همه عکس ها و کلیپ های با_چادرم_امن_هستم در اینستاگرام

loading...
#زیباتر_شویم . درست مثل لباس فرم بچه های دبستان که هر کجا بروند لباس فرمشان مشخص می کند از کدام مدرسه اند، اکنون ای #سیاه_دوستداشتنی_من #چادر_زیبایم تو لباس فرم #عاشقی من هستی هر کجا بروم میدانند که من عاشق #حضرت_مادر (س) شده ام در مدرسه اش اسم نوشته ام و لباس فرم عاشقی دارم میدانی عشق را نمی شود پنهان کرد چون عاشقی لباس فرم دارد لباس فرم عاشقی من #چادرم است. . زیباتر_شویم #حجاب #حجاب_برتر #حجاب_برتر_چادر #چادر_حجاب_برتر #محجبه_ها_فرشته_اند #با_چادر_زیباترید #با_چادرم_آرامم_درست_مانند_دریایی_که_آرام_است #با_چادر_زیباتریم #تاج_بندگی #تاج_بندگی_چادر #چادری_ها_عاشقترند #چادری_ها #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست #چادر_مشکی_ام_را_عشق_است #عاشق_چادرم_هستم #با_چادرم_امن_هستم #چادر_امنیت_آرامش #چادر_زیباست
#زیباتر_شویم . #چادر_عبایی بر سرم دارم با روسری سبک #لبنانی رنگ جماعت نیستم...اصلا! رنگ تو هستم!خوب میدانی . من قرسص ماهم را نمیخواهم جز تو کسی دیوانه اش باشد اصلا نباید ابروانم هم پیدا شود از زیر پیشانی . عاشق ترت هستم زمانیکه حتس شده یک تار مویم را که سرزده از روسری، آرام با دست های خود بپوشانی . تو ریش را با ریشه ات داری هم ظاهر و هم باطنت ناب است کم کم مرا با خود یکی کردی ای عشق تدریجی و طولانی . ما #بیت_ناب_مذهبی هستیم من #فاطمی ، تو #حیدری ، آری ای کاش روزی #کربلا باشیم یک نیمه شب با #چشم بارانی #عارفه_دهقانی #زیباتر_شویم #حجاب #حجاب_برتر #حجاب_برتر_چادر #چادر_حجاب_برتر #محجبه_ها_فرشته_اند #با_چادر_زیباترید #با_چادرم_آرامم_درست_مانند_دریایی_که_آرام_است #با_چادر_زیباتریم #تاج_بندگی #تاج_بندگی_چادر #چادری_ها_عاشقترند #چادری_ها #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست #چادر_مشکی_ام_را_عشق_است #عاشق_چادرم_هستم #با_چادرم_امن_هستم #چادر_امنیت_آرامش #چادر_زیباست
#زیباتر_شویم من یک دختر چادریم شاد و پر نشاط سرزنده و خوشحال قرآن و نهج البلاغه اگر میخوانم،رمان و حافظ هم میخوانم عاشق پهلوانی های حضرت حیدر اگر هستم،یک عالمه شعر حماسی از شاهنامه هم حفظم پای سجاده اگر گریه میکنم،خنده هایم بین دوستانم تماشایی است تابستان ها اگر اردوی جهادی میروم،اردوهای تفریحی ام هم هر هفته پا برجاست . حرف های دخترانه مان هم سرجایش شوخی های دوستانه هم میکنیم نمایشگاه و تئاتر هم میرویم سینما هم اگر فیلم خوب داشت کوه هم میرویم. . . کمپین #زیباتر_شویم ارسالی از #حجاب #حجاب_برتر #حجاب_برتر_چادر #چادر_حجاب_برتر #محجبه_ها_فرشته_اند #با_چادر_زیباترید #با_چادرم_آرامم_درست_مانند_دریایی_که_آرام_است #با_چادر_زیباتریم #تاج_بندگی #تاج_بندگی_چادر #چادری_ها_عاشقترند #چادری_ها #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست #چادر_مشکی_ام_را_عشق_است #عاشق_چادرم_هستم #با_چادرم_امن_هستم #چادر_امنیت_آرامش #چادر_زیباست