الهی این #لحظه راسپاس.. الهی #دوستان خوبم را سپاس.. الهی #نفس پر #انرژیم را سپاس.. الهی تورا در همه ی لحظات #عمرم سپاس.. #الهی تورا سپاس ، سپاست را #سپاس..