همه عکس ها و کلیپ های بیرون در اینستاگرام

loading...
۳۶۵ روز از من باز هم گذشت. روزهایی که قهقهه زدم از ته دل و لبخند زدم، و شب هایی که اشک ریختم و دلم شکست و فریاد زدم.. روز هایی که دلی بدست اوردم و عشق ورزیدم، و روزهایی که دلی شکستم و … روزهایی که دویدم تا برسم ، و شب هایی که خوابیدم و بیخیال شدم از رسیدن.. روزهایی که فکر کردم دنیا منم و من؛ نیاز به هیچ دست و دامنی نیست و بعد دنیا چرخید؛ گیر چرخ گردون افتادم؛ فهمیدم دنیا گرداننده دارد و دست به دامنش شدم.. روزهایی که دوست داشتن را برای شریک رویاهام زمزمه کردم و عشق فریاد زدم؛ و روزهایی که پشت چشم نازک کردم و نفرت بالا اوردم!! تولدم مبارک  باز یک سال گذشت و دوباره به نقطه ی آغاز رسیدم خدایا دلم هوای دیروز رو کرده هوای روزهای کودکیم دلم میخواد مثل دیروز قاصدکی بردارم و آرزوهام رو به دستش بسپرم دلم میخواد دفتر مشقم رو باز کنم و دوباره تمرین کنم الفبای زندگی رو میخوام خط خطی کنم تمام اون روزایی که دل شکستم و دلمو شکستن ۳۶۵ روز گذشت روز هایی که قهقهه زدم از ته دل و لبخند زدم و شب هایی که اشک ریختم و دلم شکست و فریاد زدم روزهایی که فکر کردم دنیا منم و من؛ نیاز به هیچ دست و دامنی نیست و بعد دنیا چرخید؛ گیر چرخگردون افتادم فهمیدم دنیا گرداننده دارد و دست به دامنش شدم.. . . . . #بزرگ #آسان #درخت #راست #چپ #پایین #بالا #نور #پسند #سیستم #پنجره #تصادف #گربه #همان #گرما #سفر #عسل #لاو #پدر #شفق #تلفن #عکس #طبیعی #بیرون #عکاس #گلبرگ #خوشگل #تفریح #پسر #همراه
سپاس بیکران بنده رو از صمیم قلب پذیرا باشین واز نهایت لطف و محبت بیکرانتون بی نهایت تشکر و کمال امتنان دارم .دوستار تک تک تون . . . . #بزرگ #آسان #درخت #راست #چپ #پایین #بالا #نور #پسند #سیستم #پنجره #تصادف #گربه #همان #گرما #سفر #عسل #لاو #پدر #شفق #تلفن #عکس #طبیعی #بیرون #عکاس #گلبرگ #خوشگل #تفریح #پسر #همراه
-الو #بابا + سلام بابایی ، جونم؟ -بابا کی میای؟؟ +میام #بابایی ، زوده زود! -کیییی؟؟ +تو پوفتو (نهارتو) بخور، بخواب تا پاشی من اومدم میریم پارک! -باشه ، گوشی ، #مامان!! ................................................. چند سال بعد: -الو بابا سلام +سلام جونم بابا -بابا معلممون منو انداخته #بیرون گفتن بابات باید بیاد!! +باشه فردا میام!! -الااان!! +باشه دارم میام!! ................................................. چند سال بعد : -الو بابا جان سلام! +سلام جانم بابا؟! -بابا جان #کجایی شما؟! +سرکارم بابا ، چطور ؟ چیزی شده؟ -نه ، ماشینو میخواستم!! +زودتر میام! ................................................. -بابا سلام - چهل روز پیش من ساله بودم و بچه چهل روز بعدش من بازم سالمه ولی دیگه بچه نیستم ... - دیدم که چه ها بر سرم امد و همه رفتند... - دیدم و #پیر شدم و تو در #عکس خندیدی ... - بابا ، من هر روز منتظرم ، منتظر امدن راننده ی #اتوبوس_شب... -کنار تو همه چیز دیدنی تر بود ، حتی ادما... - یادته میگفتی #خنده به همه #صورتا میاد ، الان دیگه به صورتم نمیاد... - فقط یکبار بخواه من زودتر بیام... +تا یار که را خواهد...
#قرمه_سبزی #غذای_آماده #بیرون-بر #مشهد #گلشن_علی(ع) ارائه انواع غذاهای با کیفیت و قیمت ماسب ۰۹۱۵۴۴۸۹۶۹۹ ۰۹۰۳۴۸۹۶۹۹۹ ۰۵۱۳۲۲۵۳۷۵۱ #کاروانها و #هیات_مذهبی و #مجالس
#برنج_ساده #غذای_آماده #بیرون-بر #مشهد #گلشن_علی(ع) ارائه انواع غذاهای با کیفیت و قیمت ماسب ۰۹۱۵۴۴۸۹۶۹۹ ۰۹۰۳۴۸۹۶۹۹۹ ۰۵۱۳۲۲۵۳۷۵۱ #کاروانها و #هیات_مذهبی و #مجالس
#استامبولی(لوبیا_پلو) #غذای_آماده #بیرون-بر #مشهد #گلشن_علی(ع) ارائه انواع غذاهای با کیفیت و قیمت ماسب ۰۹۱۵۴۴۸۹۶۹۹ ۰۹۰۳۴۸۹۶۹۹۹ ۰۵۱۳۲۲۵۳۷۵۱ #کاروانها و #هیات_مذهبی و #مجالس
#مرغ_مجلسی #غذای_آماده #بیرون-بر #مشهد #گلشن_علی(ع) ارائه انواع غذاهای با کیفیت و قیمت ماسب ۰۹۱۵۴۴۸۹۶۹۹ ۰۹۰۳۴۸۹۶۹۹۹ ۰۵۱۳۲۲۵۳۷۵۱ #کاروانها و #هیات_مذهبی و #مجالس
#جوجه_کباب #غذای_آماده #بیرون-بر #مشهد #گلشن_علی(ع) ارائه انواع غذاهای با کیفیت و قیمت ماسب ۰۹۱۵۴۴۸۹۶۹۹ ۰۹۰۳۴۸۹۶۹۹۹ ۰۵۱۳۲۲۵۳۷۵۱ #کاروانها و #هیات_مذهبی و #مجالس
#عدس_پلو #غذای_آماده #بیرون-بر #مشهد #گلشن_علی(ع) ارائه انواع غذاهای با کیفیت و قیمت ماسب ۰۹۱۵۴۴۸۹۶۹۹ ۰۹۰۳۴۸۹۶۹۹۹ ۰۵۱۳۲۲۵۳۷۵۱ #کاروانها و #هیات_مذهبی و #مجالس
#قیمه #غذای_آماده #بیرون-بر #مشهد #گلشن_علی(ع) ارائه انواع غذاهای با کیفیت و قیمت ماسب ۰۹۱۵۴۴۸۹۶۹۹ ۰۹۰۳۴۸۹۶۹۹۹ ۰۵۱۳۲۲۵۳۷۵۱ #کاروانها و #هیات_مذهبی و #مجالس
#ماکارونی #غذای_آماده #بیرون-بر #مشهد #گلشن_علی(ع) ارائه انواع غذاهای با کیفیت و قیمت ماسب ۰۹۱۵۴۴۸۹۶۹۹ ۰۹۰۳۴۸۹۶۹۹۹ ۰۵۱۳۲۲۵۳۷۵۱ #کاروانها و #هیات_مذهبی و #مجالس
#باقلاقاتق #غذای_آماده #بیرون-بر #مشهد #گلشن_علی(ع) ارائه انواع غذاهای با کیفیت و قیمت ماسب ۰۹۱۵۴۴۸۹۶۹۹ ۰۹۰۳۴۸۹۶۹۹۹ ۰۵۱۳۲۲۵۳۷۵۱ #کاروانها و #هیات_مذهبی و #مجالس
#کباب_کوبیده #غذای_آماده #بیرون-بر #مشهد #گلشن_علی(ع) ارائه انواع غذاهای با کیفیت و قیمت ماسب ۰۹۱۵۴۴۸۹۶۹۹ ۰۹۰۳۴۸۹۶۹۹۹ ۰۵۱۳۲۲۵۳۷۵۱ #کاروانها و #هیات_مذهبی و #مجالس
#میرزاقاسمی #غذای_آماده #بیرون-بر #مشهد #گلشن_علی(ع) ارائه انواع غذاهای با کیفیت و قیمت ماسب ۰۹۱۵۴۴۸۹۶۹۹ ۰۹۰۳۴۸۹۶۹۹۹ ۰۵۱۳۲۲۵۳۷۵۱ #کاروانها و #هیات_مذهبی و #مجالس
مراقبه چیزی نیست جز گشایش تمام ابعاد وجود تو به روی همه آنچه که هست.به روی زیبایی هستی به روی نغمه باد.به روی رهایی ابرها به روی تمام اسرار پیرامون تو و به روی تمام آنچه که در در بیرون و در درون توست #مراقبه #گشایش #ابعاد #زیبایی #هستی #نغمه #رهایی #ابر #اسرار #بیرون #درون #هوس #سکوت #حکیمانه #مهربانی #بخشیدن #محبت #زندگی #آرامش #بودا #اوشو #بودایی #عشق #آموزش #درون #وابستگی #انسانیت
هر #فکر و #اندیشه ای هر #کلام و گفتاری هر عمل و رفتاری دارای ارتعاش است و اثرگذار مراقب ارتعاشاتی که به بیرون ارسال میکنید و متقابلا دریافت میکنید،باشید زیرا این ارتعاشات به شما باز میگردد #ارتعاش #فرکانس #درون #بیرون #کارما #فیزیکی #آغوش #آزادی #زندگی #سرنوشت #عشق #آگاهی #هوش #چاکرا #هوشمندی #اوشو #کندالینی #روح #متافیزیک #مراقبه #خدا #یوگا #کائنات #ذهن #اسرار_درون
#پالتو_دخترانه #پالتوپاییزه #پالتو_زنانه #پالتو_بافت #پالتو_خاص #پالتو_شیک #پالتو #بافتنی_زنانه #بافت_زنانه #بافتنی بافت زنانه ریز بافت جیب دار دکمه خور یقه ارشال 🌨❄️🌨❄️🌨 #بیرون _پوش 🌨❄️🌨❄️🌨 قیما تومان 🌨❄️🌨❄️🌨
روز جهانی غذا بیست و چهارم مهرماه، برابر با شانزدهم اکتبر، سال روز جهانی غذاست. این روز بـه افتخار تاسیس سازمان فائو درسال نامگذاری شده ودر سراسر جهان گرامی داشته میشود. دراین روز، سازمان هاي بین المللی، بـه منظور برقراری روابط در زمینه کشاورزی و زمینه سازی برای پیش گیری از فقر و گرسنگی و نابودی محیط زیست، تلاش می‌کنند. #غذا #روز جهانی غذا #بیرون بر‌ #بیرون بر شیراز #غذای سالم
📖 رمان . 🖋 قسمت . ساعتی می‌شد که تکیه به دیوار سیمانی و رنگ‌آمیزی شده مدرسه، در حاشیه خیابان به انتظار عبدالله ایستاده بودم. دقایقی از زنگ تعطیلی مدرسه گذشته و همه دانش‌آموزان خارج شده بودند و هنوز عبدالله نیامده بود. حدس می‌زدم که امروز جلسه معلمان مدرسه با مدیر برگزار شده و نمی‌دانستم باید چقدر اینجا منتظرش بمانم. . هوا طوفانی شده و باد نسبتاً سردی به تنم تازیانه می‌زد تا نشانم دهد که روزهای نخست بهمن ماه در بندرعباس، چندان هم بهاری نیست. فضای شهر از گرد و غبار تیره شده و لایه سیاه و سنگینی از ابر آسمان را گرفته بود. با چادرم مقابل بینی و دهانم را گرفته بودم تا کمتر خاک بخورم و مدام کمرم را به دیوار فشار می‌دادم تا دردش آرام بگیرد. . چند بار موبایلم را به دست گرفتم تا با عبدالله تماس بگیرم و باز دلم نیامد مزاحم کارش شوم که بلاخره با کیفی که به دوشش انداخته و پوشه‌ای که در دستش بود، از مدرسه بیرون آمد. نگاهش که به من افتاد، به سمتم آمد و با تعجبی آمیخته به دلواپسی پرسید: «تو با این وضعیت برای چی اومدی اینجا الهه جان؟» . چادرم را از مقابل صورتم پایین آوردم و گفتم: «می‌خواستم باهات حرف بزنم.» پوشه آبی رنگ را زیر بغلش گرفت و همانطور که سوئیچ اتومبیل را از جیب شلوارش در می‌آورد، جواب داد: «خُب زنگ می‌زدی بیام خونه.» و اشاره کرد تا به سمت اتومبیلش که چند متر آنطرف‌تر پارک شده بود، برویم و پرسید: «حالا چی شده که اومدی اینجا منو ببینی؟» . یک دست به کمرم گرفته و با دست دیگرم مراقب پایین چادرم بودم تا کمتر در وزش شدید باد تکان بخورد و همچنانکه با قدم‌های سنگینم به دنبالش می‌رفتم، پاسخ دادم: «چیزی نشده، دلم برات تنگ شده بود.» ولی در سر و صدای خزیدن باد لای شاخه‌های درختان، حرفم را به درستی نشنید که جوابی نداد و در عوض درِ ماشین را باز کرد تا سوار شوم. . در سکوت اتومبیل که فرو رفتیم، دستی به موهایش که حسابی به هم ریخته بود، کشید و باز پرسید: «چیزی شده الهه جان؟» و من با گفتن «نه.» سرم را پایین انداختم که نمی‌دانستم چه بگویم و از کجای قصه شروع کنم. به نیم رخ صورتم خیره شد و این بار با نگرانی پرسید: «چی شده الهه؟» . سرم را بالا آوردم، لبخندی زدم و با صدایی آرام پاسخ دادم: «چیزی نشده، اومده بودم باهات درد دل کنم، همین!» و شاید اثر درد و ناخوشی را در صورت رنگ پریده‌ام می‌دید که با ناراحتی اعتراض کرد: «یه زنگ می‌زدی من می‌اومدم خونه با هم حرف می‌زدیم. بیخودی برای چی اینهمه راه اومدی تا اینجا؟» . و من بلافاصله پاسخ دادم: «نمی‌خواستم نوریه چیزی متوجه شه. . #کامنت_اول .
#مراقبه_روزانه#مراقبه#خورشید#ماه#مدیتیشن#حماقت#بیرون#درون#ذهن#خالی_کردن_ذهن#بودا#خرد#خردمند#احمقانه#احمق#همه_چیز_احمقانه_است#فیزیک_کوانتوم#قانون_کارما
مراقبه روزانه✍

23 مهر

حماقت 
جست و جو كردن بي فايده است؛‌ زيرا آنچه را در جست و جويش هستيم از قبل داريم. مدي تيشن كردن احمقانه است؛‌ زيرا مدي تيشن واقعي حالتي از بي عملي است. پرسيدن حماقت است؛‌ زيرا پاسخ نمي تواند از دنياي بيرون بيايد. پاسخ در دنياي درون رشد مي كند. در واقع پاسخ، ‌نوعي رشد كردن و بالغ شدن است؛ نوعي شكوفايي در وجودتان. لحظاتي كه تصور مي كنيد آنچه انجام مي دهيد حماقت است، لحظاتي نادر از خرد است. اگر هميشه احساس حماقت مي كرديد، به كمال رسيده بوديد! در سنت ذِن، ‌اين اتفاق بارها و بارها تكرار مي شود؛‌ فردي نزد استاد مي رود و مي گويد كه دوست دارد بداند چگونه مي تواند يك بودا شود و استاد به سختي او را مي زند؛‌ زيرا در خواست اواحمقانه است. گاهي اگر فرد آماده باشد و فاصله اي تا به كمال رسيدن باقي نمانده باشد، با اولين ضربه استاد،‌ از خواب غفلت بيدار مي شود. اين موارد مي تواند براي هر جوينده اي رخ دهد. هنگام مدي تيشن، ناگهان بارقه اي از نور مي بينيد و احساس مي كنيد كه چقدر احمقانه است. همين لحظات، لحظات ناب ونادر خرد است. تنها يك خردمند است كه مي تواند احساس حماقت كند. احمقها از حماقت خود غافلند و تصور مي كنند. تعريف يك انسان احمق اين است؛ ‌كسي كه فكر مي كند عاقل و فرزانه است. خردمند راستين فردي است كه مي داند همه چيز احمقانه است.
#مراقبه_روزانه #مراقبه #خورشید #ماه #مدیتیشن #حماقت #بیرون #درون #ذهن #خالی_کردن_ذهن #بودا #خرد #خردمند #احمقانه #احمق #همه_چیز_احمقانه_است #فیزیک_کوانتوم #قانون_کارما مراقبه روزانه✍ مهر حماقت جست و جو كردن بي فايده است؛‌ زيرا آنچه را در جست و جويش هستيم از قبل داريم. مدي تيشن كردن احمقانه است؛‌ زيرا مدي تيشن واقعي حالتي از بي عملي است. پرسيدن حماقت است؛‌ زيرا پاسخ نمي تواند از دنياي بيرون بيايد. پاسخ در دنياي درون رشد مي كند. در واقع پاسخ، ‌نوعي رشد كردن و بالغ شدن است؛ نوعي شكوفايي در وجودتان. لحظاتي كه تصور مي كنيد آنچه انجام مي دهيد حماقت است، لحظاتي نادر از خرد است. اگر هميشه احساس حماقت مي كرديد، به كمال رسيده بوديد! در سنت ذِن، ‌اين اتفاق بارها و بارها تكرار مي شود؛‌ فردي نزد استاد مي رود و مي گويد كه دوست دارد بداند چگونه مي تواند يك بودا شود و استاد به سختي او را مي زند؛‌ زيرا در خواست اواحمقانه است. گاهي اگر فرد آماده باشد و فاصله اي تا به كمال رسيدن باقي نمانده باشد، با اولين ضربه استاد،‌ از خواب غفلت بيدار مي شود. اين موارد مي تواند براي هر جوينده اي رخ دهد. هنگام مدي تيشن، ناگهان بارقه اي از نور مي بينيد و احساس مي كنيد كه چقدر احمقانه است. همين لحظات، لحظات ناب ونادر خرد است. تنها يك خردمند است كه مي تواند احساس حماقت كند. احمقها از حماقت خود غافلند و تصور مي كنند. تعريف يك انسان احمق اين است؛ ‌كسي كه فكر مي كند عاقل و فرزانه است. خردمند راستين فردي است كه مي داند همه چيز احمقانه است.
هیچوقت سوپ شیرو قارچ بابان رو امتحان کردید..!؟ میتونید همین امروز تست کنید تلفن #سوپ #سوپ_قارچ #سوپ قارچ وشیر #بابان فود #غذای_بیرون بر #بیرون بر
آمدم #بیرون فقط در #آسمان ها #دود بود در #هوای #شهر من تنها #هوا #کنبود بود #شاخص #ناخالصی از مرز #کشتن هم گذشت 😔😔😔 اگر این #آلودگی ها ادامه یابد .. جدول #مندلیف را در #هوا میتوان دید. #ریز_گرد #هوای نامرد #شهر #من #حق من نیس #نفس های #آلوده 😔😔
کشور بی نظیر تایلند خلاصه در یک پست تقدیمی ناقابل واسه زمین ننداختن امر بعضی از دوستام که درخواست کرده بودند فریدون خان. . .. #کشور #استان #درخت #مادر #طبیعت #منظره #آسمان #آفتاب #خوش #تیپ #استایل #زمستان #بهار #همان #تابستان #سفر #زیبا #هنر #دختر #شفق #فجر #عکس #چشم_انداز #بیرون #عکاس #گلبرگ #خیابان #تفریح #پسر #دوست
تو وجود هر کدوم از ما یه هیتلر هست یه ماندلا! جامعه‌ست که باعث میشه کدومو بیرون بیاریم! 📽 لانتوری #تلنگر_۹۷ #تفکر #تلنگر #التماس_تفکر #وجود #ما #هیتلر #ماندالا #جامعه #باعث #کد‌وم #بیرون #لانتوری
. اگر در درونت صلح و آرامش باشد آن را در دیگران نیز میابی. اگر ذهنت آشفته باشد آشفتگی در اطرافت موج خواهد زد. بنابراین آرامش را در درون خود بیاب. آنگاه میبینی چگونه به بیرون منعکس میگردد تو خود،همان آرامشی،همان خوشبختی پس بیشتر جست و جو کن به یاد داشته باش آرامش در جای دیگری نیست اگر درونت متلاطم باشد. #صلح #درون #بیرون #آرامش #آشفته #موج #خوشبختی #جست_و_جو #متلاطم #دختر #نقاشی #یوگا #ورزش #برنامه #مراقبت #زندگی #حال_خوب #لذت #صبر #جوانی
😍🐧 فلاسک فانتزی مدل پنگوئن قیمت این محصول :  تومان برای اطلاعات درباره محصول و خرید به دایرکت پیام بدید یا به کانال تلگرام ما مراجعه بفرمایید: ⁣⁣👇 👇 👇 ://./ و یا برای خرید محصول بصورت مستقیم می توانید کد :   را به شماره : پیامک کنید با تشکر از همراهی شما❤ #فلاسک #فانتزی #فلاسک_فانتزی #پنگوئن #فلاسک_استیل #خانه #آشپزخانه #اداره #بیرون #تفریح #مسافرت #مهمانی
هیچوقت نذارید دخترا تنها برن بیرون برگشتنشون باخداس😂😂😂😂😂 #حادثه #داغون #شفا #😂 #دختر #بیرون
👉🏻 . وقتی بدونی میره، اونی که روبروته ادامه ی یه عشقه، که آخرش سقوطه چیزی عوض نمیشه چه با سکوت ، چه فریاد اونی که عاشقم کرد، باید ادامه میداد باید ادامه میداد... . این لحظه از سکوتِ، منو تو دیدنی نیست بیرحمه اون نگاهت، وقتی رسیدنی نیست چیزی عوض نمیشه، چه با سکوت، چه فریاد اونی که عاشقم کرد، باید ادامه میداد باید ادامه میداد.... . #سپیده #اهنگ #موردعلاقه #اعتراف #شادمهر #شادمهرعقیلی #💔 #سلفی #بیرون #بارون #پاییز #دوردور #رفیقانه #شب #دلگیر #عشق #سبز #زیبا #دوستداشتن #دلتنگی #دلشکسته #تقدیر #بیچاره #قلبم #سپیده_علی_اکبری
هیچی تو دنیا قشنگ تر از دیدن خندیدن اوناییکه دوسشون داری، نیست💓 بخندید تا دنیا به رویتان بخندد💋 #آنا #عشق_مامان #عشق #دختری #دخترم #دختر_مامان #پیرهن_گلگلی #خوشگل_خانوم #اهواز #ددر #بیرون #دوردور
آقااا بالاخره میخوام اینو بفروشم فق #حضوری آدرس و قیمتشو ت پیوی بپرسین ارزون ارزون میدم چون میخوام کلا بکشم #بیرون از این #بازی خریدار بودی #دایرکت بده💋 اینم کد #اکانت ک میتونی #سرچ کنی تا ببینی بازیمو
- #آغوش زبانِ مشتــرکِ #آدم هاست..
فقط با #لهجـه هایِ #متفاوت..
زنی که #گـریه می کند...
یک آغوشِ #محکم میخواهد، از جنسِ پیراهنِ چهار خانه یِ مــردی که تمامیتِ ارضیِ اندامش را در بر بگیــرد...
#کودکی که #زمین خورده است..
#آغوشی که بویِ التیامِ زخم هایش را بدهد و نازش را بکشد و با هر
- #آغوش زبانِ مشتــرکِ #آدم هاست.. فقط با #لهجـه هایِ #متفاوت.. زنی که #گـریه می کند... یک آغوشِ #محکم میخواهد، از جنسِ پیراهنِ چهار خانه یِ مــردی که تمامیتِ ارضیِ اندامش را در بر بگیــرد... #کودکی که #زمین خورده است.. #آغوشی که بویِ التیامِ زخم هایش را بدهد و نازش را بکشد و با هر "چی شده عزیزکم،گریه نکن"ـی بغضش با صدایِ بلندتـری بترکد... و مـــردی که تویِ #بالکن به رو به رو #خیره شده است... دو دستِ #ظریف می خواهد که از پشتِ #سر دورِ کمرش #حلقه بشود و #سیگار را از دستانش #بیرون بکشد... آغوشی که تهش طعمِ رژِ #لب بدهد، و بویِ موهایِ زنی که دوستش دارد... #فاطمه_صابری_نیا