همه عکس ها و کلیپ های تازی در اینستاگرام - اینستاگم

همه عکس ها و کلیپ های تازی در اینستاگرام

loading...
. رجب صفروف روس در بی بی سی اعلام کرد که در سال ۱۹۹۶ در کارگروهی که روسها با ایران داشتند، تصور گروه دیپلماتیک روس که صفروف هم در آن مجموعه قرار داشت این بود که ایران بر مبنای توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ طبعا بر حق ۵۰ درصدی خود تاکید خواهد کرد اما دولت هاشمی رفسنجانی با کمال تعجب از تقسیم یکسان دریاچه مابین ۵ کشور حرف زدند که این مسئله سبب تعجب ما شد و بسان نعمت الهی برای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بود! این سخن نه از جانب یک ناسیونالیست ایرانی بلکه از جانب فردی ابراز شد که حامی منافع ملی روسیه است. پیش از این جمهوری اسلامی نخستین حکومتی بود که پس از #فروپاشی شوروی به جای اینکه درخواست بازپسگیری زمین های ایرانی در ننگ نامه های ترکمنچای و گلستان و آخال را داشته باشد، استقلال کشورک های ایرانی مانند ارمنستان و آذربایجان و ترکمنستان و...و... را پذیرفت که شگفتی همگان را به همراه داشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . #حکومت_ملی؟!!!! . صفروف گفت هیات روس با علم به اینکه ایران خواهان سهم ۵۰ درصدی خواهد بود پیشنهاد درخوری را در نظر داشت که در ازای درخواست ایران مبنی بر سهم ۵۰ درصدی ارائه کند اما وقتی ایران وارد فاز دیگری شد و حرف از تقسیم مساوی دریاچه زد ما کاملا تعجب کردیم!!!!! . این نهایت #خیانت است . #یونانی، #تازی، #مغول و اکنون #اسلام_گرایان تیشه بر ریشه ایرانمان می زنند. .
تصاویری که مشاهده میکنید، تصاویر فراعنه، همسران و دختران آن ها است. نکته ی قابل توجه در تصاویر چیست؟ ۱-وجود مار ۲-وجود طرح فروهر ۳-وجود گل نیلوفر ۴-..... #تاریخ #مصر #ایران #جمشید #ضحاک #فرعون #ابلیس #مار #نماد #ماسون #فرهنگ #موزه #دفینه #گوهر #شهرزاد #پادشاه #فروهر #ماردوش #دشمن #سلامت #بیمار #آریایی #نژاد #دفینه #زن #تازی #ملکه #یزدگردی برای مطالعه بیش‌تر به #شاهنامه_فردوسی مراجعه نمایید و بخش ضحاک را پژوهش کنید.
رجب صفروف روس در بی بی سی اعلام کرد که در سال ۱۹۹۶ در کارگروهی که روسها با ایران داشتند، تصور گروه دیپلماتیک روس که صفروف هم در آن مجموعه قرار داشت این بود که ایران بر مبنای توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ طبعا بر حق ۵۰ درصدی خود تاکید خواهد کرد اما دولت جمهوری اسلامی با کمال تعجب از تقسیم یکسان دریاچه مابین ۵ کشور حرف زد که این مسئله سبب تعجب ما شد و بسان نعمت الهی برای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بود!
این سخن نه از جانب یک ناسیونالیست ایرانی بلکه از جانب فردی ابراز شد که حامی منافع ملی روسیه است.
پیش از این جمهوری اسلامی نخستین حکومتی بود که پس از #فروپاشی شوروی  به جای اینکه درخواست بازپسگیری زمین های ایرانی در ننگ نامه های ترکمنچای و گلستان و آخال را داشته باشد، استقلال کشورک های ایرانی مانند ارمنستان و آذربایجان و ترکمنستان و...و... را پذیرفت که شگفتی همگان را به همراه داشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #حکومت_ملی؟!!!! صفروف گفت هیات روس با علم به اینکه ایران خواهان سهم ۵۰ درصدی خواهد بود پیشنهاد درخوری را در نظر داشت که در ازای درخواست ایران مبنی بر سهم ۵۰ درصدی ارائه کند اما وقتی ایران وارد فاز دیگری شد و حرف از تقسیم مساوی دریاچه زد ما کاملا تعجب کردیم!!!!! این نهایت #خیانت است 
#یونانی،
#تازی،
#مغول
و اکنون #اسلام_گرایان تیشه بر ریشه ایرانمان می زنند. 🎴 درگاه ايرانِ زرتشتی
دریچه ای به سوی آگاهی و روشنگریِ دین زرتشتی و فرهنگ و تاریخ ایرانشهر 🔥 @ZoroastrianPersia 🔥
رجب صفروف روس در بی بی سی اعلام کرد که در سال ۱۹۹۶ در کارگروهی که روسها با ایران داشتند، تصور گروه دیپلماتیک روس که صفروف هم در آن مجموعه قرار داشت این بود که ایران بر مبنای توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ طبعا بر حق ۵۰ درصدی خود تاکید خواهد کرد اما دولت جمهوری اسلامی با کمال تعجب از تقسیم یکسان دریاچه مابین ۵ کشور حرف زد که این مسئله سبب تعجب ما شد و بسان نعمت الهی برای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بود! این سخن نه از جانب یک ناسیونالیست ایرانی بلکه از جانب فردی ابراز شد که حامی منافع ملی روسیه است. پیش از این جمهوری اسلامی نخستین حکومتی بود که پس از #فروپاشی شوروی به جای اینکه درخواست بازپسگیری زمین های ایرانی در ننگ نامه های ترکمنچای و گلستان و آخال را داشته باشد، استقلال کشورک های ایرانی مانند ارمنستان و آذربایجان و ترکمنستان و...و... را پذیرفت که شگفتی همگان را به همراه داشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #حکومت_ملی؟!!!! صفروف گفت هیات روس با علم به اینکه ایران خواهان سهم ۵۰ درصدی خواهد بود پیشنهاد درخوری را در نظر داشت که در ازای درخواست ایران مبنی بر سهم ۵۰ درصدی ارائه کند اما وقتی ایران وارد فاز دیگری شد و حرف از تقسیم مساوی دریاچه زد ما کاملا تعجب کردیم!!!!! این نهایت #خیانت است #یونانی، #تازی، #مغول و اکنون #اسلام_گرایان تیشه بر ریشه ایرانمان می زنند. 🎴 درگاه ايرانِ زرتشتی دریچه ای به سوی آگاهی و روشنگریِ دین زرتشتی و فرهنگ و تاریخ ایرانشهر 🔥 🔥
. رجب صفروف روس در بی بی سی اعلام کرد که در سال ۱۹۹۶ در کارگروهی که روسها با ایران داشتند، تصور گروه دیپلماتیک روس که صفروف هم در آن مجموعه قرار داشت این بود که ایران بر مبنای توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ طبعا بر حق ۵۰ درصدی خود تاکید خواهد کرد اما دولت هاشمی رفسنجانی با کمال تعجب از تقسیم یکسان دریاچه مابین ۵ کشور حرف زدند که این مسئله سبب تعجب ما شد و بسان نعمت الهی برای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بود! این سخن نه از جانب یک ناسیونالیست ایرانی بلکه از جانب فردی ابراز شد که حامی منافع ملی روسیه است. پیش از این جمهوری اسلامی نخستین حکومتی بود که پس از #فروپاشی شوروی به جای اینکه درخواست بازپسگیری زمین های ایرانی در ننگ نامه های ترکمنچای و گلستان و آخال را داشته باشد، استقلال کشورک های ایرانی مانند ارمنستان و آذربایجان و ترکمنستان و...و... را پذیرفت که شگفتی همگان را به همراه داشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . #حکومت_ملی؟!!!! . صفروف گفت هیات روس با علم به اینکه ایران خواهان سهم ۵۰ درصدی خواهد بود پیشنهاد درخوری را در نظر داشت که در ازای درخواست ایران مبنی بر سهم ۵۰ درصدی ارائه کند اما وقتی ایران وارد فاز دیگری شد و حرف از تقسیم مساوی دریاچه زد ما کاملا تعجب کردیم!!!!! . این نهایت #خیانت است . #یونانی، #تازی، #مغول و اکنون #اسلام_گرایان تیشه بر ریشه ایرانمان می زنند. . . 🎴 درگاه ايرانِ زرتشتی دریچه ای به سوی آگاهی و روشنگریِ دین زرتشتی و فرهنگ و تاریخ ایرانشهر : کانال تلگرام ايرانِ زرتشتی ./ . #اهورامزدا #اشوزرتشت #آیین_زرتشت #مزدیسنا #زرتشت #پیر_مغان #اوستا #گاتها #ساسانیان #هخامنشیان #اشکانیان #ایران_باستان #ایران #ایرانشهر #شاهنامه #من_سرباز_ساسانی_هستم #افتخارم_اینست_ایرانیم_و_مزداپرست #آرمان_ما_ایرانشهر_ماست # # #دریای_کاسپین #کاسپین
. رجب صفروف روس در بی بی سی اعلام کرد که در سال ۱۹۹۶ در کارگروهی که روسها با ایران داشتند، تصور گروه دیپلماتیک روس که صفروف هم در آن مجموعه قرار داشت این بود که ایران بر مبنای توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ طبعا بر حق ۵۰ درصدی خود تاکید خواهد کرد اما دولت هاشمی رفسنجانی با کمال تعجب از تقسیم یکسان دریاچه مابین ۵ کشور حرف زدند که این مسئله سبب تعجب ما شد و بسان نعمت الهی برای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بود! این سخن نه از جانب یک ناسیونالیست ایرانی بلکه از جانب فردی ابراز شد که حامی منافع ملی روسیه است. پیش از این جمهوری اسلامی نخستین حکومتی بود که پس از #فروپاشی شوروی به جای اینکه درخواست بازپسگیری زمین های ایرانی در ننگ نامه های ترکمنچای و گلستان و آخال را داشته باشد، استقلال کشورک های ایرانی مانند ارمنستان و آذربایجان و ترکمنستان و...و... را پذیرفت که شگفتی همگان را به همراه داشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . #حکومت_ملی؟!!!! . صفروف گفت هیات روس با علم به اینکه ایران خواهان سهم ۵۰ درصدی خواهد بود پیشنهاد درخوری را در نظر داشت که در ازای درخواست ایران مبنی بر سهم ۵۰ درصدی ارائه کند اما وقتی ایران وارد فاز دیگری شد و حرف از تقسیم مساوی دریاچه زد ما کاملا تعجب کردیم!!!!! . این نهایت #خیانت است . #یونانی، #تازی، #مغول و اکنون #اسلام_گرایان تیشه بر ریشه ایرانمان می زنند. . . 🎴 درگاه ايرانِ زرتشتی دریچه ای به سوی آگاهی و روشنگریِ دین زرتشتی و فرهنگ و تاریخ ایرانشهر : کانال تلگرام ايرانِ زرتشتی ./ . #اهورامزدا #آیین_زرتشت #مزدیسنا #زرتشت #اوستا #گاتها #ساسانیان #هخامنشیان #اشکانیان #ایران_باستان #ایران #ایرانشهر #من_سرباز_ساسانی_هستم #افتخارم_اینست_ایرانیم_و_مزداپرست #آرمان_ما_ایرانشهر_ماست # # #دریای_کاسپین #کاسپین #جمهوری_اسلامی #ترکمانچای #گلستان
روزی میشه که سزای این اعمال پلیدتون رو ببینید . آهو #سگ #تازی #شکار #بی_رحمی
سگ(تازی.سالوکی) در ایران باستان چنان جایگاهی داشت که مقرراتی برای یک ماده سگ حامله وضع شده بود که دقیقا همانند مقررات نگهداری از یک زن حامله بوده است.سگ در نزد ایرانیان باستان فضایل انسانی داشت.امیدوارم که همچنان به جایگاه واقعی خودش برسه . : ادرس کانال تلگرامی طهران تازی درصفحه اصلی پیج .عضویت #عضویت # #سگ #ایران #پرشین #تازی #سالوکی #سالوکی ایران #طهران _تازی #پرشین تازی #پرشین تازی داگ #تنهادوست بشریت
در ایران این نژاد رو سگ تازی میشناسند گونه‌ای از سگ‌سانان است که در گذشته و هم‌اکنون در جای‌ جای آسیا و خاورمیانه برای شکار پرورش داده می‌شود. امروز نیز در ایران به شکار با آن می‌پردازند اما در ایران و بیشتر کشورهای جهان همچنین برای سگ خانگی یا برای شرکت در مسابقه نگه‌داری می‌شود. تازی بسیار تند می‌دود و با کمک آن می‌توان حیوانات تیزپا مانند آهو و خرگوش را شکار کرد. اینگونه سگ‌ها کم ‌و بیش در همهٔ مناطق آب و هوایی ایران و جهان می‌توانند بِزیَند. #شکار #حیوانات #سگ #تازی #سالوکی #تک_شکار
. 😍سورپرایز دیگه ای از پرشین تازی😍 خالص ترین تازی های خراسانی ایران! توله های نبات و تاراز 😍 ثمره تلاش سه ساله تیم پرشین تازی. . دوستانی که علاقمند به تهیه توله های خاص و کلکسیونی هستن می تونن روی این سری از توله ها رزرو و خرید داشته باشن. ۰۹۱۵ ۵۶ ۵۶ ۵۳۶ . #سگ #تازی #سالوکی #سگ_شکاری #سلق #سلوقي _
‌آقای خاتمی یه سئوال ازتون دارم. چرا بعد از اعتراضات دی ماه، به پسرتون گفتید به صلاحه که از ایران بره؟؟؟ #تازی
یاد و خاطره پیروز نهاوندی دلیر لر نهاوندی که عمر ابن خطاب را با فرو کردن شمشیر در پشت او به قتل رساند گرامی میداریم . #پیروز_نهاوندی #فیروزنهاوندی #عمر #اسلام #تازی #لر #لرستان_بزرگ #ابولؤلؤ #نهاوند #لرهای_ثلاثی
تکوک به شکل بز با دسته ای به شکل تازی جنس:برنز ابعاد:۱۴ در۷ در۲۳.۵ سانتیمتر قدمت: ۲۵۰۰ سال دوره: هخامنشی #هخامنشی #زیر_خاکی #بز #تازی #تمدن #برنز
إنـْا لله وَإِنـا إلـيهِ رَاجِعُون *** #مـحـمد_عـبدي_کوچەر_شـەرەفانى برایێ #مـوسـی_عـبدی_شەرەفانی چـو بەر دلوڤانیا خـودێ // #تازی یال مزگەفتا #راســتی ل مسیریکی یە *** هيڤيه هەمی هەڤال دوعا بـو بكەن *** رب العالمين بەحشتێ ب رزقێ وى بێخيت و پەشيمانێ ڤێ دنيايێ نەكەت و رب العالمين صەبر و هـەدارێ بدەتە مالباتا وى. پەیچێ فەرمی یێ عەشیرەتا کوچەرا
#تازی #هکر_ایرانی پخش کنید تا برسه دست اون حرومزاده که میگفت توهین به اعمه کنند هک میکنم کسکش برو یه ذره تاریخ بخون بدونی چطور این حرومی ها ملت مظلوم ایران رو از بین بردند حالا واسم رگ غیرت اسلامیش باد کرده لعنت به دین کثیف اسلام
. 🔷بررسی حدیث جعلی امام حسین(ع) درباره ایرانیان 🔴التماس تفکر به دور از تعصب(چه تعصب ملی،چه مذهبی) #امام_علی #امام_حسین #امام_صادق #اسلام #شیعه #سنی #شیعه_انگلیسی #قادسیه #قرآن_کریم #تازی
ورق بزنید ******************* #گفتار_نیک_پندار_نیک_کردار_نیک چکیده ای از واپسین سخنان فردوسی پاکزاد در شاهنامه، درباب اعراب و ایرانیان و حمله اعراب مسلمان به ایران عزیز؛ که چگونه برباد رفتیم و اعراب مسلمان ددمنش بر گُردِ ما سوار شده مملکت ما را غارت، اجداد ما را به خون و تجاوز و چه بی عصمتی هایی را ایفا کردند، دین تحمیلی و به آتش کشیدن اسناد و گاهشماری و تاریخ ایران. با افتخار ملیتی ایرانی داریم، دین و آیین کهن زرتشتی داریم و با غارت گران ایران دشمنی داریم #جاودان_باد_ایران_و_ایرانی #تاریخ_ایران #آریامهر #قادسیه #نبرد #حمله_اعراب #ایران #شاهنامه #فردوسی_پاکزاد #فردوسی #آریایی #تمدن_ایرانی #ایران_آریایی #تازی #خرد #هخامنشیان #اشکانیان #ساسانیان #زرتشت_پیامبر #آشوزرتشت #آتشکده #آتش_مقدس #زرتشت #مزدیسنا
امروز هم بزنم به تخته هم خوب خوردی🤒😋 هم این چند روز و تو یه روز جبران کردی💪👊💪 از صدای پارست که معتادرو خمار ش کردی😵 هم دستم گاز گرفتی🤕 ولی دوست دارم که ناخواسته هم میگیری از چشات التماس معذرت میباره😰.فدای وفات اونی که میگه سگ نجسه یا محبت ندیده یا سگ بهش محل نداده 🤔، چطور وقتی مراقبه گوسفنداتون و خونه هاتون میشه تو رساله توضیخ المسایل سگ در اون حالت از. نجسی در میاد ولی تو ماشین نجسه؟🚗😠 باید جریمه بدیم⛔. تو پارک نجسه؟ تا حالا کیفتو زدن؟؟؟؟ سگ بره دزد..ٍبوق کنه!!!!؟؟؟؟.حتما اون موقع نجس که نیست باید خریدنش واجب بشه شما همه چیو فقط. تو پول و مال و منال میسنجید🤑🤑🤑🤑، اگر گریه سگ رو😪 که من اینو نمیدونستم و دوستام بهم ثابتش کردند ، الان ایمان دارم سگ بهترین همدمه ادم تو موقعی هست که نمیتونی حرف دلت رو به کسی بزنی.،.،.،.،. وقتی بهت میگم حالم بده با یه زوزه اروم سر تو میاری پایین میری یه جا که تو چشم نباشی میشینی وقتی خوشحال از در میام میپری بغلم.....ما درک نمیکنیم ولی باز مرام هرچی سگه، که وقتی نمک ت رو خورد جونشم میده چه برسه به شکستنش. این پست و بهت بده کار بودم. ' #سگ_نجس_نیست #سگ #همدم_تنهایی #حیوان_آزاری #حمایت_از_حیوانات #تازی #ژرمن_شپرد
یکی از مسابقات معروف در جهان ، معمولا از سگ های تازی ( سالوکی ) استفاده میکنن که بیشترین طرفدار این نوع مسابقات کشور های عربی هستش🐕🥇👍❤️🙏 _ #تازی #سالوکی #سگ_کشی #سگ_فروشی #سگ_نجس_نیست_نجس_افکار_کسانی_هست_که_بی_آزار_ترین_مخلوق_خدا_را_نجس_میدانند #سگ_بهترین_دوست_بشریت
دوستان و سروران گرامی قلاده هایی که در تصاویر دیدید کاری از هنر دست دختران زحمتکش و چادرنشین جازموریان هست که واقعا زیبا هستند برای کمک به این بزرگواران سفارش بدید و فرشته های خودتون رو هم زیبا کنید تا لذت ببرید از هنر دست این هنرمندان البته که کیف پول و دستبند و... هم میتونید سفارش بدید... قلاده های کوچیک ۳۰ هزار تومان قلاده های بزرگ ۵۰ هزار تومان دستبندهای مردونه ۱۵ هزار تومان دستبندهای زنانه ۲۰ هزار تومان #هرماس #میثم_جابرها #تازی #سالوکی_ایران #سگ #وفا #هنرمندان #جازموریان #چادرنشین
بسیجی ،نیروی انتظامی ،سپاهی ،ارتشی تا دیر نشده به مردم بپیوندید وظیفه شما دفاع از مردمه نه سرکوب مردم .من با تعدادی از افراد آشنا که اتفاقا سپاهی هستند و درجه دار سطح بالا هستند سوال کردم که آیا واقعا شما با این نظام موافقید؟؟ آیا شما از این مردم نیستید؟؟ آیا شما مسئول حفظ جان مردم در مقابل هر خطری نیستید؟؟ و صدها سوال دیگر و جوابی که دریافت کردم حاکی از این است که هیچ کدام میل ماندن در این نظام را ندارند و به طور غیر مستقیم گفتند تا وقتی مردم یک دست و همزمان قیام نکنند ،آنها تک تک نمیتوانند کاری بکنند. چون‌ممکن است به سرنوشت نظامیان ترکیه در کودتا علیه اردوغان دیکتاتور گرفتار بشوند مردم عزیز ایران تا وقتی یک حرکت اساسی نکنیم و دست از این بی تفاوتی برنداریم و همگی و باز میگویم همگی به خیابان‌ها نیاییم،سرنگونی این رژیم به تاخیر میوفته. الان در این شرایط چیزی برای از دست دادن که نداریم .مردمی که آب و برق و هوا و خاک و امنیت جانی و‌کاری و ووو نداشته باشند ،از چه باید بترسند و چرا باید منتظر باشند تا دستی از بیرون اوضاع را خوب کند؟؟ این رژیم ننگین ۴۰ سال فرصت داشت تا زندگی مردم‌را به سطح عالی برساند ولی نه تنها اوضاع خوب نشد بلکه همان شرایط رفاه و آسایشی را که داشتند از دست دادند. #دلار #اقتصاد #تجاوز #آب #برق #بیکاری #کسادی #خودکشی #ناامیدی #دروغ #تازی #خامنه_ای #بدبختی #اختلاس #اعدام #نابودی #بیگناهی #جاسوس #دشمن #شعار #وعده #جمهوری_اسلامی_ننگین
. 😍سورپرایز ویژه پرشین تازی😍 خالص ترین تازی های خراسانی ایران! ثمره تلاش سه ساله تیم پرشین تازی. . دوستانی که علاقمند به تهیه توله های خاص و کلکسیونی هستن می تونن روی این سری از توله ها رزرو و خرید داشته باشن. ۰۹۱۵ ۵۶ ۵۶ ۵۳۶ . #سگ #تازی #سالوکی #سگ_شکاری #سلق #سلوقي _
حالا عده ای روغنفکر به ایرانیا تهمت نژادستیز و نژادپرستی میزنند این در حالی که اینها اصلا نمیدونن نژادپرستی و نژادستیزی چی هست #عرب #اسلام #تازی #ایران #ساسانی #دروغ #نژادپرست #نه_به_نژادپرستی #نژادپرستی #روشنفکر #نژادستیزی #مکه #حج
مهمترین اختراع مسخره سال ۲۰۱۸ دنیا از عربستانیها بالاخره یه چیزی هم شنیدیم اختراع کنن سرسره طواف به دور کعبه
مهم#اختراع#قرن#مسخر#۲۰۱۸#دنیا#عرعر#عربستان#تازی#سوسمارخور#سرسره#طواف#کعبه#
مهمترین اختراع مسخره سال ۲۰۱۸ دنیا از عربستانیها بالاخره یه چیزی هم شنیدیم اختراع کنن سرسره طواف به دور کعبه مهم #اختراع #قرن #مسخر #۲۰۱۸ #دنیا #عرعر #عربستان #تازی #سوسمارخور #سرسره #طواف #کعبه
حالا عده ای روغنفکر به ایرانیا تهمت نژادستیز و نژادپرستی میزنند این در حالی که اینها اصلا نمیدونن نژادپرستی و نژادستیزی چی هست #عرب#اسلام#تازی#ایران#ساسانی#دروغ#نژادپرست#نه_به_نژادپرستی#نژادپرستی#روشنفکر#نژادستیزی#مکه#حج
حالا عده ای روغنفکر به ایرانیا تهمت نژادستیز و نژادپرستی میزنند این در حالی که اینها اصلا نمیدونن نژادپرستی و نژادستیزی چی هست #عرب #اسلام #تازی #ایران #ساسانی #دروغ #نژادپرست #نه_به_نژادپرستی #نژادپرستی #روشنفکر #نژادستیزی #مکه #حج
#مولانا گفت ای #ناصح خمش کن چند چند پند کم ده زانک بس سختست بند سخت‌تر شد بند من از پند تو #عشق را نشناخت #دانشمند تو آن طرف که عشق می‌افزود درد #بوحنیفه و #شافعی درسی نکرد تو مکن تهدید از کشتن که من تشنهٔ زارم به #خون خویشتن #عاشقان را هر زمانی مردنیست مردن #عشاق خود یک نوع نیست او دو صد #جان دارد از جان هدی وآن دوصد را می‌کند هر دم فدی هر یکی جان را ستاند ده بها از #نبی خوان عشرة امثالها گر بریزد خون من آن دوست‌رو پای‌کوبان جان برافشانم برو آزمودم #مرگ من در زندگیست چون رهم زین #زندگی پایندگیست اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتا فی حیات یا منیر الخد یا روح البقا اجتذب روحی وجد لی باللقا لی حبیب حبه یشوی الحشا لو یشا یمشی علی عینی مشی #پارسی گو گرچه #تازی خوشترست عشق را خود صد #زبان دیگرست بوی آن #دلبر چو پران می‌شود آن زبانها جمله حیران می‌شود بس کنم دلبر در آمد در خطاب گوش شو والله اعلم بالصواب چونک #عاشق توبه کرد اکنون بترس کو چو عیاران کند بر دار #درس گرچه این عاشق #بخارا می‌رود نه به درس و نه به استا می‌رود عاشقان را شد مدرس حسن دوست دفتر و درس و سبقشان روی اوست خامشند و نعرهٔ تکرارشان می‌رود تا عرش و تخت یارشان درسشان آشوب و چرخ و زلزله نه زیاداتست و باب سلسله سلسلهٔ این قوم جعد مشکبار مسلهٔ دورست لیکن دور #یار مسلهٔ کیس ار بپرسد کس ترا گو نگنجد #گنج #حق در کیسه‌ها گر دم خلع و مبارا می‌رود بد مبین #ذکر #بخارا می‌رود ذکر هر چیزی دهد خاصیتی زانک دارد هرصفت ماهیتی آن بخاری غصهٔ #دانش نداشت #چشم بر #خورشید بینش می‌گماشت هرکه درخلوت ببینش یافت راه او ز دانشها نجوید دستگاه با جمال جان چوشد هم‌کاسه‌ای باشدش ز اخبار و دانش تاسه‌ای دید بردانش بود غالب فرا زان همی #دنیا بچربد عامه را زانک دنیا را همی‌بینند عین وآن جهانی را همی‌دانند #دین #مولوی
پس از برآمدن اسلام و پیوستن ایرانیان به این آیین، تا دیرزمانی همۀ آثار دانشمندان و دبیران (ادیبان) و چامه‌سرایان ایرانی به عربی بود. برایِ‌نمونه، ابن قتیبۀ دینوری، حمزۀ اصفهانی و محمد بن جریر طبری در تاریخ و فرهنگ ؛ ابن فقیه همدانی در جغرافیا؛ محمد بن یعقوب کلینی و ابن بابویه در حدیث ؛ محمد بن زکریای رازی در پزشکی؛ و ابومشعر بلخی در ریاضی و اخترشناسی همۀ آثار دانشورانه و ادیبانه خود را به عربی پدید آوردند و بدین‌سان در بالندگی آن زبان تأثیر فراوان داشتند، حال‌آنکه تا آن زمان تقریبا هیچ اثر دانشورانه به عربی پدید نیامده ‌بود. سیبویه شیرازی در حدود هفتصد و شصت الی نود میلادی برای کتابت قرآن کریم، تنوین و کسره و فتحه را اختراع کرد و از دگرگونی آن توسط بشر جلوگیری کرد. زیرا همانطور که میدانید در خط عربی در بسیاری از کلمات با تغییر یا جابجایی یکی از علائم معنی آن به کلی تغییر میکند. از این رو به سیبویه شیرازی پدر علم دستور زبان عربی می گویند. اهمیت تاریخی سیبویه از آن جهت است که نخستین فردی بود که برای زبان عربی صرف و نحو نوشت و صداها را در این زبان مشخص ساخت؛ بنابراین، علامات ضمه، فتحه، کسره و تنوین‌ها اختراع و کار سیبویه ایرانی است. وی با این عمل عنوان «سیبویه نحوی» را به خود اختصاص داد. بدون کاری که سیبویه کرد و در آن زمان یک شاهکار بود، پیشرفت زبان عربی میسر نبود و استحکام این زبان به این صورت باقی نمی‌ماند. به این ترتیب، این ایرانیان بودند که برای اعراب دستور زبان (صرف و نحو) نوشتند. به‌راستی، اگر ایرانیان در ساماندهی خطِ عربی و دستور زبان آن و خلق نوشته‌های ادبی و دانشورانه به عربی نمی‌کوشیدند، چه‌بسا زبان عربی در شبه‌جزیره عرب می‌ماند و تنها در نماز و نیایش مسلمانان به کار می‌رفت. /تاریخ یک ملت پاینده باد ایران در زیر سایه همبستگی اقوام ایرانی_ به کودکان پروانه ای یاری رسانیم #بیماران_پروانه_ای # # #تاریخ #تاریخی #ایران #ملت #تاریخ_یک_ملت #فارسی #عربی #تازی #اتحاد_اقوام
بزودی در سراسر ایران #آخوند #تازی #ایران #شیاد #حوزه_علمیه
تازی ایرانی به نام «شکوه» در حال تماشای بازی تیم ملی ایران. جنسیت: ماده تولیدکننده: آقای علی سیفی مالک: خانم مارگارت تامپاشیان : #تازی_ایرانی #تازی #سگ_شکاری_تیزپای_ایرانی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #سگ_تازی_شکاری #سگ_شکاری #سگ #کلوپ_تازی_ایران #سالوکی _ _ _
تظاهرات ضد ایرانی عراقی ها(تازیان)
دارن تشکر میکنن که از دست داعش نجاتشون دادیم
هزاران تن طلا بردیم امکان مذهبیشون ساختیم
میللیارد ها دلار خرج کردیم براشون
اب و برق بهشون دادیم
براشون هتلهای شیک ساختیم
ورزشگاه ساختیم نیروگاه ساختیم
یادتون نره تو جنگ هشت ساله جوونامونم تیکه تیکه کردن
عرب هرچه باشد مرا دشمن است
کژ اندیش و بدخوی و اهریمن است
#ایران#عراق#تازی#عرب
تظاهرات ضد ایرانی عراقی ها(تازیان) دارن تشکر میکنن که از دست داعش نجاتشون دادیم هزاران تن طلا بردیم امکان مذهبیشون ساختیم میللیارد ها دلار خرج کردیم براشون اب و برق بهشون دادیم براشون هتلهای شیک ساختیم ورزشگاه ساختیم نیروگاه ساختیم یادتون نره تو جنگ هشت ساله جوونامونم تیکه تیکه کردن عرب هرچه باشد مرا دشمن است کژ اندیش و بدخوی و اهریمن است #ایران #عراق #تازی #عرب
ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﯾﺎ ‏« ﺭﻭﺯﺑﻪ ﮐﺎﺯﺭﻭﻧﯽ ‏» ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎسید. ‌ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﮐﺎﺯﺭﻭﻧﯽ " ﭘﺴﺮ " ﺑﺪﺧﺸﺎﻥﮐﺎﻫﻦ " ‏ (موبد ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ ) ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ شوند(دلیل) ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ ﺍﺟﺪﺍﺩﯾﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻘﯿﺐ فرمانروایی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ... ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﻤﻪ ﺍﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ . ﺍﻭ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﻭ ﺍﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺑﻪ دانش ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻬﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ " ﻃﺮﺡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ " ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺑﻮﺩ ... ﺍﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺩﯾﻦ ﻣﯿﺘﺮﺍﯾﯽﮐﻪ ﺩﯾﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ اشوﺯﺭﺗﺸﺖ ﺑﻮﺩ ﮔﺮﻭﯾﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﯾﻦ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ . ﺳﭙﺲ ﺩﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮﯼ ‏( ﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ‏) ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﻮﯼ ﺷﺪﻥ منفور و ﻣﻐﻀﻮﺏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ فرمانروایی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻭ ناچار ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ گشت . ﺭﻭﺯﺑﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﭘﯽ ﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺎﻗﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻋﻤﻪ ﺍﺵ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﯾﺨﺖ ﻭ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﺪ . ﺩﺭﺑﯿﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺭﻫﺴﭙﺎﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻬﺎﯼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﺍﻭ ﺩﺭﺳﻮﺭﯾﻪ ﺩﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ . ﺍﺑﻮﺭﯾﺤﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺩﺭ ‏« ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﯿﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﯿﻪ ‏» ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ : ﺍﻧﺠﯿﻞ ﺳﺒﻌﯿﻦ ‏( ﺑﻼﻣﺲ ‏) ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺠﯿﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻡ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ‌ ﺍﺳﺖ . ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺘﺎﺩﺵ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻫﺴﭙﺎﺭ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﺪ . ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺭﺳﻢ ﺩﯾﺮﯾﻨﻪﯼ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺰﻧﯽ ﻭ ﺁﺩﻡ ﺩﺯﺩﯼ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ یورش ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﻭﻣﺮﺩﯼ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻨﻪ ‏( ﯾﺜﺮﺏ ‏) ﺍﻭ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﻪﯾﺜﺮﺏ ﺑﺮﺩ . ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪﻩ " ﺣﻤﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ " ﺁﻣﺪﻩﺍﺳﺖ : ﮐﻪ ﺭﻭﺯﺑﻪ ‏( ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ‏) ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﯽﺣﺠﺎﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﮐﻠﺐ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭﺷﻤﺎﺭ ﺑﺮﺩﮔﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ‏پیامبر مسلمانان ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ . ﻧﺎﻡ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻭﯼ ﻧﻬﺎﺩ . ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺑﻪ " ﺳﻠﻤﺎﻥ " ﻫﻮﯾﺖ ﺍﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻮﺽ ﺷﺪ . ﺍﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﮐﻤﺎﻻﺕ ﻭ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻭ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻬﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻨﺪﻥ ﺧﻨﺪﻕ ﻭ ﺻﻒ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺁﻣﻮﺧﺖ . ﺍﻭ ﻃﺮﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ ﻭ ﺍﺭﺍﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﯾﻦ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺭﺍﺕ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﻧﺰﺩﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﺷﺪ ... #سلمان #تازی #سلمان #نافارسی #تازیان #بیابان #گرد